افق روشن
www.ofros.com

!!!فعالین کارگری را فوراً آزاد کنید


غلامرضا غلامحسینی                                                                                          چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۹٢

امروز ٦ بهمن ساعت ١٦ و سی در سامانه ۵ اتوبوس رانی (جنت آباد تهران) حسن سعیدی و مرتضی کمساری دو تن از فعالین عضو سندیکای کارگران شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این دستگیری غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که انتخابات فریب کارانه، ضد کارگری شورای اسلامی کارگری در شرکت واحد در سامانه ۵ چند ساعتی قبل شروع شده بود و به دلیل عدم استقبال کارگران از این انتخابات فرمایشی و نمایشی، نیروهای امنیتی در هماهنگی با مدیریت شرکت واحد به جهت انتقام گیری از کارگران و ایجاد رعب و وحشت اقدام به دستگیری غیر قانونی فعالین کارگری شرکت واحد کردند. دستگیری حسن سعیدی و مرتضی کمساری را شدیداً محکوم و خواستار آزادی فوری آنها هستم. همچنین از تمامی ارگانهای ذیربط کارگری خواستارم برای آزادی این کارگران زحمت کش کما فی سابق تلاش نمایند.

با سپاس فراوان غلامرضا غلامحسینی

عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد

١٣٩٢/١٢/٦