افق روشن
www.ofros.com

حمایت از مردم کوبانی


رسول نژاد، تنومند، میناشیری و فاتحی                                                                           يكشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

کارگران! انسانهای شریف و آگاه! هموطنان گرامی!
همه ما این روزها به طرق مختلف شاهد و ناظر فعالیت های سیاسی، نظامی و جنایتهای وحشیانه، از جمله اعدام و تیرباران خانواده ها و افراد غیر نظامی و بریدن سر و دست درازی به مال و جان و زندگی مردم بی دفاع واسیر و به بردگی کشاندن زن و بچه هایشان وفروش آنها توسط عوامل و مزدوران نظام سرمایه داری بنام دولت اسلامی عراق وشام (داعش) یا با هر نام ونشان دیگری که برگرفته از باورهای پوچ وبی اساس آنان است هستیم .
از آنجا که ماهیت آنان بر ما مردم پوشیده نیست که اینگونه گروه و دسته های جنایتکار از طیف میانه روآنها گرفته تا جناح افراطی شان هر کدام درپله ای برای صعود به قله اهداف پلید و مشترکشان قراردارند ازچه منابعی برخاسته وپیروی می کنند و سازمان جهانی حقوق بشر در کنار این همه جنایت و نسل کشی و پایمال نمودن حقوق انسانی همچون تماشاچی دست روی دست گذاشته و منتظر معجزه هستند.
نظام سرمایه داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا وعوامل مرتجع آن که برای تحقق بخشیدن به اهداف جنایتکارانه و ضد انسانی خود ازهیچگونه جنایتی فروگذار نکرده و نمی کنند، از استثمار و بهره کشی از کارگران و اقشار محروم و زحمتکش جامعه، زنان و کودکان و انسانهای ستمدیده گرفته تا ایجاد زرادخانه های نظامی، اتمی و تسلیحاتی و اجیرکردن نیروی پلیس جهت سرکوب هرگونه اعتراض و خواست ومطالبه ی انسانی و برحق و همچنین تولید و تجهیز و تغذیه سازمانها و گروهای تروریستی ، جهت ایجاد رعب و وحشت و قتل عام و جنایت های وحشیانه و نسل کشی درهر جایی که منافع سرمایداری در خطر باشد را در دستور کار گذاشته و در هیچ لحظه ای از آن هاغافل نمی شوند. سرمایه داری جهانی همچنین ،کمک مالی وتسلیحاتی به دول وجریانهای مختلف که درحقیقت کمک نیست بلکه معامله و مصرف تسلیحات و ادواتی است که تاریخ مصرف آنها گذشته و از رده خارج شده اند و فضای زرادخانه ها را اشغال کرده است، به این مناطق ارسال نموده و شعله های آشوب و جنگ را بیشتر کرده واین مناطق رابه آزمایشگاه تسلیحاتی تبدیل نموده است تا آب ها را گل آلود کرده و از آن ماهی بگیرد. سرمایه داری در واقع با همه تبلیغات و هیاهو در ارتباط با به اصطلاح"کمک های بشردوستانه"، در واقع هزینه های باورنکردنی جهت ایجاد وحمایت از سازمانهای تروریستی تخصیص می دهد و به نام "آزادی" و"حقوق بشر" که مایه فساد و ننگ واغفال جامعه بشری است تنها وعده های پوچ و واهی میدهد . بعضی ازاشخاص به دلیل نابرابری ها وستمگری های سرمایه داری و عدم آگاهی، به چنین دیدگاه هایی که یاد آور دوران توحش و بربریت است، بسوی تروریست ها هدایت می شوند ویا حتی چه بسا بعضی ازمردم وخانواده ها ازروی نا آگاهی بذر تروریسم وجنایت را دردامان خود پرورش میدهند.
شاخه انشعابی القاعده (داعش) به کمک هم پیمانان پنهان و آشکار خود و پشتیبانی پشت صحنه ازطرف بعضی قدرتهای جهانی و منطقه ای باتمام قوا وتسلیحات پیشرفته به منطقه کردنشین عراق وسوریه لشکرکشی کرده و دست به جنایتهایوحشیانه ای زده اند که نتیجه آن نسل کشی مردم بی دفاع شنگال بود. که به دلیل وابستگی دولتهای منطقه و بی کفایتی نیروهای محلی وغیره و معامله بر سر منافع خود درمنطقه اکنون تروریست ها مسیرخود رابه طرف کوبانی تغیرداده ومردم بی دفاع این مناطق را آواره و بی سرپناه کرده وآنان را آماج حملات وحشیانه خود قرارداده اند . اکنون مدتی است که مردم آگاه و مبارز کوبانی با توسل به نیروی مردمی خود درمقابل حمله وحشیانه مرتجعین داعش مقاومت کرده و درشرایط بسیاردشواری بسرمی برند. آنان نیازفوری به کمکهای همه جانبه وپشتیبانی دارند.
اکنون ما فعالین کارگری بوکان تمام این حرکات و جنایات ضد بشری را درهرجای جهان شدیدا محکوم نموده و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم مبارز ومقاوم کوبانی اعلام می داریم واز تمام مردم و آگاه شریف ایران وکردستان می خواهیم که حمایت و پشتیبانی همه جانبه خودرا دریک صف متحد از مردم انقلابی وبی دفاع کوبانی اعلام نموده و اینگونه اعمال وحرکات جنایتکارانه را محکوم نمایند.

۱ - حسن رسول نژاد ۲ - هادی تنومند ۳ - جمال میناشیری ۴ - کریم فاتحی