افق روشن
www.ofros.com

انجماد باز هم بیشتر دستمزد کارگران

در قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در نیشکر هفت تپه


مشــــــترک                                                                                                        جمعه ١٨ مهر ۱۳۹۳

بیش از ۵٠٠ کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در تاریخ ٩ مهر ۹۳ در اعتراض به عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل، پایین بودن سطح مزدها و معوق ماندن همین میزان دستمزد، دست از کار کشیده، اعتصاب چند روزه ای را آغاز کردند. آنان از کارکنان واحد کارخانه، تعدادی از تجهیزات مکانیکی و همچنین از بخش کشاورزی و تحقیقات کشاورزی شرکت هستند. بیش از ۱۵٠٠ کارگر در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار می کنند که نزدیک به ٧٠٠ نفر از آنان در بخش های کشاورزی و نگهبانی و سایر کارگران در بخش صنعتی این واحد تولیدی به کارمشغولند. کارگران نیشکر هفت تپه از آغاز سال ۹۳ تاکنون بارها با تجمع و اعتصاب در محوطۀ شرکت پیگیر مطالبات خود بودند. از ابتدای شهریور امسال این طرح به بدترین شیوۀ ممکن توسط عوامل کارفرما و اعضای شورای اسلامی کار بازنگری شد و ادارۀ کار نیز به دلیل موافقت شورای اسلامی کار، طرح طبقه بندی جدید را تأیید کرده است.
با اجرای این طرح نه تنها خواست کارگران برای رشد دستمزدها زیر پا نهاده شد، بلکه به جای در نظر گرفتن سابقۀ کار، فقط به تحصیلات امتیاز داده اند آن هم در شرایطی که ٨۵ تا ٩٠ درصد کارگران این واحد صنعتی، تحصیلاتی کمتر از دیپلم متوسطه دارند. بنا به گفتۀ کارگران در هفت تپه دو قانون یعنی قانون نظام هماهنگ که شامل مدیران و سرپرستان است و قانون کار که برای کارگران است، اعمال می گردد و هدف از اجرای طرح به این شیوه حفظ حقوق به مراتب بالاتر همین رده از کارکنان است که سطح تحصیلات بالاتری دارند. کارگران معترض هفت تپه با نشان دادن ترکیب افرادی که طرح طبقه بندی را بازنگری کرده اند، روشن ساختند که هدف این بازنگری به نام "کارگر" اما به کام سلسله مراتب اداری تمام می شود. سه نفر از اعضای کمیتۀ طبقه بندی مشاغل از جمله نماینده حسابداری، مدیر امور اداری و مسئول کمیتۀ طبقه بندی مشاغل، کارمند و مشمول قانون نظام هماهنگ بودند و دو نفر دیگر هم عضو شورای اسلامی کار و به اصطلاح "نمایندگان" کارگران بودند که یکی از آن ها سطح تحصیلات بالایی دارد!
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تأکید می کند که کارگران فاقد نمایندگان واقعی و مستقل برای دخالت مؤثر در روند امور بوده اند و کسانی که به عنوان نماینده از طرف کارگران در این طرح شرکت داشتند افرادی از شورای اسلامی کار بودند که هیچ کدام کارگر نیستند! انتظار کارگران از این طرح نه تنها برآورده نشده بلکه به جای افزایش دستمزد، با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از گروه های کاری آنان کم شده است، یعنی مثلا کارگر استاد کاری که قبلا در طرح طبقه بندی مشاغل دارای رتبۀ دوازده بود به رتبۀ ده تقلیل داده شد. بدین ترتیب تنها به تعداد اندکی که پست های اداری دارند مبلغی بیش از گذشته تعلق گرفته است. علاوه بر این، کارگران قرارداد موقت که بیش از ٧٠٠ کارگر نی بر را نیز دربر می گیرند از شمول این طرح کنار گذاشته شده اند. کارگران نی بر که به صورت فصلی در این واحد تولیدی به کار تخصصی بریدن ساقه های نیشکر اشتغال دارند، علاوه بر مطالبات حقوقی، به این بی حقی جدید علیه خود نیز معترض می باشند.
پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اشل جدید مزد و اضافه دستمزد در حکم های کارگران نشان داد که آنان باید بیش از گذشته از بی حقوقی و تبعیض شدید مزد رنج ببرند. کارگران بلافاصله در اعتراض به اجرای این طرح دست به اعتصاب زدند. با شروع اعتصاب، فعالیت کارخانه، که در فصل تعمیرات و نگهداری به سر می برد، کاملا متوقف شد. کارگران دو روز متوالی جلوی دفتر مدیریت نشسته با سرپرست حراست و دیگر مدیران خواسته های خود را مطرح کردند. کارگران اعتصابی با بیان اینکه طرح جدید طبقه بندی مشاغل به شکاف عمیق حقوقی میان کارگران، کارمندان، سرپرستان کارگاه ها و مدیران کارخانه دامن زده است، خواهان تجدید نظر کلی در این طرح شدند، شکافی حقوقی که گاه به بیش از ۵٠٠ هزار تومان می رسد. اما مدیرعامل جدید با اعلام اینکه مدیرعاملی که این طرح را امضا کرده دیگر در شرکت حضور ندارد و من در جریان نمی باشم، خواهان برگشت به کار کارگران گردید و قول پیگیری مجدد داد. در حال حاضر کارگران به طور مشروط به سر کار برگشته اند. اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، گامی دیگر در برملا کردن سیاست سرمایه دارانۀ کنونی و ایستادگی در برابر آن است: سیاستی که کارگران را تبدیل به محکومان مرگ تدریجی نموده، از سر و ته سفرۀ خالی خانوارهای کارگری باز هم می زند. اعتصاب کارگران اعتراض به نادیده گرفتن و پایمال نمودن حقوق میلیون ها کارگر قرارداد موقت و سفید امضا با بدترین شرایط کاری است، ایستادگی در برابر تشکل های ساختگی و نمایندگان وابستۀ کارگری است که برای معاش و حق حیات کارگران و خانوارهایشان تعیین تکلیف می کنند، ایستادگی در برابر سیاست عناصر و نهادهای ضد کارگری است که کارگران معترض را در به عنوان اوباش به شلاق و حبس محکوم ساخته اند و حتی با تحقیر، توهین های کلامی مانند نامیدن کارگران با اسامی حیوانات به تشدید آزار علیه کارگرانی که دستمزدشان ١٦ ماه و حق بیمه شان ۴ سال پرداخت نگردیده، دست می زنند (کارفرمایان کاشی گیلانا).
آنچه در اعتصاب کارگران هفت تپه و سایر اعتصابات اخیر کارگری در تمامی بخش ها و مراکز کارگری می تواند موازنۀ قوا را به نفع کارگران ایران تقویت نموده آنان را در تعیین سرنوشت کار و زندگیشان دخیل سازد، سازمان یابی آگاهانه این مبارزات و حفظ و کسب دستاوردهای کارگری از جمله ضرورت حفظ و برپا نگه داشتن فعالانۀ سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه است که با مخالفت کارفرما و دخالت مراجع قضائی و نیروهای انتظامی و امنیتی به محدودیت کشانده شد.

کارگران پروژه های پارس جنوبی

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ویژه ماهشهر و بندر امام

بخشی از کارگران محور تهران - کرج

مهر ١٣٩٣

kargaran.parsjonobi@gmail.com