افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی به دبیر کل سازمان جهانی کار


جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                               دوشنبه ١٦ خرداد ١٣٩٠

از: کارگران ایران خودرو
به: دبیرکل محترم سازمان جهانی کار
جناب دبیر کل
آقای رئیس
با سلام و سپاس

ضمن اظهار خوشبختی به مناسبت برگزاری یکصدمین مجمع سازمان جهانی کار

جناب رئیس وحضارشرکت کننده محترم

ما این نامه را از کشوری برایتان می فرستیم که از داشتن هر گونه آزادی وامنیت جانی وشغلی محروم وهستیم
از داشتن هر نوع حقوق انسانی ،حقوق کارگری واز داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستیم
نویسندگان این نامه منتخبی از کارگران ایران خودرو هستند که به علت نداشتن امنیت جانی وشغلی از معروفی خود معذورند پیشاپیش عذرمارا بپذیرید

جناب رئیس
مشکلات جامعه کارگری ما آنقدر زیاد است که با تشکیل دهها پرونده علیه جمهوری اسلامی قادر به حل آنها نخواهید شد طبق سنت هر سال مجمع جهانی کار برگزار می شود وما کارگران انتظار داریم اگر کمکی برای حل مشکلات ما نمی شود حداقل در جهت تقویت آنها گام برداشته نشود ما بارها ازسازمان جهانی کار درخواست کردیم رونوشت نامه های سال های قبل) برای پایان دادن به این وضعیت اسفناک کارگران ایران گام های عملی برداشته شود اما دریغ از یک قدم عملی….

جناب رئیس
ما طی سالهای گذشته بارهااعتراض خود را به نقض ابتدایی ترین حقوق كارگران ایران توسط دولت ایران به حضورتان ارائه نمودیم. زیرا ما بعنوان بخشی از جامعه كارگری حق داریم که مثل همه انسانها از حقوق انسانی خود بر خودار باشیم ما کارگران ایران هر روزشاهد ودرگیر تمامی این بی حقوقی‌ها بوده و هستیم واینک به عنوان یک کارگر وظیفه خود میدانیم كه حقوق پایمان شده مان را به جهانیان جهت كسب حمایت ازآنان یادآوری نمائیم. ازآنجایی كه سازمان تحت ریاست شما رسالت اش بررسی حقوق قانونی وتعین شده كارگران وكارفرمایان است متاسفانه شاهد كم توجهی به بخش كارگری این رسالت میباشیم . همانگونه كه اطلاع دارید جمهوری اسلامی ایران سالهاست كه حقوق كارگران ایران را نقض كرده وهر اعتراضی را به وحشیانه ترین شیوه ممكن سركوب مینماید واین درحالی اتفاق می افتد ایران عضو آن سازمان می باشد وهرسال درهمین زمان چند هیئت انتصابی را به جلسات سالیانه سازمان جهانی کار اعزام میدارد كه هیچگونه مشروعیتی درمیان كارگران ایران ندارند. ما از شما انتظار داریم كه اعضاء خود را ملتزم به قوانین مصوب آن سازمان نموده وانها را به پاسخگویی فرابخوانید اعلام جرم علیه دولت جمهوری اسلامی بدلیل نفض آشکار حقوق انسانی وکارگری

ماکارگران ایران خودرو
علیه دولت جمهوری اسلامی بدلیل نفض مکررآشکار ابتدائی ترین حقوق انسانی وکارگری مانع از ایجاد تشکل کارگری ،سلب امنیت ایمنی با کشتار کارگران سلب امنیت جانی با زندانی کردن کارگران وسلب امنیت شغلی بااخراج نمایندگان کارگران خدمت سرکار در مجمع سازمان جهانی کار اعلام جرم می کنیم واز:
حضرت عالی می خواهیم که این پرونده در دستور کار کنفرانس قرار بگیرد
قاتلین کارگران ایران خودرو باید محاکمه واز سازمانی جهانی کار اخراج شوند
در تاریخ ٢۵/١/٢٠١١ به علت عدم رعایت مقرارت ایمنی در اثر بر خورد یک کامیون در محوطه شرکت ایران خودرو بیش از ١٠ نفر از کارگران به طرز فجیع کشته ودهها نفر زخمی می شوند.

گزارش خبرگزاری رسمی کار جمهوری اسلامی

كشته شدن ٨ كارگر در ایران خودرو کارگران ایران خودرو

بعد از شنیدن این خبر کارگران ایران خودرو برای احساس همدردی با کشته شدگان به خانه هایشان نمی روند ودر محوطه شرکت تا مشخص شدن قاتل کارگران به شکل کاملا آرام تحصن می کنند اما بلافاصله صدها نفراز نیروهای انتظامی ونیروهای اطلاعاتی و یگان ویژ ه سرکوب دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب کارگران وارد شرکت شده ودهها نفر از کارگران را دستگیر وروانه زندان ها می کنند که هنوز هم عده ای از آنها آزاد نشده اند در این مدت کارگران همچنان به اعتراض خود ادامه می دهند چون اعتقاد داشتند یک قتل عمد رخ داده است وکشته شدن کارگران در اثر سوء وعدم رعایت مسایل امنیتی بوده است ومدیریت شرکت ایران خودرو برای بازگرداندن کارگران به سرکار خواهان حضور نمایندگانی از کارگران در یک جلسه با شرکت فرماندهان امنیتی واستاندار تهران می کنند اما چون کارگران ایران خودرو از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند ونمایندگانی ندارند از معروفی نماینده به غلت مشکلات امنیتی وترس از اخراج خوداری می کنند و ( اخراج ٢٠ نفر ازکارگران در سال ٢٠٠٣) اعلام می کنند.که ما نماینده نداریم وهمه نماینده یم اما مدیریت اصرار می کنندکه باید حتما نمایندگانی از کارگران در جلسه شرکت کنند و تضمین می دهد هیچگونه مشکل امنیتی وامنیت شغلی برای نمایندگان کارگران پیش نخواهد آمددر نتیجه حدود ٢٨ نفر از کارگران به صورت خود جوش به عنوان نماینده در جلسه شرکت می کنندوخواستهای مطرح می شود که بخشی از آنها عبارت از
معرفی ومحاکمه عاملان حادثه با تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگان انتخابی کارگران
آزادی فوری وبدون قید وشرط دستگیر شدگان خروج نیروهای سرکوبگر از شرکت
استعفای اعضای هیت مدیره
اعلام آمار واقعی کشته شدگان برگزاری مراسم تجلیل از جان باختگان با حضصور کارگران وخانواده آنها
تقبل تمام هزینه زندگی کشته شدگان ومجروحین
برگزاری انتخابات آزاد برای ایجاد تشکل کارگری وبدون دخالت نهادهای امنیتی ودولت
پرداخت دسمزدهای عقب افتاده
از میان برداشتن تعبیض میان دستمزدها
لغو اضافه کاری اجباری عدم اعلام کار در روزهای تعطیلی
تشکیل کمیته ایمنی با حضور نمایندگان کارگران
وخواسته های دیگر اکنون بعد از چند ماه از این حادثه مدیریت ایران خودرو به هیچ کدام از خواست کارگران جواب نداده است بلکه دهها نفر از کارگران را در زندانها نگه داشته است وبیش از دهها نفر از نمایندگان منتخب کارگران را از سرکار اخراج کرده است وداخل شرکت را با استقرار نیروهای امنیتی تبدیل به یک پادگان کرده است ما کارگران ایران خودرو به غلت کشتار کارگران و سرکوب وزندانی کردن کارگران واخراج نمایندگان کارگران علیه دولت جمهوری اسلامی در کنفرانس سازمان جهانی کار که نماینده دولت ایران در آن حضور دارند اعلام جرم کرده واز جنابعالی درخواست می کنیم که نماینده دولت ایران در خصوص
عدم شناسائی قاتلین کارگران کشته شده
ایجاد جوپلیسی وتهدید وارعاب وسلب امنیت جانی وشغلی
علت زندانی کردن کارگران
وعلت اخراج نمایندگان منتخب کارگران توضیح بدهند
لینک اخراج کارگران ایران خودر
سوال از محرابیان درباره اخراج ١١ نماینده كارگران ایران خودرو

جناب رئیس و حضارشرکت کننده
ما کارگران ایران خودرو ماخواهان شناسائی ومجازات قاتلین کارگران کشته شده هستیم
ما خواهان پایان دادن به تهدید، ارعاب پلیسی و لغو سانسور و آزادی بیان وعقیده می‌باشیم
ما خواهان احترام به امنیت شغلی کارگران و لغو قراردادهای موقت می‌باشیم
ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی ایران خودرو به سرکار می‌باشیم
ما خواهان رسیدگی فوری به عدم پرداخت دستمزدها ی عقب افتاده می‌باشیم
ما خواهان آزادی ایجاد تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کار فرما می‌باشیم
ما خواهان پایان دادن به تبعیض در پرداخت دستمزدها در شغل همطراز (قراردادهای موقت) هستیم
و ما خواهان پایان دادن به عدم جذب کارگر به علت داشتن عقیده و مرام (تفتیش عقاید) در بین کارگران می‌باشیم
جناب رئیس بر اساس اعلام رسانه‌ها در اجلاس (مجمع عمومی) آن سازمان كه در ژنو برگزار می‌شود، متاسفانه باز هم كسانی به عنوان نمایندگان طبقه كارگر ایران شركت می‌كنند كه در هیچ انتخابات دموكراتیكی به عنوان نماینده کارگران برگزیده نشده اند. بدین وسیله، ما کارگران شرکت خودرو سازی ایران خودرو یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی با بیش از سی هزار کارگر اعلام می‌كنیم این شركت كنندگان نمایندگان واقعی كارگران ایران نبوده و اعتراض شدید خود را نسبت به پذیرش این افراد برای حضور در جلسات سازمان بین المللی كار اعلام می‌كنیم.

جمعی از کارگران ایران خودرو - ٦/٦/٢٠١١

رونوشت
حقوق بشر سازمان ملل
عفوء بین الملل