سایت کارگری افق روشن
www.ofros.com

تجربهء اشغال و اداره یک کارخانه دیگر به دست کارگران

ترجمهء بهرام قدیمی                                                                                                           سه شنبه ۱٦ تیر ۱٣٨٨


آنجا كه كارگران كارخانه را اشغال و اداره مى كنند:

اولين روز كنترل كارگرى

اطلاعيهء مطبوعاتى كارگران فيلوبِل - فِباتِكس، در شهر كيلمِس، آرژانتین

۱۲ فوريه - اولين روز كنترل كارگرى
تاريخ كارخانه دراز است، تاريخ تقلب دراز است.
اول اسمش را فيلوبل گذاشتند، بعد فِباتكس، وقتى خواستند كلاه بردارى تحت نام فيلوبِت يا فيلوبِل ادامه يابد، به آنان گفتيم ديگر بس است. صدها كارگر به دست فالينب، فِدِريچى و شركاى دوره اى شان استثمار شديم و كلاه سرمان رفت. ميزان بدهى سر به ميليون ها ميزند و قول هاى وفا نشده بسيارند.
حتى فروش تمام سرمايهء كارخانه نمى تواند بدهى اين كلاه برداران حرفه اى را به ما كه اين جا كار مى كرديم و بدون پرداخت هيچ گونه غرامتى به خيابان پرت مان كردند پرداخت كند و جبران نمايد. به همين دليل كارگران اخراج شده از فيلوبل - فباتكس، حالا تعاونى نساجى كيلمِس با مسىٔوليت محدود را تشكيل مى دهيم، يعنى ما خودمان كه جلوى تخليهء كامل كارخانه را گرفتيم و درهاى اين كارخانه را باز كرديم تا تمام كارگران با هم چرخ هاى ماشين آلات را به حركت در آوريم، اما اين بار تحت كنترل خود كارگران.
علت اين است كه ما كارگران براى آن كه كارمان را انجام بدهيم نه به كنترل نيازى داريم، نه به حكم تعليق، و نه به كم كردن دستمزدها. ما كسانى بوديم كه هر روز اين كارخانه را به حركت درآورديم، و ما همان كسانى خواهيم بود كه از اين به بعد آن را فعال نگه خواهيم داشت. به همين دليل درهاى اين پروژه به روى تمام كارگران مرد و زن فيلوبِل، فباتكس، فيلوبِل باز است. براى آن كه محل كارمان را حفظ كنيم و نان سر سفرهء فرزندانمان ببريم به همه نياز داريم، از فروشنده و ماشين كار گرفته، تا دفتردار.
ما كارگران اين روز را به عنوان اولين روزى كه در آن ماشين هاى كارخانه بدون ارباب به كار مى افتند، به تصويب رسانديم.

همهء كارگران وارد شوند!

تعاونى نساجى كيلمِس با مسىٔوليت محدود

( فيلوبِل - فِباتِكس سابق)
ترجمهء بهرام قدیمی
منبع:
http://trabajadoresdefebatex.blogspot.com/2009/02/12-de-febrero-primer-dia-de-gestion.html
آدرس تماس:
Eduardo Santillán: 1558841567
Miguel Bejarano: 1535757805
Alberto Mena: 1532136024
Filobel-Febatex: Rodolfo López 1706 (Quilmes Oeste)
prensafebatex@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicado de prensa de los trabajadores de Filobel-Febatex, del 12 de febrero - Primer día de gestión obrera. En pers por Bahram Ghadimi