اطلاعیه و بیانیه
   
قطعنامه به مناسبت سالیاد کشتار کارگران خاتون آباد    کمیتۀ هماهنگی برای کمک ۵ بهمن ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
سومین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران    کمیته برگزارکننده... درباره کشتار زندانیان سیاسی ۵ بهمن ١٣٨٧
  v
برگزاری شب همبستگی و یادمان کارگران خاتون آباد    کانونها و کمیته ها ٢ بهمن ١٣٨٧
  v
  v
  v
من یک معلم می مانم و تو یک زندانبان    نامه فرزاد کمانگر ٢٨ دی ١٣٨٧
  v
  v
به وجدان های بیدار همه کارگران آگاه جهان !    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
خداحافظ رفقا    بینا داراب زند ٢٤ دی ١٣٨٧
  v
پرونده کشتار کارگران خاتون آباد به کجا انجامید؟    کمیته هماهنگی- محسن حکیمی ٢٣ دی ١٣٨٧
  v
بیانیه اعلام خروج "کمیته پیگیری..." از "شورای همکاری..."    شورای نمایندگان کمیته پیگیری ٢٣ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
"دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"    سازمان فدائیان (اقلیت) ٢١ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
پيام همبستگى به كارگران و تشكلات كارگران در فلسطين    اتحاد بين المللى (فارسی و انگلیسی) ٢٠ دی ١٣٨٧
  v
فراخوان WAC-MAAN به جنبش کارگری جهانی   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١٨ دی ١٣٨٧
  v
بازداشت فعالین کارگر را محکوم می کنیم    ...برق و فلز کرمانشاه ١٨ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
Mr Ejehie,*Let my heart beat    International Allianc 2009-01- 02
  v
نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه    ترجمه بهرام قديمی ١٢ دی ١٣٨٧
  v
احکام صادره برای دانشجویان شیراز را محکوم می کنیم    جمعی از کارگران ایرانخودرو ١٢ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
  v
نامه ای از فرزاد کمانگر: آقای اژه ای، بگذار قلبم بتپد    فرزاد کمانگر؛ بند بیماران عفونی١١ دی ١٣٨٧
  v
جنایات ارتش اسرائیل در نوار غزه را محکوم می کنیم    سازمان فدائیان (اقلیت) ١٠ دی ١٣٨٧
  v
  v
!Free Mohesn Hakimi and Bijan Amiri    International Alliance 30 Dec 2008
  v
دستگیری فعالان کارگری را محکوم می کنیم!   نهادهای ده گانه ١٠ دی ١٣٨٧
  v
در مورد موج تازه دستگیری فعالین کارگری    کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ١٠ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
گسترش موج دستگیری ها و تشدید فشار بر فعالین کارگری    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٨ دی ١٣٨٧
  v
یورش وحشیانه رژیم اسلامی به فعالین کارگری را محکوم میکنیم    جمعی ازکارگران پیشرو تبعیدی/سوییس ٨ دی ١٣٨٧
  v
ابراهیم مددی را آزاد کنید    سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٨ دی ١٣٨٧
  v
دستگیری فعالین کارگری ادامه دارد!    کمیته و کانون همبستگی هامبورگ - کلن ٨ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
دستگیری فعالین کارگری در سنندج را محکوم میکنیم    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٧ دی ١٣٨٧
  v
  v
ادامه اسارت محسن حکیمی و بیژن امیری   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٧ دی ١٣٨٧
  v
بازداشت فعالین کارگری را محکوم می کنیمكارگری    سازمان فدائیان (اقلیت) ٧ دی ١٣٨٧
  v
اعتراض به دستگیری فعالان جنبش كارگری    جمعی از كارگران ایران خودرو ٧ دی ١٣٨٧
  v
اعتراض به دستگیری فعالان جنبش كارگری    جمعی از كارگران ایران خودرو ٧ دی ١٣٨٧
  v
  v
دستگیری و بازداشت فعالین کارگری را به شدت محکوم می کنیم    کمیتۀ هماهنگی برای کمک- منطقه غرب ٦ دی ١٣٨٧
  v
بازداشت فعالان کارگری را محکوم می کنیم!!!    کمیتۀ هماهنگی برای کمک- منطقه تهران ٦ دی ١٣٨٧
  v
محسن حکیمی را آزاد کنیم!    شورای همبستگی کارگری ـ فرانکفورت ۵ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
The Arrest and Detention of Two Worker-Activists    Coordinating Committee 2008-12-25
  v
فعالین کارگری آزاد باید گردند!    کمیته ...هامبورگ - کانون... کلن ۵ دی ١٣٨٧
  v
بازداشت بیژن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم    سندیکای کارگران واحد ۵ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری را محکوم میکنیم    اتحادیه آزاد کارگران ایران ٤ دی ١٣٨٧
  v
اطلاعیه در باره کارگران دستگیر شده    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٤ دی ١٣٨٧
  v
بیژن امیری ومحسن حکیمی دوفعال کارگری دستگیروبازداشت شدند کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٤ دی ١٣٨٧
  v
محسن حکیمی آزاد باید گردد!    کانون نویسندگان ایران(در تبعید) ٤ دی ١٣٨٧
  v
  v
محسن حکیمی بازداشت شد    کانون نویسندگان ایران ٤ دی ١٣٨٧
  v
دستگیری محسن حکیمی را محکوم می کنیم    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٣ دی ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
به کنگره کار کانادا در رابطه با نامه به یداله خسروشاهی    امیر پیام٬ بهمن شفیق٬ عباس فرد ٣٠ آذر ١٣٨٧
  v
  v
سمینار بحران سرمایه داری   برهان عظیمی ٣٠ آذر ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
  v
بیانیه درباره مبارزات کارگران و مردم یونان    کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری ٢٨ آذر ١٣٨٧
  v
  v
  v
کارگران، فعالین جنبش کارگری؛   بهزاد سهرابی ٢٦ آذر ١٣٨٧
  v
توضیح یک مطلب    صدیق اسماعیلی ٢۵ آذر ١٣٨٧
  v
آزادی طیب ملایی را تبریک میگوئیم    سندیکای کارگران واحد ٢۵ آذر ١٣٨٧
  v
  v
محاکمه کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم میکنیم    سندیکای کارگران واحد ٢۵ آذر ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
یادی از حمید رضا سعادتی   بازماندگان و دوستان ١٧ آذر ١٣٨٧
  v
پیام همبستگی بین المللی با کارگران استرالیا    کانون ها و کمیته ها ١٧ آذر ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
جان فرزاد كمانگر را نجات دهيد!    اتحادبين المللى ١٠ آذر ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
اعلام حمایت کارگران ریسندگی پرریس از کارگران لاستیک البرز    کارگران ریسندگی پرریس سنندج ٢٣ آبان ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
آکسیون اعتراضی ایستاده در کلن    کمیته همبستگی...کلن٢١ آبان ١٣٨٧
  v
برای دفاع از فعالان اتحادیه ای: کارگران جهان متحد شوید    کمیته همبستگی با کارگران ایران- استرالیا ١٩ آبان ١٣٨٧
  v
  v
  v
متن آلمانی اطلاعیه وپوستر کانونها درحمایت از فعالین کارگری زندانی    ... هامبورگ.هانفر.کلن .فرانکفورت ١٨ آبان ١٣٨٧
  v
پیام تبریک به سندیکای کارگران شرکت واحد   کانون مدافعان حقوق کارگر ١۵ آبان ١٣٨٧
  v
پیام تبریک به سندیکای کارگران نیشگر هفت تپه   کانون مدافعان حقوق کارگر ١۵ آبان ١٣٨٧
  v
برای فرزندان من اشک تمساح نريزيد!    فاطمه سعيدی (مادرشايگان) ١۵ آبان ١٣٨٧
  v
  v
حکم صادره علیه افشین شمس را محکوم می کنیم    کمیته هماهنگی برای کمک (غرب) ١٤ آبان ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
افشین شمس فعال کارگری یه یک سال زندان محکوم شد!!    کمیته هماهنگی برای کمک ١١ آبان ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
تعرض نیروهای امنیتی به منزل طیب ملایی را بشدت محکوم می کنیم    اتحادیه آزاد کارگران ایران ٩ آبان ١٣٨٧
  v
به كارگران و سنديكاى كارگران شركت هفت تپه    اتحاد بين المللى ۵ آبان ١٣٨٧
  v
  v
پیام تبریک و همبستگی به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه    اتحادیه آزاد کارگران ایران ٤ آبان ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
طبقه کارگر ایران و چشم انداز سیه روزی بازهم بیشتر   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٢ آبان ١٣٨٧
  v
تبریک به کارگران هفت تپه   کمیته هماهنگی برای کمک ... ٢ آبان ١٣٨٧
  v
  v
کلامی چند درباره طومارنویسی کارگران ساختمانی کردستان   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١ آبان ١٣٨٧
  v
دادگاه افشین شمس قهفرخی برگزار شد    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٣٠ مهر ١٣٨٧
  v
كارگران و فعالان متشكل در فدراسیون جهانی حمل و نقل    کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد ... ٣٠ مهر ١٣٨٧
  v
  v
مجمع عموی "کمیته پیگیری" و "شورای همکاری"   بینا دارب زند ٢٩ مهر ١٣٨٧
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
داستان لاستیک البرز و امید درس آموزی کارگران    کمیته هماهنگی(منطقه تهران) ٢١ مهر ١٣٨٧
  v
  v
نامه ۵٠٠٠ معلم حق التدریسی به نمایندگان مجلس    معلمان حق التدریس ١٧ مهر ١٣٨٧
  v
مبلغ یک صد هزار تومان به کارگران فرش غرب بافت سنندج کمک شد    ...کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ١٤ مهر ١٣٨٧
  v
  v
بيانيه كانون صنفی معلمان به مناسبت ١٤مهرروزجهانی معلم    کانون صنفی معلمان ایران ١٤ مهر ١٣٨٧
  v
  v
قطعنامه سراسری شرکت کنندگان در گلگشت آزادی افشین شمس   کمیته هماهنگی برای کمک ١٣ مهر ١٣٨٧
  v
صفحۀ اصلی
خبر
گزارش
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقاله
مصاحبه
صوتی
پيوند ها
تماس