افق روشن
www.ofros.com

گزارش پخش اطلاعیه ی محکومیت دستگیری رضا شهابی در تهران


گروه پخش اطلاعیه                                                                                                شنبه ١٦ مرداد ١٣٨٩

پس از گذشتن ٤٣ روز از بازداشت رضا شهابی کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ،امروز سه شنبه ١٢ مردادماه تعداد زیادی از بیانیه ی " جمعی از کارگران و فعالان کارگری داخل کشور" که در محکومیت دستگیری رضا شهابی و تاکید به مبارزه برای آزادی وی و دیگر کارگران دربند و نیز ادامه ی مبارزه ی کارگران برای دستیابی به مطالباتشان صادر شده بود،به صورت یک تک برگ دو صفحه ای، بین رانندگان خطوط اتوبوسرانی تهران پخش شد. در این اقدام شش ساعته ،محل های پخش عبارت بودند از خط بی.آر.تی آزادی - تهرانپارس(٢ نقطه )، خط بی.آر.تی آزادی - خاوران (سه نقطه )، توقفگاه و ساختمان اداری شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه- منطقه 3(محل کار و محل طراحی ربوده شدن و دستگیری رضا شهابی) و پایانه اتوبوسرانی میدان آزادی
در این اقدام که توسط تیم هایی از کارگران انجام شد ،به جز یک مورد، تمام رانندگان اطلاعیه را دریافت نمودند و بیش از ٧٠ % رانندگان از شنیدن اقدام حمایتی از رضا شهابی استقبال کردند.
در پایان پخش اطلاعیه و در محل پایانه آزادی ( که اغاز حرکت اتوبوس های تندرو خط ١ و ٢ میباشد ) تعدادی از کارگران اعلام نمودند که این اقدام و بیانیه ی مذکور در میان رانندگان و در هنگام توقف در پایانه ی اصلی آزادی مورد بحث وصحبت قرار گرفته و تعداد زیادی از رانندگان در مورد دستگیری رضا شهابی و اقداماتی که وی برای دفاع از حقوق کارگران انجام داده است ،با هم به گفتگو پرداخته اند.
گروه پخش اطلاعیه، ضمن تاکید برخواست ِآزادی بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران دربند ،ضمن دعوت از دیگر کارگران در تهران و دیگر نقاط ،برای انجام اقدامات حمایتی و عملی بیشتر ،بر خود وظیفه می داند به هر اقدام حمایتی از کارگران دربند و از جمله رضا شهابی ،ادامه دهد و اعلام می نماید که به هیچ عنوان کارگران مبارز و خانواده هایشان را درراه مبارزه شان و در موارد دستگیری و زندان و فشار تنها نخواهد گذاشت.

گروه پخش اطلاعیه محکومیت دستگیری رضا شهابی

١٢/۵/٨٩ - تهران