افق روشن
www.ofros.com

در ایران سرکوب کارگران را متوقف کنید


همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی                                                                 یکشنبه ١۴ مهر ۱۳۹٢

   

سندیکاهای کارگری فرانسوی ث.ژ.ت، اف.اس.یو، و سولیدر (همبستگی) حمایت خود را از فراخوان تشکل های کارگری مستقل و خانواده های کارگران زندانی در ایران اعلام می‌ دارند.
افشین اسانلو کارگر حمل و نقل، در ماه ژوئیه در زندان رجایی شهر جان می سپارد. شرایط غیرقابل تحمل زندان موجب مشکلات سلامتی، جسمانی و روانی شده و محدودیت های تحمیلی بر زندانیان به نوبه خود موجب وخیم تر شدن این شرایط شده است.
محمد جراحی، کارگر ساختمان و عضو سندیکای کارگران نقاش ودکوراسیون ساختمان، در زندان از سرطان غده تیروئید رنج می برد و به علت فقدان معالجه جانش در معرض خطر قرار دارد.
شاهرخ زمانی، کارگر زندانی و یک عضو دیگر سندیکای فوق، به خاطر مبارزاتش در داخل زندان قرار است تجدید محاکمه شود.
رضا شهابی، راننده اتوبوس و عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد)، که در زندان در شرایط سلامتی بسیار بدی قرار دارد، از معالجات و درمان پسا- جراحی محروم بوده است.
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری زندانی و مدافع حقوق کودکان، به اتهامات بی اساس و واهی قرار است تجدید محاکمه شود.
پدرام نصرالهی، محمد بوداغی و مهدی فراحی شاندیز به خاطر فعالیت های سندیکایی شان کماکان در زندان بسر می برند.
اسامی فوق تنها بخش اندکی از کارگران زندانی را شامل می شود. کارگران در ایران برای بهبود شرایط کار و زندگی چقدر و تا کی باید رنج ببرند و قربانی دهند. مگر این کارگران موجد چه خطری هستند که از معالجه و درمان محروم می شوند، حتی به قیمت مرگ شان؟

ما از مقامات قضایی ایران می خواهیم که کارگران زندانی بیمار را فوراً آزاد کند تا آن ها بتوانند به امکانات درمانی لازم دسترسی داشته باشند.
سازمان های اتحادیه ای فرانسوی ث.ژ.ت، اف.اس.یو، و سولیدر به نقض مقاوله نامه های ٩٨ و ٨٧ سازمان جهانی کار توسط حکومت ایران معترض بوده و خواهان آزادی کلیه کارگران مبارز زندانی در ایران هستند.

پاریس - ٢٠١٣/٠٩/٢٣

CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 6 51 28 73 01
FSU : Dominique Giannotti dominique.giannotti@fsu.fr + 33 6 84 23 25 68
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20

----------------------------------------------------------

ترجمه و پخش از:
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریس

------------------------------------

Halte à la répression contre les travailleurs en Iran

Les organisations syndicales françaises CGT, FSU, Solidaires, soutiennent les appels lancés en Iran par des syndicats, différentes organisations indépendantes de travailleurs et les familles de travailleurs emprisonnés.
Afshin Ossanlou, travailleur du transport est mort dans la prison de la ville Rajaii-Shahr en juillet dernier. Les conditions insupportables dans les prisons et les restrictions imposées aux prisonniers provoquent des problèmes de santé, physiques et psychiques qui détériorent encore davantage leur situation. Mohammad Jarahi, ouvrier du bâtiment emprisonné et membre du Syndicat des Travailleurs de la Peinture et de la Décoration du Bâtiment de Téhéran, souffre d’un cancer de la thyroïde et risque de mourir à cause du manque de soins.
Shahrokh Zamani, un autre membre de ce syndicat va être rejugé à cause de ses activités militantes en prison.
Reza Shahabi, conducteur de bus et membre de la direction du Syndicat des Travailleurs de la Régie du Transport de Téhéran et sa Banlieue – Vahèd, déjà en très mauvaise santé, a été privé de soins médicaux post-opératoires.
Behnam Ebrahim Zadeh, défenseur acharné des droits des enfants au travail, va quant à lui être rejugé sous des accusations douteuses.
Pedram Nasrollahi, Mohamad Bodaghi et Mehdi Farahi Shandizi sont notamment toujours emprisonnés en raison de leurs activités en faveur des droits syndicaux.
La liste n'est pas exhaustive. Combien de travailleurs iraniens luttant pour l’amélioration de leurs conditions du travail et d’existence doivent encore souffrir et mourir ? Quels dangers représentent ces militants pour qu’on les prive ainsi de l’accès aux soins médicaux jusqu’à la mort ?
Nous exigeons du pouvoir judiciaire iranien la libération immédiate des travailleurs emprisonnés malades afin qu’ils puissent avoir accès aux soins nécessaires.
Les organisations syndicales françaises CGT, FSU, Solidaires, protestent contre le non-respect des conventions 98 et 87 de l’OIT et demandent la libération de tous les militants ouvriers emprisonnés en Iran.

Paris, le 23 septembre 2013