افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برگزاری کارزار دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در کانادا


حزب کمونیست ایران واحد کانادا                                                                                 جمعه ٨ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۹ مه ۲۰۱۵

تعداد زیادی از فعالین کارگری و سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند و فشار رژیم بر دیگر فعالین کارگری و مردم آزادیخواه هرروزه گسترش پیدا می کند. در پی حوادث اخیر در شهر مهاباد و اعتراضات عمومی مردم دیگر شهرهای کردستان نیز تعداد زیادی از مردم معترض بازداشت شده اند و احتمال می رود موج دستگیری ها شدت بیشتری بیابد.
جهت انعکاس این وضعیت در خارج از کشور و دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی کارزاری سراسری در روز شنبه ٣٠ ماه مه برگزار می شود. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در کانادا نیز به این کارزار سراسری می پیوندد و در روز ٣٠ مه یک حرکت اعترازی را برگزار می کند.

مکان و زمان برگزاری حرکت اعتراضی مذکور عبارت است از:

شنبه ٣٠ ماه مه ساعت ۵ تا ٧ بعد از ظهر در یانگ و دانداس

از تمامی نیروها و احزاب چپ و کمونیست و آزادیخواه دعوت می گردد تا به این حرکت اعتراضی بپیوندند.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا