افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت چهارمین سال جانباختن سلمان


محمود قزوینی                                                                                          دوشنبه ١٦ اردیبهشت ۱۳۹٢

در گرامیداشت سلمان یگانه من دو مطلب از دو تجربه کارگری را تایپ کردم و برای سایتهای مربوط به مسائل کارگری میفرستم. یکی مربوط به تجربه تشکل یابی و اعتصاب کارگران نفت جنوب در سال ١٣٠٨ است و دیگری تجربه تشکیل شورا در ١٩٠۵ در روسیه.
سلمان یگانه کارگر سوسیالیست و فعال جنبش شورایی بوده است که هدف خود را نابودی نظام کارمزدی سرمایه داری میدانست. متاسفانه او خود قربانی طمع سرمایه برای سودآوری بیشتر شد و جان خود را به دلیل عدم رعایت ایمنی محیط کار توسط کارفرما از دست داد.
سلمان یگانه در حین انجام کار در کارخانه فولاد لوشان به نحو دلخراشی در دستگاه بتونر سقوط نموده و براثر شدت جراحات وارده در روز ١٧ اردیبهشت جان سپرد . با مرگ او طبقه کارگر و فعالین کارگری ایران یکی از همرزمان خستگی ناپذیر خود را از دست داده اند و دوستان و بستگان سلمان یکی از بهترین و صمیمی ترین انسان را.

صدمه و مرگ هر کارگر در اثر سانحه کاری و فاجعه سانحه کاری در بنگلادش که به مرگ ۵٠٠ نفر کارگر و زخمی شدن هزاران نفر منجر شد، مانند همه مصائب دیگر جامعه سرمایه داری، هشداری هر روزه به کارگران است که باید متحد شد، سازمان یافت و باید به عمر نظام سرمایه داری پایان داد.

یاد سلمان یگانه را به امید اتحاد و سازمانیابی

کارگران و به امید نابودی نظام سرمایه داری گرامی بداریم.

محمود قزوینی (وطنی) - شنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٩٢