افق روشن
www.ofros.com

بیانیه در باره آکسیون اعتراضی ٩ ژوئن در ژنو


همبستگی سوسیالیستی ـ پاریس                                                                              یکشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٠

بیانیه "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس"

در باره آکسیون اعتراضی ٩ ژوئن در ژنو در دفاع از کارگران ایران

٩ ژوئن بی تردید روزی فراموش نشدنی برای جنبش کارگری ایران است. روز اعلام همبستگی بیسابقه بین المللی در میدان ملل ژنو در مقابل سازمان جهانی کار . چهار سندیکای بزرگ فرانسه، دو سندیکای سوئیسی ، یک سندیکای بلژیکی و نیز اتحادیه های کوچک و بزرگ دیگری از کشورهای اروپایی، آمریکای لاتینی و آفریقایی در ژنو همه یک صدا اعلام داشتند: "کارگران ایران تنها نیستند" و ما از حقوق پایمال شده شان دفاع خواهیم کرد.
٩ ژوئن از این نظر فراموش نشدنی است که پس از بحث های مداوم بالاخره "کلکتیو سندیکایی" که ایده آن توسط رفقای نماینده "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس" در تاریخ ٩ سپتامبر ٢٠١٠ در کنفرانس کارگری "س ژ ت" پیشنهاد شده بود، به لطف پیگیری س.ژ.ت و اتحادیه همبستگی - سود در ماه آوریل تحقق یافت و ۵ سندیکای بزرگ فرانسه بصورت رسمی و عملی وارد کار زار دفاع از حقوق کارگران مغرب و خاورمیانه گشتند. این اولین گام بسوی همبستگی انترناسیونالیستی سازمانیافته با کارگران منطقه بشمار میرود. بعلاوه ما گسترش و انکشاف فعالیت بین - سندیکایی و نهادهای کارگری در سطح بالاتر بین المللی را نیز در همان کنفرانس (سپتامبر ٢٠١٠) مطرح ساختیم.
آکسیون اعتراضی ٩ ژوئن مصادف با پنجمین کنگره ی سندیکای "سولیدر سود" واقع در ویلفرانش سورسون از نواحی شهر لیون بود. مسئولان این اتحادیه بطور رسمی از ما برای شرکت در این کنگره دعوت کرده بودند. بنابراین سه تن از رفقای ما در کنگره که از تاریخ ٦ تا ٩ ژوئن تداوم داشت، شرکت نمودند. ما در ٨ ژوئن یعنی یک روز قبل از آکسیون ژنو، در جلسه بحث و گفتگو با نمایندگان کارگری کشورهای مختلف از ۴ قاره حضور یافتیم. آنها از معضلات و مبارزات کارگران ایران مطلع گشتند ودر بیانیه پایانی خود همبستگی خود را در رابطه باآکسیون ٩ ژوئن در حمایت از طبقه محروم جامعه ما ابراز داشتند.
علاوه بر "سولیدر سود"، کنفدراسیون عمومی تراباجو (اسپانیا)، سندیکای "آی آ ث" از حکومت فدرال کاتالون (اسپانیا)، سندیکای "یو اس ب" (ایتالیا)، سندیکای "ت آی ای" (آلمان)، اتحادیه "دبلیو زد زد" (لهستان)، سندیکای ملی پرستاران و قابله ها "او زد زد پ ای پ" (لهستان)، جبهه متحد "اف پ د اس" (آرژانتین)، سندیکای "ث اس پ ث" (برزیل)، کنفدراسیون ملی کارگران سنگال "ث ان ت اس"، کنفدراسیون سندیکاهای مستقل ث اس آ (سنگال)، اتحادیه عمومی کارگران تونس "یو ج ت ت" (تونس)، سندیکای ملی و مستقل کارکنان اداری و خصوصی "اس ان آ پ آ پ" (الجزایر)، اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (مصر)، و نمایندگانی از گروههای عمل مستقیم آلمانی ( برلین )شرکت داشتند.
زمانیکه یکی از نمایندگان "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس" برای بار دوم و به پیشنهاد کنگره، صحبت نمود و به طرح معضلات و مبارزات کارگران ایران پرداخت، با همبستگی دور از انتظار نزدیک به ٧٠٠ فعال شرکت کننده در سالن، که بیش از ۵٠٠ نفرشان نمایندگان سندیکای "سولیدر سود" از مناطق مختلف فرانسه بودند، مواجه شدیم که دقایقی را بطور مداوم به ابراز احساسات پرداختند و همبستگی بیدریغ خود را از طبقه کارگر ایران ابراز داشتند. صادقانه باید بگوئیم که ما در طول فعالیتهای چندین و چند ساله خود در میان محافل و اتحادیه های کارگری هرگز با چنین هیجان و ابراز همبستگی خالصانه و رفیقانه ای روبرو نشده بودیم . نمایندکان سنگال در این کنگره ،که از طرف سنگال در اجلاس سازمان جهانی کار نیز حضور داشتند ، در همانجا اعلام کردند که در ژنو به تظاهرات می پیوندند .
همانطور که در گزارش های مختلف منعکس شده ژان میشل ژوبیه مسئول بین المللی سندیکای "س ژ ت"، الن بارون مسئول بین المللی سندیکای "سولیدر سود"، خانم کورین ویال از سندیکای معلمین "اف اس یو" به همراه پی یر کوتاز عضو هیئت نمایندگی "س ژ ت" در سازمان جهانی کار با سخنان خود آکسیون اعتراضی را هدایت نمودند که همراه با دو اتحادیه سوئیسی به نامهای "یو ان آی آ" و "س ج آ اس" و نیز سندیکای بلژیکی "اف ت ج ب"، فضای آکسیون اعتراضی علیه نمایندگان دروغین جمهوری اسلامی را در سازمان جهانی کار پر بار ساختند و از طبقه کارگر ایران دفاع قاطعانه نمودند. نمایندگان "جنبش ملی زنان" وابسته به "کنفدراسیون سندیکاهای مستقل سنگال" و کنفدراسیون ملی کارگران سنگال نیز ،همانطور که در کنگره قول داده بودند، در دفاع از حقوق کارگران ایران سخنرانی کردند.
در این آکسیون طیف گسترده ای ازنهادهای کارگری و نیروهای سیاسی ایرانی از کشورهای مختلف حضور داشتند و پیامها و بیانیه های خود را در پشتیبانی از طبقه کارگر اعلام داشتند. چنین اتحاد عملی حول دفاع از کارگران ایران در میان اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور تا کنون صورت نگرفته بود و این نیز باید به مثابه یک نقطه مثبت مورد توجه قرار بگیرد . ما اعلام میکنیم که هدف ما خدمت به جنبش کارگری ایران، منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. ما با هرگونه برنامه ای که با روحیه ای فرقه گرایانه هدف برجسته کردن نهاد یا گروه خود را داشته باشد، مرزبندی کامل داریم و در کمال صداقت، خود و همه ی نیروهای مترقی و حامیان راستین کارگری را به اتحاد عمل گسترده در دفاع از طبقه کارگر ایران فرا میخوانیم.
آکسیون ٩ ژوئن نه از نظر کمی (بیش از صد و پنجاه نفر)، بلکه از دیدگاه کیفی، روزی فراموش نشدنی است که باید با همکاری همه ی نهادها و نیروها تداوم یافته و بصورت بین المللی متجلی شود. بنابراین زمانی میتوانیم از طبقه کارگر ایران حمایت همه جانبه نمائیم که گفتار، بیانیه ها و اطلاعیه ها در حمایت طبقاتی با عمل ما ممزوج گردد. ٩ ژوئن چنین وظیفه ای را برعهده داشت و موفقیت آمیز آکسیون اعتراضی را برگزار نمود. مشخص است که این اولین تظاهرات از طرف "کلکتیو سندیکایی..." بود و لذا نمیتواند عاری از خطا و کاستی ها باشد، که در آینده بدانها خواهیم پرداخت و با تجاربی غنی تر به استقبال آکسیون های اعتراضی برای دفاع از طبقه و جنبش کارگری خواهیم رفت و اینگونه چهره ضد کارگری "رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران" را در افکار عمومی، بیش از پیش افشا خواهیم ساخت.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس

یکشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٠ ـ ١٢ ژوئن ٢٠١١

www.iran-echo.com
info@iran-echo.com
sstiran@yahoo.fr