افق روشن
www.ofros.com

!وفا قادری به چه جرمی زندانی می‏ شود


جهانگیر محمود ویسی                                                                                          دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹٢

روز شنبه ٩٢/٨/۱۱ وفا قادری کارگر زحمتکش، مبارز طبقاتی به زندان فرستاده میشود. این برای اولین بار نیست که همسر و بچه‏هایش با چنین شرایطی روبرو می‏شوند. شکوفه، شادی، دیاکو، سالهاست برای یک زندگی انسانی همپا و همقدم وفا میدان‏های مبارزه را تجربه کرده اند. بی گمان این بار نیز بیش از بارهای دیگر با روحیه‏ای بهتر این فشارها را پشت سر خواهند گذاشت. وهمچنین در این شرایط کمیته هماهنگی نیز بایستی این ضربات بی ثمر سرمایه‏داری را با وحدت هر چه بیشتر بی اثر سازد.
کارگران، زحمتکشان ایران و جهان، روی سخن من نه با دولتهای حامی سرمایه‏داران و احزاب حامی آنها و نه با سرمایه‏داران بلکه با شما هم طبقه‏ای هاست. وفا قادری عزیز و مبارز از جنس همان انسانهایی است که اهرام ثلاثه مصر و هزاران آثار جاودانه را در جهان خلق نموده‏اند. از جنس همان انسانهایی که کل مجموعه زندگی مادی امروزی را فراهم نموده‏اند. اما خود از حداقل‏ترین آن نیز بر خوردار نیستند. همان کارگریست با کمون پاریس و انقلاب اکتبر یکی از با عظمت‏ترین خصلت‏های مثبت انسانی را به ثمر رسانده و هنوز دست‏آوردهای آن چون چکشی بر سر سرمایه‏داری سنگینی می‏ کند. از جنس همان انسانهایی است که هزاران نویسنده و شاعر و... قلم ها و انگشتان، و چشم‏هایشان و جانشان را برای پیروزش از دست داده‏اند. همان کارگریست بهترین موسیقی‏ها و غمگین‏ترین سازها و رزمنده‏ترین آهنگها برایشان خلق شده است. از جنس همان کارگر شیلی، برزیلی، یونانی، امریکایی، و عراقی و آفریقایست که برای زنده ماندن و رهایی از ستم طبقاتی مبارزه می‏کند. از جنس آن کارگریست که شیر نفت را در سال ۵٧ بر روی سرمایه‏داری رژیم شاه بست و مسیر سرنگونی رژیم شاه را موجب شد. اما نصیبش صدها وعده وعید سرخرمن شد. اما در عوض صدها میلیاردرِ غارتگر و استثمارگر اضافه گشته اند. که هر گز سیری پذیر نیستند. فاصله طبقاتی چنان برجسته خودنمایی می‏کند، که حاصل ش بیکاری ویرانگر، اعتیاد، سرخورده‏گی علی الخصوص نسل جوان، افسرده‏گی و زندان و...است.
اما همه این فشارها نتوانسته اراده کارگران و فعالین کارگری همچون وفا قادری را سست و به زانو در آورد. جرم وفا قادری و صدها کارگر و فعال کارگری دیگر همچون رضا شهابی..... ، وفاداری به دفاع از منافع خود و هم طبقه‏ای هاست که با وجود مشکلات فراوان، همچنان استوار از منافع طبقاتی و از ماهیت انسانی خود و همنوعانشان دفاع نموده‏اند.
جرم وفا قادری آگاهیش به استثمار و اجحافی است که در حق او و طبقه کارگر ایران روا داشته میشود. او هیچ گاه به وعده‏های سر خرمن سرمایه‏داران دلخوش نبوده و اغوای آنها نشده است.
حقیقت این است که سرمایه‏داران همه نوع تشکل و سازماندهی و دولت و نیروهای ویژه خود را مهیا دارند. و نمی‏خواهند کارگران نیز تشکل و آگاهی، شورا و سازماندهی خود را برای ابراز وجود دفاع از منافع طبقاتیشان را داشته باشند. به هر میزان کارگران بدون آگاهی و تشکل و متفرق باشند به همان میزان استثمار و اجحاف و بی حقوقی افزایش خواهد یافت. به همین دلیل سرمایه‏داران برای کسب ارزش اضافه و ربودن نیروی کار و منابع، و دسترنج کارگران، علارغم تعهد بین‏المللی نسبت به رعایت آن نیم بند ضعیف حقوق کارگری، از اجرای آن تعهدات، از آن نیز روی بر می‏گرداند و در این قرن بیست و یکمی هم از به رسمیت شناختن موجودیت تشکلهای مستقل و خود ساخته کارگری سر باز می‏زنند. و مرتباً به دستآوردهای کارگران، همچون کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و سایر تشکلات دیگر یورش می‏برد.
اما علارغم همه این سرکوب ها و دستگیری ها و بی حقوقی‏ها و اجحافاتی که در حق طبقه کارگر و زحمتکش روا داشته می‏شود. نمی‏تواند مسئله بحران، فقر، فلاکت، بیکاری، دزدی، فحشا، اعتیاد و گرانی کمر شکن را حل و فصل نماید. سرمایه‏داری هم باید دانسته باشد، شاید بتواند تعدادی از کارگران و فعالین کارگری را سرکوب کند، اما نمی‏تواند وجود نیازهای جدی طبقاتی را خاموش نماید. همه این فشارها و همه این به خاکستر نشاندنها شعله‏های خشم اجتماعی را بیشتر خواهد کرد و به قول نویسنده کرد بختیار علی: از خاکستر گلهای زیبا، دوباره غنچه‏ها خواهند روئید. جای کارگر و زحمتکش عزیزی چون وفا قادری که تمام عمر و هستیش در استثمار بوده است و تمام جوانیش ارزش اضافه برای سرمایه‏داران آفریده و برای منافع خود وهم طبقه‏ایهایش بپا خواسته است زندان نیست. خواستار آزادی وفا قادری و همه زندانیان کارگر و فعالان کارگری و انسانهای آزادیخواه هستیم.

جهانگیر محمود ویسی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

١٣٩٢/٨/١٢

http://kargardk.mihanblog.com