افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه درباره برگزاری نشست

هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه


هیأت مدیره سندیکا                                                                                            پنجشنبه ٩ تیرماه ١٣٩٠

به این وسیله برگزاری نشست هیأت مدیره سندیکای هفت تپه را به اطلاع عموم می رسانیم. این نشست با شرکت کلیه اعضاء هیأت مدیره برگزار شد. موضوع نشست بررسی وضعیت کنونی سندیکا و همچنین انتخابات هیأت مدیره آن بود.
پس از بحث و بررسی وضعیت کنونی سندیکا و مشکلات فوری موجود، از جمله مسأله بازگشت به کار اعضای اخراجی هیأت مدیره، جلسه وارد مبحث انتخابات هیأت مدیره شد. لازم به یادآوری است که دوره ریاست یکساله رضا رخشان بر هیأت مدیره به پایان رسیده است و هیأت مدیره سندیکا باید طی انتخاباتی جدید رئیس هیأت مدیره را انتخاب می کرد.
در جریان مباحث مربوط به انتخابات پیشنهادی مبنی بر تغییر رویکرد هیأت مدیره و جایگزین کردن کار جمعی به جای انتخاب رئیس هیأت مدیره طرح شد. روش پیشنهادی جدید به هیآت مدیره سندیکا امکان می دهد که با وحدت و همدلی بیشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئولیت پذیری را به طور یکسان برای کلیه اعضاء هیأت مدیره فراهم نماید. این پیشنهاد به اتفاق آرا به تصویب هیأت مدیره سندیکای هفت تپه رسید.
هیأت مدیره سندیکای هفت تپه ضمن تشکر از زحمات رؤسای تاکنونی هیأت مدیره، علی نجاتی و رضا رخشان، امیدوار است که بتواند در شکل جدید مؤثرتر و نیرومند تر در جهت تأمین منافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گام بردارد و همچنین با توان بیشتری به وظایف خود در قبال جامعه کارگری ایران عمل کند.

هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

تاریخ: تیرماه/١٣٩٠