افق روشن
www.ofros.com

!!محاکمه فعالان کارگری شروع شده وباسرعت پیش می رود

سروش هاتف                                                                                            جمعه ٨ آبان ۱٣٨٨

طبق اخبار دریافتی محمد اشرفی از فعالان کارگری بازداشت شده در اول ماه مه در پارک لاله روز ٢٠/٧/٨٨ بوسیله تلفن به دادگاه احضار شده ودر ٢١/٧/٨٨ ساعت ٩صبح جلسه دادگاه در شعبه ٢٨ برگزار گردیده است . ودر ٢٦/٧/٨٨ حکم به ایشان ابلاغ شده است.که یه یک سال حبس محکوم وپرونده دیگری نیز برای دادگاه های عمومی ارسال خواهد شد،همین طور قبل از محمد اشرفی رفقا مهدی آموزش و یونس ارژنگ دو فعال کارگری دیگراز بازداشت شدگان اول ماه مه ٨٨ هر کدام جداگانه به دادگاه احضار شده و ارژنگ تبرئه و مهدی آموزش به ۴٠٠ هزار تومان جریمه نقدی محکوم گردیده اند. مهدی آموزش و محمد اشرفی به حکمهای صادره اعتراض کردند. همچنان رفقا علیرضا ثقفی و محسن ثقفی دو نفر دیگر در روز ١٢/٨/٨٨ باید در دادگاه انقلاب حاضر شوند(تا این تاریخ از بقیه خبر نداریم)
این اخباربه صورت غیر رسمی بدست آمده و جای نقد بسیاری است که هیچ کدام از فعالان و تشکلهای مربوطه و فعال در روز جهانی کارگر هیچ گونه خبررسانی وفعالیت های دفاعی از بازداشت شدگان انجام نمی دهند، که صد البته این گونه انفعال ضربات سهمگینی به جنبش کارگری خواهد زد. از تمامی فعالان و تشکلهای کارگری انتضار است در رابطه فوق اقداماتی در حد توانشان انجام بدهند در این راستا از فعالان تشکیلات های خارج ازکشورانتضار بیشتری وجود دارد.
شنیده ایم رفقا محمد اشرفی یونس ارژنگ و مهدی آموزش بدون داشتن وکیل در دادگاه حاضر شده اند. و دادگاه به بهانه اینکه وکیل ندارید اجازه خواندن پرونده را به آنها نداده است و رفقا مجبور شده اند بدون آمادگی و اطلاع از محتویات پرونده (که مملو از موارد کذب هستند) از خود دفاع کنند. رفیق اشرفی گفته است من وکیلی که رایگان وکالت مرا به عهده بگیرد نمی شناختم و چون توان مالی برای گرفتن وکیل نداشتم ، بدون وکیل در دادگاه حاضر شدم.. باید این را بعنوان تجربه و زنگ خطری برای بقیه فعالان بازداشت شده قلمداد کنیم. وهمینطور هشداری برای تشکلهای کارگری که فعالان و اعضای خود را تنها نگذارند.
از تمامی فعالان ، تشکلهای کارگری و تشکیلات های مدافع کارگر انتظار است قبل از اینکه دیر شود بطور منسجم ویک دست به حمایت و کمک بقیه بازداشت شدگان به شتابند.
ما به سختی توانستیم متن حکمی که بر علیه رفیق اشرفی صادر شده است را بدست آوریم متن این حکم کم و کیف نوع محاکمات و مضمون و قصد دادگاه ها را به میزان زیادی نشان می دهد که وکلا ، بازداشت شدگان و تشکلهای کارگری با مطالعه آن می توانند دقت و آمادگی بیشتری در دفاع از فعالان داشته باشند در این راستا، به نشر آن در زیر اقدام کردیم .

سروش هاتف -۵/٨٨/٨٨

"در خصوص اتهام محمد اشرفی فرزند حبیب دائر براجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور ، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ،با توجه به مجموع محتویات پرونده وبررسیهای انجام شده و گزارش مامورین اینکه با فرا رسیدن روزجهانی کارگر سندیکای غیر قانونی شرکت واحد به همراه تعدادی از سندیکای کارگری دیگر و فراخوان شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب و حزب کمونیست کارگری خارج ازکشور از فعالان کارگری و معترض در خواست اجتماع درمورخ ١١/٢/٨٨ در پارک لاله نمایند که متهم محمد اشرفی به هنگام ورود به پارک دستگیر می شود.از آن جهت که نامبرده از هوادران حزب اکثریت بوده که در این رابطه در سال ٦۵ دستگیر به سه سال حبس تعلیقی محکوم وسپس آزاد می شود. سپس فعالیت های خود را در راستای گروهکهای چپ تحت پوشش کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ادامه می دهد .و اقدام به ایجاد سایت اینترنتی به نام محمد اشرفی می نماید و اقدام به نوشتن مقالات واطلاعیه های به بهانه دفاع از حقوق کارگران وبه دفاع از آقای اسانلو ،زندانی گروهکی چپ می نماید واز سوی دیگر با انجام مصاحبه با کمیته غیر قانونی اقدام کارگری و مصاحبه با رادیو صدای نو رادیو ضد انقلابی فعالیت تبلیغی خود راعلیه نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهد.با عنایت به فعالیت های انجام شده از سوی نامبرده بزه انتسابی در حد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محرز است . دادگاه مستندا" به ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی نامبرده را در خصوص تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید. ودر خصوص اجتماع و تبانی بر قصد بر هم زدن امنیت داخلی کشور به لحاظ فقد دلیل کافی مستندا" به اصل برائت حکم بر برائت وی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اخلال در نظم عمومی صرف نظر از صحت وسقم موضوع مستندا" به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرارعدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می گردد. حکم صادره حضوری و ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظراستان تهران می باشد.
دفتر : مقرر است حکم صادره در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال گردد و در خصوص قرار صادره بدل مفید تهیه به محاکم عمومی تهران ارسال شود.
رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
محمد مقیسه ٢٦/٧/٨٨ "