افق روشن
www.ofros.com

شکایت آی تی یو سی و آی یو اف از

دولت ایران به سازمان جهانی کار در ارتباط با سندیکای هفت تپه

سندیکای کارگران هفت تپه                                                                          یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨

دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی) و دبیر کل اتحادیه مواد غذایی طی نامه ای شکایت خود را از دولت ایران به خوان ساومویا(مسئول هماهنگی سازمان جهانی کار) اعلام کردند.
در این نامه از زندانی بودن غیر قانونی فعالین کارگری هفت تپه آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی آنها شدند.
در این نامه از احضار آقای محمد اولیایی فرد وکیل سندیکا به دادگاه در هفته آینده و پرونده آقای رضا رخشان نیز اشاره شده است.
این شکایت به بخش آزادیهای تشکلات آی ال او است که در ماه ژوئن به وضعیت آزادی تشکل درایران میپردازد.
برای اطلاعات بیشتر به سایت آی یو اف مراجعه کنید.

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=6349&view_records=1&ww=1&en=1