افق روشن
www.ofros.com

همگام با طبقه کارگر جهانی از حقوق پايمال شده خود دفاع کنيم


کارگران ایران خودرو                                                                                     سه شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٠

دوستان و همکاران گرامی
چهار سندیکای کارگری فرانسه، شامل "س.ژ.ت"، "اف.اس.او"، "همبستگی سود" و "اونسا"، در اقدامی مشترک اعلام کرده اند که در حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران و در اعتراض به نقض حقوق پایه ای کارگران ایران، در ۹ ژوئن ۲۰۱۱ هم زمان با صدمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، در برابر مرکز این سازمان در ژنو دست به تظاهرات خواهند زد.
هر ساله در کنفرانس سازمان جهانی کار، هیئت های نمایندگی از ۱۸۳ کشور عضو این سازمان، متشکل از نمایندگان دولت ها، کارفرماها و کارگران گرد هم می آیند و از جمله در مورد رعایت مقررات و موازین کار بر اساس میثاق های این سازمان بحث و تصمیم گیری می کنند هیئت نمایندگی دولت ضد کارگری ایران یکی از این شرکت کنندگان است. در حالیکه کارگران ایران از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند ونمایندگان کارگران وفعالین آنها در زندانها ویا اخراج واز کار بیکار شده اند .عده ای به اصطلاح به عنوان نمایندگان کارگران ایران هر سال در این کنفرانس ها حضور می یابند که تمام اعضای این هیئت را نوکران جمهوری اسلامی وابسته به نهاد هایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی وانجمن های صنفی که مشروعیت قانونی در میان کارگران ایران ندارند تشکیل می دهند این به اصطلاح نمایندگان که در سرکوب فعالین و مبارزات کارگری وتصویب دستمزدها وقوانین ضد کارگری در ایران نقش مستقیم داشته اند که فقط برای رفع اتهام وتوجیه کارهای ضدکارگری ودفاع از دولت دیکتاتور در این کنفرانس حضور می یابند ، .
با توجه به اینکه در سالهای اخیر شکایت هایی در کنفرانس سازمان جهانی کار علیه جمهوری اسلامی طرح شده است،از جمله شکایت ما کارگران ایران خودرو دولت ایران با دروغ پردازی های آشکار، ارائه تصاویر وارونه از وضیعت کارگری در ایران و وعده های پوچ و بی پایه تلاش می ورزد که ماهیت ضد کارگری و سرکوب گرانه خود را پرده پوشانی کند و با استفاده از تناقضات نهادینه شده واستفاده از همین هئیت های نمایندگان به اصطلاح کارگری در این سازمان از تداوم عضویت خویش، همچون بسیاری از دولتهای سرکوبگر، جهت اهداف سرمایه دارانه خود بهره برداری نماید

دوستان کارگر
برای آزادی زندانیان سیاسی وفعالین کارگری ،برای پایان دادن به سرکو ب ها واختناق برای لغو جو پلیسی ودیکتاتوری برای بازگشت کارگران اخراجی به سرکار برای بازگشت به كار همه دستگيرشدگانى كه از زندان آزاد مي¬شوند و پرداخت غرامت به همه کارگرانزندانی ،برای آزادی تشکل های کارگری ، برای لغو قرار دادهای موقت: انحلال شرکتهای پيمانکاری وکارهای پکيجي: پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی با کارگران استخدامی :عدم اخراج کارگران به بهانه های واهی و افزايش دستمزدها همگام با تمام کارگران آزاده بر علیه سیاستهای دولت ایران اعتراض می کنیم
ما جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو ضمن حمايت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسوی در حمایت از حقوق کارگران و فعالین کارگری وکارگران زندانی در ایران با اعلام جرم علیه دولت جمهوری اسلامی خواستار اخراج جمهوری اسلامی وهئیت های نمایندگان آن از نهاد های جهانی کارو برای همبستگی با طبقه کارگر جهانی برای حمايت از خواستهای کارگران برای بدست آوردن خواستهای خود از همه دوستان کارگرو همکاران گرامی دعوت ميکند با حمايت از اين فراخوان و به هر شکل ممکن از حقوق پايمال شده خود دفاع نمايند.

زنده باد همبستگی کارگری

جمعی از کارگران ايران خودرو- ١٦/٠٣/١٣٩٠