افق روشن
www.ofros.com

دستفروشی جرم نیست


جمعی از فعالان مدنی                                                                                          یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۴ ژوئیه ۲۰۱٦

جمعی از فعالان مدنی در نامه‌ای خطاب به مقامات مسئول از جمله سران سه قوه از مصوبه اخیر شورای شهر تهران مبنی بر جرم انگاری دستفروشی انتقاد کردند.

متن نامه به شرح زیر است:
مصوبه‌ی اخیر شورای اسلامی شهر تهران ­در­ خصوص «اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه‌ی شرکت شهربان» اقدامی در جهت ظاهر حقوقی بخشیدن به تبعیض و تهدید کرامت انسانی بوده است. مصوبه­ای ­که به جهت ضرورت اقتصادی دستفروشی، تأثیرگذاری بر معیشت جمعیتی قابل توجه، حساسیت شهروندان و رویکرد حمایتی شهروندان نسبت به دستفروشان و نیاز شهروندان به خرید از آنها در عمل نیز با ناکامی روبرو خواهد شد و فقط بر دامنه‌ی تعارضات اجتماعی و نارضایتی شهروندان خواهد افزود و به دلیل تخلف‌های حقوقی متعدد در رویه‌ی حقوقی، اصول قانون‌نویسی، تخالف با قانون اساسی و قوانین بالادستی، نقض اصل تفکیک قوا و سلسله مراتب قانونگذاری و مخدوش‌سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی، می­توان از آن با لفظ «ناقانون» یاد نمود.
این مصوبه دارای ایرادات متعدد حقوقی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
جعل عنوان مجرمانه: هم‌ردیفی دستفروشی (با ساخت عنوان مجعول شبه‌متکدی) با تکدی­گری، اطلاق عنوان مجرمانه به دستفروشی است که خلاف قانون است و در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیز نیست. طبق ماده‌ی ٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، «جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است». این جرم‌انگاری غیرقانونی خلاف اصول ٢٠ و٣٧ قانون اساسی است.
صدور جواز برخورد قانونی با فعل غیرمجرمانه: مصوبه‌ی شورا نه تنها جعل عنوان مجرمانه برای دستفروشی نموده ­است بلکه جواز برخورد قانونی را نیز به مأموران شرکت شهربان اعطاء نموده است که به معنی­ اجازه‌ی تعرض فیزیکی و جمع‌آوری و توقیف اموال ­دستفروشان است. این مساله خلاف اصول ٢٢، ٣٢، ٣٦ و ۴٧ قانون اساسی است. به علاوه برخورد قانونی مطابق ماده‌ی ١۵ قانون آئین دادرسی کیفری منحصر به ضابطان دادگستری از جمله ماموران انتظامی است و قابل اطلاق به مأموران شرکت شهربان نیست. به تبع این موضوع، اعطای مصونیت قضایی نیز منحصر به ضابطان دادگستری است و تسری آن به مأموران شرکت شهربان خلاف است.
سلب آزادی شغل و ­حق مالکیت: دستفروشی به عنوان شغل در قوانین متعدد به صراحت به رسمیت شناخته شده است (از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون نظام صنفی، اساسنامه شرکت صنایع و مشاغل شهر) و متضمن حقوق مالکیت است و سلب آن مغایر اصول ۴٦، ۴٣، ٢٨، ٢٢ و ۴٧ قانون اساسی.
مغایرت با سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی قانون اساسی­: از آنجا که طبق اصول ٧٢ و ١٠۵ قانون اساسی، هیچ قانون و مصوبه­ای (اعم از قوانین مجلس و مصوبات شورای شهر) نمی‌توانند مغایر قانون اساسی باشند (مطابق اصل ١٠٠ علاوه بر قانون اساسی، مصوبات شورا ناسخ قوانین عادی نیز نمی‌تواند باشد و نسخ قوانین عادی در انحصار مجلس شورای اسلامی است)، لذا نمی‌توان مصوبه شورا نقض سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی در زمینه‌ی فقرزدایی و تأمین شغل باشد. از جمله اصولی که بر این سیاست‌ها ناظرند می‌توان به اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود.
نقض تفکیک قوا و سلسله‌مراتب حقوقی: مطابق اصل ۵٧ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه که این قوا مستقل از یکدیگرند. این اقدام شورا که مطابق اصل ١٠۵ قانون اساسی در راستای «پیشبرد ­سریع برنامه‌ها» در ابعاد مختلف «با توجه به مقتضیات محلی» و با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی مطابق قانون، تشکیل شده است و بر اساس اصل ١٠۵ «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد»، نقض تفکیک قوا و در حکم قانونگذاری است. شورا نه تنها اختیار قانونگذاری ندارد بلکه مطابق اصل ٧٣ قانون اساسی نیز مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی و در موارد تمیز حق جهت صدور حکم دادستان و قضات است و تفسیر قوانین عادی نیز از عهده شورای شهر خارج است.
لازم به ذکر است که در راستای تفسیر قوانین عادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تبصره یک از بند دوم ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری را که به موجب آن مأموران شهرداری (در قالب شرکت شهربان) به رفع سدمعبر اقدام می­نمایند و اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه­ی آن در راستای تقویت نقش عملیاتی آن صورت پذیرفته است، به استناد مواد ۵٠٧ و ۵٠٩ قانون مجازات اسلامی، چنین تفسیر ­کرده است:
«معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه‌ی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد.» (گزارش شماره‌ی ١٣٩٠٦ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر امور زیربنایی، مهرماه ١٣٩٣)
با توجه به ­موارد فوق‌الذکر، ضروری است که در راستای حفاظت از قانون اساسی و سایر قوانین جاری و حاکم بر موضوع، دفاع از کرامت انسانی و رعایت قسط و عدل، مصوبه‌ی شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه شرکت شهربان» لغو و به جای آن، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران مکلف شود تا در راستای اجرای ماده‌ی ١٦ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده‌ی ٣٠ قانون حمایت از مشاغل خانگی و ماده‌ی ۴ اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر برای تخصیص فضاهای مناسب برای دستفروشان اقدام و مجلس شورای اسلامی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور (که در خصوص امور شهرداری‌ها می‌تواند بخشنامه‌هایی در چارچوب قوانین صادر نماید) نسبت به تفسیر اصلاحی تبصره‌ی یک بند دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری مطابق با مقتضیات روز و تأمین حقوق شهروندی دستفروشان و شهروندان علاقه‌مند و محتاج به خرید از آنها، اقدام نمایند تا بتوان چنانکه در نامه­ی ­­کمپین «دستفروشی را حمایت­ کنید نه حذف» ذکر شد، حقوق قانونی دستفروشان به عنوان حقوق بشر و حقوق قانونی‌شان به عنوان یک شغل رسمی مطابق میثاق‌ها و منشورها و اعلامیه‌های جهانی و قوانین داخلی استیفاد ­­گردد و ضرورت اقتصادی دستفروشی درک شده و به رونق اقتصاد محلی و فقرزدایی از طریق این ظرفیت مکمل در اقتصاد توجه شود.
در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش‌آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه‌ی ١۵ شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.اسامی امضاء کنندگان:


کمال اطهاری- اقتصاد ­دان - اعظم خاتم-پژوهشگر جامعه شناسی شهری - دکتر غلامرضا علیزاده - استاد دانشگاه و دکترای اقتصاد بین الملل- محمد سالاری راد - جامعه شناس - سولماز حسینیون- دکترای طراحی شهری - منیژه دشتبان- دکترای اقتصاد - مجیدمحمدی- دکتری جامعه شناسی اقتصادوتوسعه مدرس دانشگاه وپژوهشگر - مازیار طلایی- دکترای جامعه شناسی - مدرس دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی- حسین مشرف دهکردی - پژوهشگر، دکتری شهرسازی- زهرا افتخارزاده ، دکترای داروسازی،ارشد مددکاری اجتماعی- هستي وختي ،دكتري زبانشناسي همگاني،مدرس- ماهرخ ثانی دکتری روابط بین الملل- محسن صلاحی راد، دکترای ادبیات- حمیدرضا دورودیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- اکولوژی کشاورزی- مرجان اردشیرزاده- دکترای مدیریت رسانه- ایمان واقفی-دکترای جامعه شناسی- منیژه نجم عراقی- مترجم و پژوهشگر و فعال زنان- محمد رضا عظیمی - وکیل و حقوق دان- فرخنده حاجی زاده - نویسنده- محمد خانی، مترجم، دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی- الهه پژوتن-دانشجوی دکترای شهرسازی- حسام سلامت، دانشجوی دکترای جامعه شناسی- بهار مختاری - دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی- شراره عظیمی - دانشجوی دکتری شهرسازی- محمد حسن اصل روستا - دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی- محمد حسن رضوی - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- عاطفه درودیان- دانشجوی دکترای جامعه شناسی- سحر طالبی- دانشجوی دکترای جامعه شناسی- مریم ایثاری- دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی- آیدین گوهری- دانشجوی دکتری تکتونیک- محمودرضا مددي - دانشجوی دکتری تکتونیک- میر مسعود تکباش، دانشجوی دکتری برق- مهرناز عطاران- کارشناسی ارشد طراحی شهری و عضو جمعیت امام علی- آیدین محمدی- سعید معنوی- شهرساز- کاوه اسدپور- شهرساز- سارا کریمی - جامعه شناس- جیران کردستانی - شهرساز- پریسا فیروزی- صمد امینی - برنامه ریز شهری و منطقه ای- محمد کریم آسایش- فعال شهری- سارا آرین نژاد- پریسا جوادی- زهره سروش فر- شبگیر حسنی- سارا وثوقی- مریم روستا شیوا کمیزی - شهرساز- بهروز صفری - جامعه شناس- پویا امین لاری – دانشجوی مدیریت شهری- آزاده علی حسینی- مونا بختیاری - معمار- حبیب دانشور- سید سعید سادات موسوی- برنامه ریزی شهری- زهره دودانگه - برنامه ریز شهری- نیلوفر اسدی- مرتضی طاهر - جامعه شناس- شکوفه حبیب زاده - روزنامه نگار- الهه زائریان- کوثر پورعلی- فریماه فلاحی - روزنامه نگار- نسیم سلطان بیگی - روزنامه نگار- شادی انصاری- داروساز- کاوه مظفری-جامعه شناس- مسعود رفیعی طالقانی- روزنامه نگار- محمد سعید میری- آرش نجفیان سید علائدین جزایری- علی اکبرپور- لاله درختی- لاله عنبری- ابوالفضل حاجی‌زادگان - پژوهشگر اجتماعی- بابک پاکزاد - روزنامه نگار- مارال لطیفی- پیمان گلی - کارشناس فناوری اطلاعات- آزاده قناد- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- پدیده خوان پایه - کارشناس مدیریت صنعتی- راضیه رفیعی- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- روزبه بدیع زادگان - کارشناس ارشد مدیریت شهری- ماندانا منصوری- محمد مهری- عاطفه خسروی، کاردرمانگر- حسین ترابی فیروز- محمد گنابادی- احد رسولی- شهرساز- مرتضا حسینی- سمیرا صابری- فائزه قافله باشی- مهدی نیازی- مهدی امیدی جعفری، مدیرعامل “گروه ورزش خانواده”، مدیر کانون توسعه و اندیشه- علی شمسی - دستفروش- مجید ابراهیم پور-کارشناسی ارشد طراحی شهری- محسن حسینی - لیسانس اقتصاد- یاسمن حشدری - لیسانس اقتصاد مدیر تولید نشر- مستانه فرنام، کارشناسی ارشد فلسفه- مرتضا حسینی، طراحی صنعتی، روزنامه نگار- محمد گنابادی، مهندس مخابرات- محمدرضا اسلامی- رویا نعمتی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- ابوالقاسم زارعی- رضا زارعی- علیرضا زارعی- سعید برزگر- سجاد برزگر- پریناز دودانگه- سمیرا کریمی- سمیرا رحیمی- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- وحید صباغی- حسین نظری- پیمان جوکار- سروش جعفري- سحر بیانی- آناهیتا یگانه- حمیددلالی - مجید نظری- مسعود فرخی- مريم سعيدى- ليسانس حقوق- تهمینه مهدی زاده- بهار پایدار- مریم فرنام، کارشناس ارشد زبان‌شناسی- مــیلاد افخــمی- رحمان کاکاوند- نرگس ادیب- زهره شعبانی رهبر- مجید آقا ابراهیمی- سامان همائی فر- کارشناسی ارشد طراحی شهری- نژلا رضوی - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی- دانیال دخیلیان- شاهین گوهری- فاطمه کریم نیا- سمیه مددی- سپیده شکری‌پوری، مترجم- مریم عطاریه- رضا واحدي- رضا یزدانی- ناصر محرم زاده- بهاره تبرک- الميرا نصرى- حسن حسنی- کیمیا ضامن- مجتبي قلي- سعید نوری- آریا جهانداری- بهاره کیایی- کارشناسی ارشد طراحی شهری- افسانه عظیم زاده- فعال حقوق کودک- مرتضى اسلامى- ستاره شکری- طاهره رادمهر٬ دانشجوی کارشناسی حسابداری- مریم زعمری - دانشجوی کارشناسی شهرسازی- آذر آکنده- مریم فرزانه- طراح و سازنده برند ویلیکا- جواد آموزگار استهبان- پريوش ميرزامحمدي- زهرا فاقعی- کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی- عرفان نورزاد- سروش سارابی- متخصص ارشد شبکه های عصبی- مجیدکلهر- کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری- مرضیه نخعی - کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی- سعید راعی - کارشناس ارشد برنامه ریزی اجتماعی- تلناز پورحبیب- شیدا وکیلی- احمد دلشادی- ندا زارعی- رامین ایجادی- ندا رضوی - مترجم- رضا آزموده- هاله یگانه- دانشجوی تئاتر- شعله اعلايي - داوطلب فعاليت مدني- فرشته فرهنگ- مهدیه نصیری- طلعت رازی- احسان رستمی- جامعه شناس- پرنیا رستمی- کارشناسی مهندسی مکانیک- عابد توانچه- سمیه ملکیان- انوش دلاوری- فران نیکی- مرضیه مهاجر- فواد شمس- شارمازنی - شاعرو داستان نویس- کارشناس علوم سیاسی- اکرم نصیریان فعال زنان- مهدی پورفر- الاهه بیننده- بهداد بردبار- نسرین فرد- حمیدرضا واشقانی فراهانی - فعال حقوق کودک- حامد تاتاری -کارشناس مکانیک- موسی نیکرو - مهندس برق الکترونیک- جهانگیر رستمی معلم- زهرا مافي نجفي خانه دار پیمان سلطانی - موسیقیدان و آهنگساز پژمان سلطانی - نویسنده و خبرنگار- فرید عموزاده خلیلی- فاطمه سرحدی زاده -عضو جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان- فیروزه عندلیب- کتایون دانش- بیتا دودانگه- مهری دلجوان- ژنا رئيس روحاني- سیما شفیعی جم- نوشین بلیغی- مهدی رستمی- منیره گلابی - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- نرگس احمدی- سمیرا نوری- حميد سليمي- سپیده ثقفیان- دانشجوی کارشناسی ارشد انسان شناسی- بنفشه علی عباسی. دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری- پريسا طاهريان- كارشناسي ارشد طراحي شهري- مهدی مدنی . کارشناسی IT- آزاده صابری. کارشناس روابط عمومی و ارتباط رسانه- سیما شفیعیان- كيوان مدني -واردات لوازم جاني موبايل- محمد جواد کوثری- کارشناس حوزه ی فرهنگی اجتماعی شهرداری- کوروش شکری - کارشناس ارشد علوم سیاسی- غزاله باباجانی- علی ثباتی - کنش‌گر اجتماعی- فاتیما عندلیبی- صدیقه علوی نسب عکاس- حسين ذوالفقاري- علی جان نثاری دستفروش- محیا بهرامی-کارشناس معماری-فعال حوزه ی حقوق کودکان کار و خیابان- فهیمه رشیدی - مربی- صادق فلاح پور- حامد حسین پور- امير معصومي - مهندس كنترل پروژه- حامد حسین پور کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- ایمان عطایی کا شناس ارشد برنامه ریز شهری- مونا صدیقی، پژوهشگر- فهیمه رشیدی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- داریوش محمدی مجد- پژوهشگر اجتماعی- طوبی محسنی - فرهنگی- محمدحسین حیدری- سميه بهادري پژوهشگر- رضا آزموده- مهدي مظفري- رويا بلوري- ابوالفضل نصيرالاسلامي- الناز ناصری- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای- یاشلی علی زاده - فیلمساز- شهره زالی - کارشناس ارشد بیمه تامین اجتماعی- اشکان قاسمی- علی آخرتی- کارشناسی ارشد انسان شناسی- پریسا یزدان پرست- کارشناس برق قدرت و اقتصاد صنعتی- فهیمه خواجویی راد- کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهران- الهام هومین فر- جامعه شناس- محمدرضا حق جو. برنامه ريز شهري- سميرا هاشمى نعمت آبادى- دانشجوى كارشناسى ارشد مديريت شهرى- تینا محامی- بهرام برقی- ربابه مداحی ساربانقلی -کارشناس کتابداری- سلام زهره کرمی- کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی- رسول افشار- روزنامه نگار- فرزانه نظری -مهندس کامپیوتر- ملیحه درگاهی, کارشناس ارشد مردم شناسی- زهرا غریب زاده.برنامه ریزی شهری- رزا کوثری - کارشناسی ارشد باستان شناسی و فعال فرهنگی- امیر حسین اورنگی -کارشناس ارشد زمین شناسی- مهشید شیخان- کارشناس حسابداری- حنانه ثنایی - لیسانس مهندسی پزشکی- جواد جمشیدی- کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- صفا نيشابوري- كارشناس ارشد طراحي شهري- راحله بحرانی-کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- علی سالم- روزنامه نگار- حمید رضا صباغی - دکترای شهرسازی- بهروز تاری-ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی- سهیلا هادی پور-لیسانس علوم تربیتی- اشکان لایق نیا- کارشناسی تکنولوژی معماری- محمد خوه، کارشناسی عمران- نسرین خسروی- کارشناس فیزیک- مصطفی قاسمی دریاکناری -کارشناس ارشد نفت- فرزین رضوی - کارشناس تربیت بدنی- زهره کامرانی- میلاد فروهر- دکتر دامپزشک- سعید قنبری- بهروز قدیمی- شادی دلجوان - کارشناس علوم تربیتی- مریم ثقفی- کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- صالح ذکاوتی - کارشناس ارشد طراحی شهری- افسانه نظری مهندس کامپیوتر- مهسا جلالی -لیسانس کامپیوتر- بهزاد علم دوست- مهندس برق- نسرین میرزا محمدی - کارشناس ارشد شهرسازی- بهناز بلوکی - کارشناس ارشد طراحی شهری- بهنام تهرانی شریف- فاطمه فرج زاده گرگری - کارشنلس کامپیوتر- آزاده کوه کمندی- کارشناس ارشد زمین شناسی- نیر صادق زادگان- مهندس کامپیوتر- هادی سهیلی - ارشد جامعه شناسی- نیما صدقیانی - کارشناس مهندس عمران- مهسا درخشان فر- کارشناس ارشد صنایع غذایی- شیما دلجوان -مهندس کامپیوتر- آرمین اینانلو دانشجوی زیست شناسی- پروانه شعبانی- امید شربتی - فوق لیسانس هوافضا- علی اصغر شفقت- مهتاب کامرانی- کارشناس مهندسی مکانیک- محمد قاسمی- سید رضا شفیعی ماسوله، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- پریسا سلیمانی- کارشناس مهندسی مکانیک- شراره شفیعی- لیسانس زیست شناسی- نیلوفر کدخدایی- دانشجوی کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی- محمد قادری- محسن رفیعی - کارشناس معماری- سارا محمدنژاد - کارشناس ارشد معماری- سید رضا آباقی- شاعر- فرناز خانباری - معمار و گرافیست- کژال علیمرادی- کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- ثریا باباخانی- رضا دهقان- مرضیه علمایی- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی- جمیله روح زنده- شهریار جنگجو، کارشناسی معماری- مهدی حبیبیان، فوق دیپلم کامپیوتر، سرباز- فرزانه برزگر- کارشناسی شهرسازی- یاشار پورخامنه، کارشناسی مکانیک- محمد غزنویان- سید مصطفی موسوی، طلبه سطح ٣ حوزه علمیه قم- محمد علی مظفری- کارشناسی پژوهشگری- مهدی نوربخش- فوق دیپلم حسابداری- آمنه عسگري- دانشجو- علیرضا شایستە، کارشناس ارشد شهرسازی- نسرین حسینی نژاد- امنه کبریایی- کارشناس پرستاری- طاهره کبریایی- کارشناس ارشد مدیریت- شیوا زینلی- دانشجوی معماری- شیما زینلی- دانشجوی صنایع غذایی- خشایارقدیری نژاد، کارشناسی مهندسی کامپیوتر- زهرا گودرزی- کارشناس ارشد مدیریت شهری- نگار مسعودي، ارشد پژوهش هنر- محبوبه حقانی- ارشدMBA- لیدا برجخانی- مترجم زبان آلمانی- فرهود نظیری- مریم میربهاری- سیاوش ثابتی- کارشناسی ریاضی- وحید عزیزی- نغمه مسعودي - كارشناس مامايي- امیر عبادی- کارشناسی ارشد اقتصاد- حسن مظفري- فوق ليسانس كشاورزي- مريم مظفري- ليسانس هتلداري- تارا قاسمی- ارشد طراحی شهری- افسانه سليمى- انوشيروان وزيري- نادیا میربهاری- نوشین معماری - دبیر بازنشسته اموزش وپرورش تهران- رضا جوهرچی- امیر بهاری- فعال حقوق کودک- علی فتحی- فعال در بازار تهران- مهدی سلیمانی روزبهانی- فرشاد فتحیان- ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﻫﺮ - ﻣﻬﻨﺪﺱ IT- ﺁﺗﻨﺎ ﺑﺎﻫﺮ- ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮﻕ- نفیسه علوی - نویسنده کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- بهرام میرلو- آساره کیانی- روزنامه نگار- دانيال حسيني- مينا ودودي- مهران آبادی، تندیسگر- فريده حيدري- ليسانس مهندسي نرم افزار- ياسمن ميررضايى- رقیه رضایی- روزنامه نگار- میترا نجفی المان- سید حامد احمدی- شیما رضایی هنجنی ، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی- امیر اکبر پور- زهرا مظفري، دانشجوي پزشكي- محمد امین مرئی- مریم دانشمندی- رضا دهکی، روزنامه‌نگار- آرزو عليزاده- راحیل ارجمندی- شقایق شهری- معمار- آزاد اسلامی- امیر یعقوبعلی- روزنامه نگار- سارا بردبار- حسام مناهجی- روزنامه نگار- مهدی رحمانی- عماد خیاطی- آرمان براری- زهرا رمضانی- ارمغان عبیری- زهرا آزادفلاح- سمیه ملکیان- نگار رحیمی- سپیده فروزان- مهدی رستمی- فهیمه حسینی- سردار اندیمه- اکبر خدابنده- هدیه سعادت- عاطفه انصاری- سعید جعفری- یاسمن بنفشه- سپیده گیلاسیان- علیرضا علی­پور- منیژه پربین- رضا بنفشه- بهداد بردبار- ناهید خیرابی- ناهید پرویزی- عبدالله ایران­پرست- مینا ربیعی- علی جانوند- سارا حسینی- ثمره بنفشه- رضا اسپیلی- مترجم- محمد فتحی رضایی- الناز فاطمی- سپیده رضایی- حسام خلوصی- صدیقه بوداغی- رضا حاجی حسینی- میترا یوسفی- رویا زمانی- جمال عاملی- نرگس حسنلی- مترجم- ندا ناجی- علی کافی- علی­اصغر حسینی- فرشاد غایتی- ماهرخ غلامحسین­پور- صادق مهدی­پور- بهرنگ محمدی- نسیم بنی­کمالی- فرح طاهری- علی رنجبران- پریسا کریمی- امیرحسین نیکزاد- میثم آزاد- نوح منوری- شاهین غلامی- مجید کلهر- منیره جهانگیری- امیر حاجی رضا تهرانی- وحید سلیمانی- میلاد موسوی- روژین محمدی- امید احمدی لاری- پریسا کشوری- بشیر احسانی- فعال حقوق کودک- یوسف شکری- معین مظفری- سمیرا نوری- سهیل قاسم­لو- کوروش شکری- آزاده صابری- مهدی مدنی- علی قاسمی- رضا اسکندری- شیدا حیدری شویر- الهام تفرشی- یاشار تاج­محمدی- مهرگان عدالت­خواه- فرزانه غروبی- مرضیه دانیالی- اختای حسینی- سام شهابی- فربد شیخ­الاسلامی- بیتا صمیمی­زاد- روزبه درنشان- بهار عبدی- فرشاد سنبل­دل- میترا اسفاری- مریم نقیب­زاده- ثمین قائدی- سعید فلاح­زاده- طلایه رویایی- شهناز کایدپور- پریسا امیری الیاسی- ساغر بزرگی- مرجان نمازی- الهه دهقانیان- مرتضی اسلامی- فروغ بیدخوری- هاله یگانه- وحید چمن­آرا- زهرا ترباغان- راضیه خورشیدی- مریم فیروزی- نیما صفار- سعید دلنواز- اصغر علیزاده- مرضیه رجبی- محمد طالبی- امین کلاته- شهرزاد صادقی- روزبه آغاجری- عاطفه طاهرخانی- مریم امیری-کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- مریم اسلامیه- محمدرضا اسکندی ترباغان- فرشته غلامی- مژده انصاری- اصغر محرمی- ابراهیم ذکری اردهانی- سما اوریاد- سعید آقام علی- نوشین ممری- رضا آزموده- حنانه ثنائی- مریم بهاری- محسن امیری- کاظم وفائی- کیومرث شفائی- چیا اشرفی- نازنین معمار- هاله افتخاری- نوید گل پور- ژاله تهرانی- شیما نبی­زاده- کاظم وفایی- محسن امیری- ناهید اجدادی- مریم اسلامیان- مرضیه رجبی- یوسف شکری- آرین شکری- سعیده سروش­فر- امید احمدی لاری- شهین غلامی- سیاوش بیابانی-