افق روشن
www.ofros.com

جلوگیری از سفر داود رضوی را محکوم می کنیم


همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی                                                              دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳

صبح روز شنبه ۲۴ ماه مه (سوم خرداد) ماموران امنیتی در فردودگاه امام خمینی از سفر داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای شرکت در یک کنفرانس کارگری در پاریس جلو گیری و به او ابلاغ کردند که که تا دو روز آینده خود را به دادگاه انقلاب معرفی کند.
کلکتیو فرانسوی در حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه، متشکل از پنج فدراسیون سندیکاهای فرانسه، س اف د تی، س ژت ، اف اس او، سولیدار، و اونسا، از داود رضوی و علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه، دعوت کرده بودند که در کنفرانس کارگری در پاریس شرکت کنند و در باره مسایل کارگری در ایران سخنرانی کنند. اما ماموران فرودگاه بدون ارائه هیچ دلیل و بی آنکه داود رضوی ممنوع الخروج باشد، مانع از مسافرت ایشان شدند. همانطور که در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است، داود رضوی، که دو سال پیش بازنشسته شده است، از فعالین پرکار و سخت کوش سندیکای کارگران اتوبوسرانی واحد است و از سال ۱۳۸۴ تا کنون چندین بار توسط نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی بازداشت شده و صدور حکم قضایی بخاطر دفاع از منافع کارگران را در پرونده خود دارد.
جلو گیری از سفر داود رضوی، یک بار دیگر ماهیت ضد کارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و تمامی دولتهای آن و همچنین هراس این حکومت از بازتاب صدای کارگران ایران در سطح جهانی را نشان می دهد. اما صدای کارگران ایران سالهاست که بازتابی جهانی داشته است و برگزاری شب همبستگی با کارگران ایران در فرانسه شاهدی دیگر بر این واقعیت است. ما جلوگیری از سفر داود رضوی به فرانسه را به شدت محکوم می کنیم و خواهان توقف هر گونه پیگیری قضایی علیه ایشان است.

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد پاریس

٢٠١۴/۵/٢۵

لازم به یادآوری است که " شب همبستگی با کارگران ایران" در تاریخ ٢٦ مه ٢٠١۴ از ساعت ٦.٣٠ دقیقه تا ٩.٣٠ بعد از ظهر با حضور و سخنرانی علی نجاتی در مکان زیر برگزار می شود:

Bourse du Travil-Salle Jean Jaures
3,rue du Chateau d Eau
Paris 10 eme
( Metro: Republique)