افق روشن
www.ofros.com

!رفیق و همکار عزیزمان ناصر یوسفی از میان ما پرکشید


همکاران ناصر                                                                                                     شنبه ٧ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۹ اوت ۲۰۱۵

رفیق و همکار عزیزمان ناصر یوسفی از میان ما پرکشید!

ما در رادیو همبستگی ناباورانه در سوگ ناصر نشسته ایم، کسی که قلب بزرگ و پر مهرش همواره برای آزادی، عدالت و برابری می تپید، ناصر یوسفی سالیان سال بی دریغ، از تریبون خود بر علیه تبعیض جنسیتی سخن گفت، بر علیه راسیسم و فاشیسم نو ظهور از پای ننشست و به همین دلیل بود که پژواک صدای او در همه جا پیچید، او صدای زنان، هنرمندان، جوانان و تبیعدیان بود. شنبه های رادیو همبستگی با ناصر می شکفت، و با صدای مهربان اش مهمان شنوندگان و مخاطبین خود در استکهلم بود. کارگردان توانمند عرصه تئاتر در کنار کار رادیو نیز به فعالیت های مستمر خود ادامه می داد، بی گمان فعالین عرصه تئاتر ،همانانی که از نزدیک با او آشنایی و همکاری داشتند نیز همانند ما سوگوار فقدان ناصر عزیزمان هستند، آری ما با تمام بهت حیرت مان پیکر ناصر را بدرقه خواهیم کرد. ما به خانواده و دوستان ناصر تسلیت می گوییم و برای شان صبر و بردباری آرزو می کنیم.

مراسم خاکسپاری زنده یاد ناصر یوسفی روز چهارشنبه ٩ سپتامبر ساعت ١٠ صبح خواهد بود.
آدرس؛ Solna kyrkväg Grind 1

همکاران ناصر در رادیو همبستگی