افق روشن
www.ofros.com

!در مقابل موج جدید حمله به کارگران اتوبوسرانی تهران بایستیم


گلن تامپسون - اتحاد بين المللى                                                                            یکشنبه ٢٣ خرداد ١٣٨٩

نامه اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی

۱۲ جون ۲۰۱۰
TO: info@leader.ir, info@judiciary.ir, dr-ahmadinejad@president.ir, iran@un.int, ijpr@iranjudiciary.org, info@dadiran.ir, office@justice.ir, support@irimlsa.ir, ilo@ilo.org, cabinet@ilo.org, eastgulf@amnesty.org, hrwgva@hrw.org

به مخاطبین فوق:

من بدینوسیله خواهان آزادی فوری تمامی نمایندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه می باشم.
در حال حاضر، چهار نفر از رهبران و نمایندگان سندیکای واحد در زندان هستند: منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکا (که از سال ۲۰۰۷ در حال سپری کردن حکم ۵ سال زندان می‌ باشد)، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکا (که از سال ۲۰۰۷ در حال سپری کردن حکم ۳ سال و نیم زندان می باشد)، سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکا (از تاریخ ۹ جون ۲۰۱۰ دستگیر و در بازدشت بسر می برد) و رضا شهابی (که در ۱۲ جون ۲۰۱۰ بازداشت شده است).
علاوه بر این، تعدادی دیگر از اعضای سندیکای واحد اخیرا مورد برخورد شرکت واحد قرار گرفته اند و بیم آن وجود دارد که اعضای دیگری از سندیکای واحد و دیگر فعالین کارگری بازداشت شوند. آقای اسانلو اخیرا مورد اذیت و آزار قرار گرفته و مقامات زندان وی را با اتهامات جدید تهدید کرده اند. با وجود در زندان بودن، آقای اسانلو تحت بازجویی قرار گرفته و متهم به ارتباط با نیروهای اپوزیسیون و اهانت به رهبران جمهوری اسلامی شده است. آقای اسانلو تمامی این اتهامات را رد کرده است.
من خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسانلو، مددی، ترابیان و شهابی هستم. من این دور جدید حملات علیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و تدوام تهاجم گسترده علیه حقوق کارگری و انسانی در ایران را محکوم میکنم. من خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی هستم و از حکومت می خواهم که به آزادی تشکل و حق سازماندهی احترام بگزارد.

گلن تامپسون، دستیار رئیس کشوری اتحادیه کارگران صنایع تولیدی استرالیا

ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

info@workers-iran.org