افق روشن
www.ofros.com

کمیته بین المللی مبارزه برای آزادی

زندانیان سیاسی خواهان آزادی فوری وبیدرنگ منصور اسانلو شد


کمیته بین المللی                                                                                        چهارشنبه ١٩ فروردین ١٣٨٩

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد٬ فعال کارگری و یکی از زندانیان سیاسی شناخته شده است٬ بدرفتاری سیستماتیک با وی که از انواع بیماریها رنج میبرد بطور روزمره افرایش می یابد.
پزشکی قانونی زندان او را به سبب بیماری‌های‌ متعدد از سال گذشته شامل "عدم تحمل کیفر" تشخیص داد٬ اما اجرای این حکم با فشار وزارت اطلاعات هرگز بمرحله عمل در نیامد. بی توجهی عامدانه و تحمیل آزار و اذیت و استرس بر زندانی که با ناراحتی قلبی دست و پنجه نرم می کند و بهیچ وجه تغذیه مناسبی ندارد و مداوما با فشارعصبی روبرو است٬ محرومیت از نور خورشید برای بیماری که از ناراحتی جدی پوستی رنج میبرد٬ بیماری که سه بار چشمش مورد عمل جراحی قرار گرفته و از نارحتی عمیق دیسک کمر و مشکلات ریوی رنج میبرد٬ رسما اعمال شکنجه طراحی شده است!
اسانلو در دیماه سال ١٣۸۴ دستگیر و ۸ ماه در زندان ماند. مجددا در آبان ١٣۸۵ دستگیر گردید و یکماه ‌در حبس نگهداشته شد و بقید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ١٣۸۶ چندی پس از بازگشت از اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (ITF)٬ برای سومین بار دستگیر شد. ماموران امنیتی پیش از بازداشت در خیابان او را از اتوبوس پیاده کردند و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
از ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۶ با قید پنج سال حکم زندان٬ وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در تاریخ سوم شهریور ۱۳۸۷ بنا به تصمیم وزارت اطلاعات٬ به بند پنج زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شد. منصور اسانلو اکنون قریب به چهل وسه ماه است که در زندان بسر می‌برد. بدون اینکه حتی یکروز توانسته باشد از مرخصی استحقاقی و استعلاجی استفاده کند. در این بند پنج٬ زندانیانی هستند که بعلت مصرف مواد مخدر و انواع داروها دچار روانپریشی و اختلالات روانی و بجرم قتل در زندان هستند دو زندانی خطرناک به نامهای سیدمحمد حسینی و محمد برخی٬ که یکی از آن‌ها سال گذشته هم به آقای اسانلو با چاقو حمله کرده بود. جزو این زندانیان هستند. یکی از همین افراد در تاریخ سوم اسفند به وی در زندان با چاقو حمله می‌کند که با وساطت هم بندی هایش از صدمه به وی ممانعت میشود. این عمل چندین بار دیگر هم تکرار میگردد و هر بار با هوشیاری دیگر هم بندی ها٬ او از خطر مرگ رهایی می یابد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانواده اسانلو٬ وی را غیابا بعد از بیست و شش سال سابقه کاری٬ با حکم اخراج قطعی ازکار بیکار میکند و با این وسیله موجبات فشار اقتصادی به وی و خانواده اش را تشدید می کند.
در اواخر اسفندماه٬ منصور اسانلو به یورشهای شبانه گارد زندان به بندهای دو٬ چهار و شش٬ که زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر هستند٬ اعتراض میکند و اینکار سبب میشود که علیرغم وضعیت وخیم جسمی بجای انتقال وی به بیمارستان و رسیدگی اضطراری٬ بمدت یکهفته از ۲۰ تا ۲۷ اسفند ماه به زندان انفرادی منتقل شود. این رفتار غیر انسانی که با هیچ منطقی٬ جز سبوعیت خوی درنده جمهوری اسلامی قابل توجیه نیست باید هر چه سریعتر خاتمه یاید.
جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن فعالین کارگری٬ با فشار و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی خود را سرپا نگهداشته است.
ما از همه مراجع بین المللی میخواهیم که با فشار به جمهوری اسلامی٬ موجبات آزای فوری و بی قید وشرط وی فراهم گردد. آقای اسانلو باید فورا آزاد و تحت مراقبتهای ویژه و اضطراری ــ درمانی قرار گیرد. سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید د رمراجع صالحه بین المللی محاکمه گردند.

کمیته بین المللی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

آوریل ۲۰١۰