افق روشن
www.ofros.com

بازهم کشتار و بازهم جنایت و پیام تسلیت


جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                               چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٨٩

دوستان وهمکاران گرامی
خبر تکان دهنده بود

در ساعت ٢٣.٣٠ مورخ ٨٩.١١.۵ یك دستگاه كمپرسی بنز حامل بار یكی از پیمانكاران در حال ورود از درب شماره ٩ ایران خودرو بود كه بر اثر بریدن ترمز با تعدادی از همکاران برخورد و متاسفانه باعث كشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ١٣ نفر از همكاران گرامی شد.

خبر تکان دهنده بود دلی هر انسانی به درد آمد
کارگری که برای بدست آوردن یک لگمه نان در روز تعطیلی مجبور به کار کردن شده است وبعد از تعطیلی برای دیدار خانواده راهی منزل می شد ناگهان با مرگ روبرو میشود ودیگر به خانه نمیرسد
خیلی ازهمه کاران تا صبح در جلو مدیریت تجمع کردند وتنها کاری که از دست شان بر می آمد
خبر تکان دهنده بود
خبر انحراف کامیون
وانداختن گناه به گردن یک کارگر دیگر
راحترین کار ممکن ولی کسی ازخود نپرسید چرا این کامیون در زمان تردد کارگران در این مسیر بود
حراست کجا بود
حراستی که کوچکترین حرکت کارگران کنترل میکند
بعد از مرگ این کارگران دهها مامور گارد ویژه به شرکت ریختند نه برای نجات جان کارگران بلکه برای نجات منافع سرمایه داران

خبر تکان دهنده بود
ضمن اعلام همدردی با خانواده کشته شدگان وهمبستگی با همکاران گرامی امروز روز چهار شنبه ششم بهمن ماه را اعلام عزای عمومی کرده ودست از کار خواهیم کشید وتامشخص نشدن قاتلین این کارگران دست به کار نخواهیم زد
این اولین بار نیست که جامعه کارگری ایران خودرو قربانی این کشتار وشاهد از دست دادن تعدای ازهمکاران خود میباشند
از کشته شدن پیمان رضی لو تامرگ دهها کارگر هر سال اشک می ریزد ولی هنوزهیچ کس پاسخگو برای این این کشتار ها پیدا نشده است.
مدیریت شرکت مثل روال گذشته مرگ این کارگران را بی احتیاطی راننده کامیون اعلام کرده است تا شاید ضمن فرار از مسئولیت خود گناه این کشتار را به گردن یکی از دیگر کارگران بیآندازنند.
ولی ما می دانیم که منافع شرکت در جهت رسیدن به سود بیشتر وبی مسئولیتی سرمایه داران در مقابل جان کارگران عامل اصلی این کشتار ومرگ کارگران می باشند.
کشاندن کارگران به سرکار در روزهای تعطیلی وعدم استراحت کافی برای کارگران وهزاران مشکل اقتصادی هرگونه تمرکز را از کارگران گرفته است.
چر ا باید کامیون با بار چند تنی در زمان تردد کارگران از این خیابان عبور می کرد حراست ایران خودرو که میلیاردها تومان سرمایه شرکت را برای سرکوب وکنترل ما کارگران به باد می دهد چطوری نمی تواند ازتردد وسایل حمل ونقل در زمان تردد کارگران جلوگیری کند.
ما هر روزشاهد این نا امنی در همه جای شرکت هستیم چه در داخل شرکت وچه در بیرون شرکت هر روز درزمان تردد کارگران ما شاهد عدم جلوگیری تردد وسایل حمل ونقل در مسیر حرکت خود می باشیم و رانندگان هم مجبورند این مسیر را برای رسیدن به کار خود ادامه بدهند کارگران بارها خواستار توقف وسایل حمل ونقل در زمان تردد کارگران بوده اند ولی چه کسی پاسخگو بوده است منابع انسانی ویا حراست ویا مدیریت روابط عمومی ویا مدیریت ارشد.
تردد ازخیابان ورسیدن به پارکینگهاهمیشه جان کارگران راتهدید می کند.
ما کارگران می دانیم که چه خطراتی جان ما کارگران هنگام تردد ازشرکت تا پارکینگها تهدید میکند بارها اعتراض کردیم ولی چه کسی جوابگو بود.
بارها اعلام کردند که برای راحتی کارگران پل درست خواهیم کرد ولی چی شد.

آری همکاران گرامی
خودشیرینی مدیریت ومنافع سرمایه اجازه نمی دهد تا مدیریت برای جان ما کارگران ارزش قایل شود جان انسانها برای سرمایه پشیزی ارزش ندارد. زمانی که طرح ضد کارگری دولت برای حذف یارانه ها اعلام شد مدیریت به جای اعتراض به این طرح ضد انسانی اعلام کرد که قیمت محصولات ایران خودرو کاهش مییابد ولی نه گفت چطوری؟
کاهش قیمت محصولات با کار بیشتر وگرفتن جان کارگران
چهار انسان بی گناه کشته شدند.
چی ایرادی دارد مگر چهار انسان بی گناه در خاتون آباد کشته نشدند کسی مجازات شد مگر دهها کارگر در ایران خودرو کشته نشدند کسی مجازات شد.
و روزانه دهها کارگردر کوشه کنار این کشور جان می بازنند چه اهمیتی برای سرمایه داران وحامیان آنان دارند.
مرگ مرگ است چه در زندان چه در اعدام وچه در تصادف وچه در حادثه واین مرگ همیشه به سراغ ما کارگران وطبقه زحمتکش می آید.
تا کی این وضع را تحمل خواهیم کرد
تا زمانی که ما کارگران آگاه نشویم و تا زمانی که سرنوشت خودرا خود تعیین نکنیم وضع همین طور خواهد ماند چون خود ما خواهان استمرار آن هستیم.
ما کارگران ایران خودرو خواهان مجازات فوری قاتلان این کارگران هستیم وقاتلان آن کسانی جزء حامیان سرمایه مدیریت ارشد روابط عمومی منابع انسانی وحراست نیستندد.

-------------------

پیام تسلیت کارگران ایران خودرو

همکاران گرامی و دوستان کارگر
وقوع حادثه جانگداز و دلخراش تصادف كامیون كمپرسی بنز با تعدادی از همکاران گرامی كه باعث مجروحیت و درگذشت چند تن از همكاران عزیزمان گردید موجب تاسف و تاثر عمیق جامعه کارگری شد
ضمن عرض تسلیت به خانواده های محترم مصیبت دیده و کارگران ایران خودرو، برای بازماندگان این حادثه صبر و شكیبایی می نمایم.
و برای اعلام همبستگی با این کارگران امروز دست از کار خواهیم کشید.
اسامی درگذشتگان این حادثه از این قرار است: ولی الله رحمانی فرزند رمضان؛ مصطفی خضری فرزند حسین؛ سعید شفیع خانی فرزند عزیز؛ میرمحسن حسینی فرزند میریعقوب

جمعی از کارگران ایران خودرو

ششم بهمن ١٣٨٩