افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران خودرو سالروز اعتصاب سال ۸۴ را گرامی میدارند

جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                            سه شنبه ١٨ اسفند ۱٣٨٨


افزایش دستمزدها و برخورداری از یک زندگی انسانی حق مسلم ماست

در سال روز اعتصاب هفده اسفند به مبارزه برای افزایش دستمزدها مبارزه کنیم

دوستان و همکاران گرامی

روزدو شنبه هفدهم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران ایران خودرو در سال ۸۴ و۸مارس روز جهانی زن می باشد. چهار سال پیش در چنین روزی عده ای از همکارانمان به عنوان اعتراض به کم بودن پرداخت رکورد تولید در سالنهای تولید تجمع کردند و به دنبال اعتراض کارگران این مساله در شرکت به یک اعتصاب همگانی در آمد.عده ای از دوستان ما به خاطر اعتراض بر علیه کم بودن حق رکورد تولید که خود مدیریت اعلام کرده بود که اگر کارگران در روزهای تعطیلی و غیر کاری در سرکار حاضر شوند و تعداد تولید خواسته شده را تولید کنند مبلغی به عنوان حق رکورد تولید به کارگران پرداخت خواهد کرد وما کارگران در روزهای تعطیلی و جمعه ها از زندگیمان زدیم ودر سر کار حاضر شده و رکورد تولید را شکستیم ولی مدیریت زیر قرار خود زد و مبلغی به ما کارگران پرداخت کرد که کمتر از یک پنجم مبلغ اعلام شده بود و برای همین کارگران اعتراض کردند و بلافاصله کمیته اعتصاب شکل گرفت و اعتصاب ادامه یافت.
هراس مدیریت از گسترش ادامه اعتصاب و ورود شبانه اعضای بلند پایه مدیریت به سالنها و قول آنها مبنی بر برآورده ساختن خواسته کارگران ،اعتصاب بعداز سه روز پایان یافت ولی بعداز گذشت چند ماه مدیریت عده ای از همکاران و فعالین اعتصاب را شناسائی و با ترفندهای زیرکانه(بهانه پایان قرارداد) از کار اخراج کرد و عده ای رانیز به سالنهای دیگر تعبید کرد وبا تغییر شکل دادن در پرداخت رکورد تولید که در واقع همان افزایش آکورد تولید است وبا کنار گذشتن چند تن از مدیران ارشد از جمله مدیر حراست؛ پناهنده و رئیس روابط عمومی؛ غضنفری و مدیران مونتاژ چهار و رنگ توانستند تا حدودی از فشار این مساله بکاهند.
با وجود اعتراض ما کارگران که اعتقاد داریم این افراد بخاطر شرکت در اعتصاب اخراج شده اند ولی مدیریت از بازگشت آنان به کار خوداری می کند. اخراج آنهارا به بهانه پایان قرارداد اعلام می کند ولی ما کارگران ایران خودرو در سالگرد این اعتصاب خواهان بازگشت بدون قید وشرط همکاران خود به سرکار می باشیم.

دوستان وهمکاران گرامی

چهار سال از اعتصاب شکوهمند ما کارگران گذشت.در آستانه این روز بزرگ هیچ بهبود ی در زندگی ما کارگران بوجود نیآمده است شاید خیلی کسانی که آنروزها اعتصاب ما را درهم شکستند دیگر در سر پستهای خود قرار ندارند از جمله یکی از اینها اصغر دانشیان مدیر منابع انسانی ،شیرزادی یکی از مدیران سالن آردی ،شهشهانی معاونت سواری سازی ،نام آور مدیر سالن بدنه سازی وخیلی های دیگر که تاوان خیانت خودرا دادند اما ما کارگران همچنان با ناامنی شغلی مواجهه می باشیم. شرایط سخت کاری همچنان باقی است تورم همچنان بالا رفته و توان خرید ما پایین آمده است شرکتهای پیمانکاری هر روز گسترش پیدا می کنند. بعد از آخرین قراردادهای استخدامی هنوز بعداز ۱۰ سال همچنان با قراردادهای موقت به کار ادامه می دهیم. هیچگونه روزنه ای برای امنیت شغلی ما وجود ندارد. مجلس حامی سرمایه داران همچنان به دشمنی با ما کارگران ادامه می دهد و نه تنها از تصویب قوانین به نفع ما کارگران خوداری می کندبلکه با تغییراتی در بخشی های از قانون کار به نفع کارفرمایان نا امنی شغلی ما را بیشتر هم کرده است..
اصلاح ساختار سازمانی فقط به نفع لایه های بالا تمام شد .خیلی از دوستانمان در آستانه اصلاح ساختار سازمانی شغل های خودرا بعد از سالها کار از دست می دهند. از افزایش حقوقها در مقابل تورم سرسام آور خبری نیست. مدیریت همچنان از ایجاد هر گونه تشکل کارگری جلوگیری می کند. حراست شرکت هر روز با تغییر مدیریت در پی فشار بر ما کارگران می باشد. حراست امان کارگران را در سالنها بریده است. دخالت حراست در کوچکترین کارها دستگیری کارگران برای یک استراحت ساده در شبها و سالنهای تولید همچنان ادامه دارد. سرویسهای ایاب ذهاب که از ارزانترین و بی امن ترین اتوبوسها می باشند سوهان بر روح همه می کشند. هر روز دهها درگیری در رفت و آمد همکاران بوجود می آورند .ما کارگران همچنان از نداشتن کوچکترین تربیون برای بیان خواستهای خود محرومیم. نشریه کارآمد، که محلی برای تعریف و تبلیغ روسا شرکت تبدیل شده استعده ای از کارکنان آن به علت انعکاس بخشی از هزاران مشکل ما کارگران دستگیر واز کار معلق شده اند..

دوستان و همکاران گرامی

ما روز هفدهم اسفند ماه که مصادف با روز اعتصاب شکوهمند ما کارگران است را گرامی داشته و این روز شکوهمند را به همه همکاران تبریک می گوئیم و همچنان برای رسیدن به خواسته های خود تلاش می کنیم
ما اعتقاد داریم که آگاهی ،مبارزه ،تشکل و اتحاد تنها راه پیروزی ما کارگران است.
ما جنبش کنونی ایران را یک جنبش آزادیخواهای دانسته وخودرا در کنار این جنبش می دانیم دستگیری واخراج دهها نفر از کارگران گواه این مسله است ولی اعتقاد داریم جنبش کنونی ایران بدون حضور فعال ما به پیروزی نخواهد رسید ما از همه دوستان کارگر می خواهیم ضمن شرکت فعالانه در جنبش با بردن بذر آگاهی به میان دوستان خود با طرح خواستهای خود برای ایجاد یک دنیای بهتر در گسترش وفراگیر کردن این جنبش به نفع طبقات زحمتکش بخصوص به نفع کارگران بکوشیم.
ما همچنان پیش شرط رسیدن به موفقیت وسازماندهی وتشکل را یکی از نیازهای مبرم جنبش می دانیم وبرای همین برای رسیدن به این خواسته ها مبارزه می کنیم
۱- ماخواهان داشتن تشکل آزاد خودمان می باشیم .داشتن تشکل آزاد کارگری حق مسلم ماست ما علیه دولت ،مدیریت و وزارت کار که از ایجاد هر گونه تشکل کارگری جلوگیری می کنند.اعلام جرم می کنیم ما از تمام سازمانهای جهانی به خصوص از سازمان جهانی کار می خواهیم دولت ایران و وزارت کار ایران را که حقوق انسانی ما را نادیده می گیرند محکوم و از این سازمان اخراج کنند.
۲- ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت و استخدام تمام کارگران در گروه صنعتی ایران خودرو هستیم.
۳- ما خواهان انحلال سیستم کنونی پرداخت دستمزدها و پرداخت دستمزد در مقابل کار کرد و نوع شغل و شیفتهای کاری می باشیم.
۴- ما خواهان انحلال ساختار کنونی شرکت بوده و قطع مزایای همکاران خود و در بدری انها به جا های دیگر رامحکوم می کنیم
۵- ماخواهان به رسمیت شناختن شغل های سخت و زیان آور در شرکت هستیم
۶- ما خواهان عدم دریافت مالیات از حقوق و عیدی و پاداش هستیم.دریافت مالیات از حقوق عیدی یک اجحاف برای ما کارگران می باشد. کسر دو برابر مالیات از عیدی مورد پذیرش ما کارگران نیست.
۷- ما سیاستهای وزارت مسکن برای خانه دار شدن کارگران را یک فریب می دانیم وخواهان استرداد تمام مبلغ ودیه گذاری در مسکن مهر بدون کسر کوچکترین مبلغ به همکاران انصرافی می باشیم.
۸- ما خواهان پرداخت سه ماه پاداش حق سنوات بدون داشتن سقف به همکاران بازنشسته هستیم.
۹- ماخواهان بازگشت به کار کارکنان اخراجی جریان انتخابات هستیم وهر گونه تعرض به آ زادی بیان را محکوم می کننم
۱۰- ما ازجنبش دانشجویی حمایت کرده وهرگونه سرکوب علیه دانشچویان را محکوم و خواهان آزادی تمام دانشجویان دربند می باشند
۱۱- ما از مبارزات حق طالبانه تمام اقشار احتماعی حمایت کرده ودستگیری کارگران و بازداشت و محاکمه فعالان جنبش کارگری، فعالان جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران،وبلاگ‌نویسان و سایر فعالان اجتماعی را محکوم وخواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط همه‌ی زندانیان سیاسی، فعالان کارگری و فعالان اجتماعی هستیم.
۱۲- چاره ما کارگران اتحاد و پشتیبانی از هم دیگر است ما ضمن حمایت از افزایش دستمزدها از همه همکاران می خواهیم به مبارزه برای افزایش دستمزدها بپیوندید
۱۳-

همکاران و دوستان گرامی

کارگران اخراجی باید به سر کار بر گردند. این یکی از خواستهای اساسی ما کارگران است. اعتصاب واعتراض حق مسلم ما کارگران در مقابل حق کشی ها و تعرض به منافع ما کارگران است. طبق قوانین بین المللی هیچ نهادی حق ندارد کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و یا زندانی کند.
ما اخراج کارگران اعتصابی سال ۸۴ راغیر عادلانه می دانیم. آنها باید هر چه سریعتر به سرکار برگردند و مدیریت باید حقوق عقب افتاده آنها را پرداخت کرده وخسارتی که به این کارگران وارد شده را جبران کند

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

جمعی از کارگران ایران خودرو

١٧ اسفند ٨٨