افق روشن
www.ofros.com

سالروز جان باختن پیمان رضوی و اعتراض به کشتار، شکنجه وسرکوب مردم

کارگران ایران خودرو                                                                            جمعه ٢٢ شهریور ۱٣٨٨


با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش ایران سالروز مرگ همکار خود

پیمان رضی لو وتمام جانباختگان حوادث کار ویاد شهیدان راه آزادی زحمتکشان را گرامی میدارند!

دوستان و همكاران گرامی
روز بیست دوم شهریورماه مصادف با سالروز مرگ همكار عزیز مان پیمان رضی لو می باشد.در چنین روزی در سال ١٣٨٢ پیمان در شیفت بعد از ظهر در اثر فشار كار زیاد جان خود را از دست داد.ما یاد پیمان و تمام كارگرانی كه در اثر محیط های نا امن كاری ویاد تمام شهیدان راه آزادی که جان خودرا نثار آزادی ما کارگران کردند را گرامی می داریم
و اعتراض خودمان را بر علیه سیاستهای ضدمردمی دولت برعلیه مردم که باهمراه با کشتار و سرکوب وشکنجه است اعلام می داریم دوستان وهمکاران گرامی ۶ سال از مرگ همكار عزیزمان پیمان رضی لو می گذرد پیمان رضی لو کارگر خط مونتاژ پژوبود که شش سال پیش در چنین روزی جان خودرا در اثر فشار کار زیاد از دست داد

دوستان کارگر
امروز درحالی یاد عزیزان مان را گرامی می داریم علاوه بر دهها کشته از کارگران در اثر نا امن بودن محیط کار دهها نفر نیز از هموطن مان در طی حوادث اخیر جان خودرا از دست داده اند ودهها نفر دستگیر ودر زندانها بسر می برند
امروز وظیفه ما بس سنگینتر و سخت تر شده است ما کارگران قربانیان اول صف سرمایه داران چاره ای جزء مبارزه برای بقا و برای ایجاد یک زندگی بهتر نداریم. ما امروز چاره ای جز مبارزه برای آزادی ورهایی از سرکوب و اختناق نداریم ما و مردم امروزدریافته ایم دیگربعضی از خواسته های ما نه تنها دادنی نیست بلکه برای بدست آوردن آن باید مبارزه کرد امروز در این سنگر مبارزه ما تنها نیستیم بلکه همراه ما مردم زحمتکش و جوانان اگاهی قرار دارند که چاره ای جز مبارزه برای ایجاد یک دنیای بهتر ندارند. دولت و مجلس حامی سرمایه داران در مقابل ما ایستاده اند آنها دوباره یکسری قوانین ضدکارگری را بر ما تحمیل می کنند اخراجهای بی رویه ادامه دارد از ایجاد تشکل جلوگیری می کنند قراردادهای موقت همچنان باقی مانده شرکتهای پیمانکاری به کار خودادامه می دهند.کارگران آنها به صورت برده خرید و فروش می شوند . مزایای دریافتیمان پایین آمده است تورم روز بروز سرسام آورتر می شود. در عوض دولت ومجلس جواب ما را با کشتار وزندان وشکنجه می دهند.

دوستان کارگر
برای رسیدن به خواسته ها یمان باید تلاش کرد ما برای بهتر كردن زندگی خود نباید دست از تلاش بر داریم مبارزه و اتحاد راه رسیدن ما به خواسته یمان می باشد ما همچنان خواهان شرایط محیط كاری بهتر و ساعت كاری مناسبتر هستیم ما می دانیم تا زمانی كه سرمایه داران بر ما حکومت می کنند وکار مزدوری وجود دارد شركتهای پیمانكاری نیزوجود خواهند داشت تا زمانی كه قراردادهای موقت لغو نشده اند حرف زدن از محیط كار مناسب و امنیت شغلی یك شوخی بیش نیست و برای آن ما خواهان انحلال شركتهای پیمانكاری هستیم ما خواهان لغو قراردادهای موقت و استخدام تمام همكاران خود در شركت می باشیم ما خواهان افزایش حقوق هایمان متناسب با تورم می باشیم ما کارکردن را حق مسلم هر کارگر بیکار می دانیم اما بیکار سازی و اخراج کارگران شرکتهای پیمانکاری را محكوم و از خواستهای آنان پشتیبانی می كنیم. ما برای سلامتی همكاران خود و برای ایجاد یك محیط امن خواهان آزادی تمام تشکل های کارگری در شركت می باشیم.
ما یاد عزیزان مان را گرامی می داریم که قربانی سرمایه داران می شوند وجان خودرا از دست داده اند برای همین مناسبت روز سه شبه ۲۴ شهریور ۸۸ ضمن گرامیداشت یاد همكار عزیزمان پیمان رض لو و تمام جان باختگان شرایط نا امن محیط كار ویاد شهیدان راه آزادی زحمتکشان در سالنهای غذا خوری گرد می آئیم وضمن اعلام همبستگی با جنبش انقلابی مردم ایران ُ اعتراض خودمان را بر علیه سیاستهای ضدمردمی دولت برعلیه مردم وکشتار و سرکوب وشکنجه اعلام می داریم و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و خواهان دستگیری و محاکمه تمام عاملین سرکوب و کشتار مردم ایران در یک دادگاه مردمی وبا حضور وکلای انقلابی ومردمی هستیم.

گرامی باد یاد پیمان و تمام كارگران جان باخته شرایط نا امن كاری

گرامی باد تمام شهیدان راه آزادی زحمتکشان

زنده باد جنبش انقلابی مردم ایران

جمعی از كارگران شركت ایران خودرو -۲۲/۰۶/۸۸

http://khodrokar.blogfa.com