افق روشن
www.ofros.com

مطالبات ما آزادی و رفاه است

كاركنان ایران خودرو                                                                               جمعه ٢٣ مرداد ۱٣٨٨

بعد از تقلب بزرگ در انتخابات رئیس جمهوری، میلیونها نفر از مردم معترض، به خیابانها آمدند و علیرغم اینكه در این كشور، اعتراض به حكومت و دولت بزرگترین جرم و گناه است، با صدای رسا، مسئولین بلند پایه حكومتی را مورد حمله قرار دادند. تقلب در انتخابات، بهانه ای شد تا آتش فشان اعتراضات مردم فوران كند و علیه استبداد، فلاكت و بی حقوقی خود فریاد بزنند. هم اكنو ن شعار " زندانی سیاسی آزاد باید گردد " مطالبه میلیونها نفر است و می رود تا در ادامه، سایر مطالبات مردم كه بعد از گذشت ٣٠ سال از انقلاب ۵٧ هنوز بر زمین مانده و جواب نگرفته است، مطرح شود.
در طی این مبارزات همه ما، بارها شنیده ایم كه مردم، منتظرند تا كارگران بخشهای كلیدی اقتصاد مانند صنعت نفت، فولاد، ذوب آهن، خودرو سازی ها، مخابرات ... به صحنه بیایند. البته بسیاری از جوانان، زنان و شركت كنندگان در تظاهرات از طبقه بزرگ كارگرانند و هستند كارگرانی كه در این تظاهرات تیر خورده اند، مضروب شده و دستگیر شده اند. تا اینجا، حضور كارگران در این مبارزات به صورت انفرادی بوده است. اما مردم، خواهان حضور قدرتمند كارگران و اعتصابات آنها هستند. نقش كارگران آن هم به صورت متشكل در صورتی كه این مبارزات ادامه یابد پر رنگ تر خواهد شد. حضور متشكل كارگران البته با مطالبات روشن و واضح، هم شرط پیشروی این مبارزات و هم مانع از هدر رفتن جانفشانی مردم و به بیراهه رفتن این مبارزات است.
بیش از ٣٠ سال است كه ما مردم ایران، برای مقابله با هجوم به سطح معیشت و آزادی خود، در دو بخش خاص هر محل كار و زندگی، و بخش عمومی كه همگانی و سراسری است، مبارزه كرده ایم. مطالبات انسانی ما سالهاست كه در مبارزات كارگران، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان و سایر اقشار ستمدیده بیان شده است. اكنون كه این اعتراضات، وارد مرحله ای جدید با وسعت میلیونی شده است، ما كاركنان ایران خودرو نیز به عنوان بخشی از مردم، وظیفه خود می دانیم تا این مطالبات عمومی را همه جا اعلام كنیم. مطالباتی كه در ادامه مبارزه، توسط بخشهای دیگر مردم تصحیح و تكمیل خواهد شد.
١- برخورداری همه افراد جامعه بدون هیچ قید و شرطی از آزادی عقیده، بیان، نشریات، اعتصاب، تحصن، راهپیمایی، تجمع و آزادی ایجاد هرگونه تشكل بدون كسب مجوز
٢- آزادی زندانیان سیاسی، ممنوعیت هر گونه شكنجه جسمی و روانی، ممنوعیت و بی اعتباری گرفتن اعتراف با تهدید و تطمیع و تفتیش عقاید
٣- برابری زنان با مردان در قوانین كیفری، قانون كار، قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی كودكان و دیگر قوانین
٤- عدم دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، نوع پوشش، روابط زنان و مردان و دختران و پسران
۵- تامین مسكن با تمام امكانات رفاهی مناسب از طریق : تخصیص بودجه ویژه برای احداث واحدهای مسكونی جدید در هر سال در اختیار گذاشتن سریع ساختمانهای تحت مالكیت دولت به مردم
٦- تعیین حداقل دستمزد بر اساس ارتقای هر چه بیشتر سطح زندگی و رفاه
٧- پرداخت بیمه بیكاری به تمام افراد آماده به كار، برابر با آخرین دستمزد دریافتی تا به دست آوردن كار مناسب
٨- لغو هرگونه قرارداد استخدام موقت، پرداخت سریع حقوق معوقه، توقف اخراج و بیكار سازی كارگران ایرانی و مهاجر
٩- برخورداری همه افراد جامعه از حقوق مكفی بازنشستگی و از كار افتادگی
١٠- بهداشت، دارو، درمان، معاینات منظم و اجباری رایگان
١١- رایگان شدن آموزش و پرورش و آموزش عالی، حداقل تا سطح لیسانس
١٢- استفاده رایگان از سرویس ایاب و ذهاب محل كار، شبكه اتوبوسرانی شهری و مترو ١٣- لغو كار افراد زیر ١٨ سال
١٤- پرداخت دستمزد به زنان خانه دار برابر با دستمزد كارگران شاغل
١۵- تامین امكانات رایگان مانند شیر خوارگاه، مهد كودك، غذا خوری، خشكشویی ... در محل های كار و سكونت
١٦- ممنوعیت هر گونه ازدواج زیر ١٨ سال
١٧- ایجاد امكانات شهری مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، مراكز پزشكی، فرهنگی، ورزشی در روستاها
١٨ - نگهداری و مراقبت از معلولان و سالمندان و ایجاد تسهیلات ویژه برای آنها به طور رایگان
١٩- لغو دادگاه های ویژه، علنی بودن محاكمات با حضور هیئت منصفه، انتخاب وكیل دلخواه، رایگان بودن امور دادرسی
٢٠- لغو مجازات اعدام

كاركنان ایران خودرو - تیر ١٣٨٨