خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی  کارگران گروه ملی فولاد ٨ تیر ۱۴۰۰
از اعتصاب کارگران نفت پشتیبانی می کنیم   اتحاد بین المللی ۵ تیر ۱۴۰۰
پیام تسلیت برای درگذشت رفیق فرهاد شعبانی  مجموعه ای از پیام ها ٣۱ خرداد ۱۴۰۰
مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا  صندوق همبستگی...- کانادا ١۴ خرداد ۱۴۰۰
تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۲٦ فروردین ۱۴۰۰
نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰   کارگران گروه ملی فولاد ٦ اسفند ٩٩
يکصدمين سالگرد تولد ماری بوکچين  مراد عظیمی ۱۴ بهمن ٩٩
نامه ای برای تو رفیق (اصلاح شده)  کاوه یزدانی ٢۸ دی ٩٩
در مورد آزادی محمد حبیبی  اتحاد بین المللی ۲۲ آبان ٩٩
زندان ها باید فورا تعطیل شوند  مشترک (نُه امضاء) ۲۳ مرداد ٩٩
رهنمود برای جنبش جاری مردم ایران  حمید پویا ۲۰ مرداد ۹۹
نامه ای به تو که "من"ِ کنشگر‌  کیومرث عزتی ۲ مرداد ٩٩
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
با اتحادمان دسیسه های پیمانکاران مفتخور علیه اعتصابمان را خنثی میکنیم
اعتصاب تا گرفتن مطالباتمان ادامه دارد

  بیانیه اول، دوم و سوم کارگران پیمانی نفت ...٨ تیر ۱۴۰۰

به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی
  کارگران گروه ملی فولاد ٨ تیر ۱۴۰۰

از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای
و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

مشترک (سندیکای هفت تپه، واحد، کمیته هماهنگی برای کمک و ...) ٨ تیر ۱۴۰۰

از اعتصاب کارگران نفت پشتیبانی می کنیم
  اتحاد بین المللی ۵ تیر ۱۴۰۰

اتحادیه معلمان آلمان خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد
اتحاد بین المللی: کارزار بین المللی برای آزادی
معلم زندانی، اسماعیل عبدی را گسترش دهیم!

  مجموعه ۴ تیر ۱۴۰۰

پیام تسلیت برای درگذشت رفیق فرهاد شعبانی
  مجموعه ای از پیام ها ٣۱ خرداد ۱۴۰۰

درباره همزمانی پیگیری های نمایندگان کارگری هفت تپه با زمان تبلیغات انتخابات... ‌  جمعی از کارگران هفت تپه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

بیان آزاد ویژۀ «روز کانون نویسندگان ایران»‌
  کانون نویسندگان ایران ٢٢ خرداد ۱۴۰۰

مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا
  صندوق همبستگی...- کانادا ١۴ خرداد ۱۴۰۰

گردهمآیی در چهلمین سالگرد انفجار نارنجک در مقابل دانشگاه تهران
  جمع ساچمه های تبعیدی ٢۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان
و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر - سال ۱۴۰۰

  مشترک ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران
و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!

  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۷ اردیبهشت

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام
پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

  مجموعه اطلاعیه ها ٢ اردیبهشت ۱۴۰۰

حداقل دستمزد و خط فقر؛ چالش ها، خوانش ها، جنبش ها …
گفتگو با محمد قراگوزلو
  تلویزیون برابری ۳۰ اسفند ٩٩

قطعنامۀ تجمع اعتراضی تشکل‌های
مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان، برای افزایش مزد حداقل ۱۴۰۰

  تشکل‌های مستقل کارگری ۳۰ اسفند ٩٩

نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰
  کارگران گروه ملی فولاد ١٨ اسفند ٩٩

بیانیه عمومی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰
  امضای مشترک ١٨ اسفند ٩٩

مصاحبه با محمود صالحی- تعیین حداقل دستمزد کارگران
  رادیو صدای نو ٢۸ فروردین ٩٩

نقد ریشۀ ساز و کار اجتماعی و استنتاج راهکارهای تغییر وضع موجود
  هاشم نیافر ٢٢ فروردین ۹٩

پاسخ به نقد هاشم
"تحقق حقوق ٩ میلیون تومان از طریق قانون تبدیل کمی به کیفی؟"

  فرامرز از گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ۹٩

بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹
  سندیکای کارگران واحد ٢۸ فروردین ٩٩

بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹...
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ فروردین ٩٩

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
  بیانیه مشترک ٢٢ فروردین ٩٩

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران
زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ٢٢ بهمن ٩٩

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩٩

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان
بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷
اعلام حمایت پنج تشکل کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک... از بیانیه

  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

کمپین برای آزادی مهران رئوف ‌
رادیو پیام کانادا ـ گفتگو با مهری جعفری و ستار رحمانی

  کمپین برای آزادی مهران رئوف ٢۵ دی ٩٩

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
جنبش دانشجویی انقلابی: نظریه و عمل  ارنست مندل- ترجمۀ هوشنگ نوری ۷ تیر ۱۴۰۰
تناقضات چپ «انقلابی»  محمود ضارب ٦ تیر ۱۴۰۰
تاريخ اجتماعی تمدن ها و سرمایه داری  برگردان مراد عظيمی ۴ تیر ۱۴۰۰
بازارِ مدرسه   علی عسکرنژاد ۳ تیر ۱۴۰۰
انتخابات ۱۴۰۰ و طبقۀ کارگر  میثم محمدی ۲٧ خرداد ۱۴۰۰
دربارۀ خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه   روزبه راسخ ۲٦ خرداد ۱۴۰۰
نقد برنامه گوتا   مارکس - ترجمۀ: ع.م ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
مردم فلسطين و مردم کردستان ترکيه   مراد عظيمی ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
زنان رقا آينده شان را می سازند   مراد عظيمی ۱٩ خرداد ۱۴۰۰
طبقه کارگر و سناریوی انتخابات   کارگران ضد سرمایه داری ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
چین ایستگاه نهایی؟ گذرگاه جریان گردش مواد از «کارگاه جهان»
  فابریسیو رودریگز/ کاووس بهزادی ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
یادداشت‌های سوسیالیستی   نویسنده: شاهین ٨ خرداد ۱۴۰۰
سرنوشت توده کارگر فلسطین و جنبش کارگری   ناصر پایدار ۴ خرداد ۱۴۰۰
سرمایه داری به مثابه مذهب: والتر بنیامین و ماکس وبر
  میشل لووی - برگردان: ستار رحمانی - ویراستار: ایوب رحمانی ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مکان سرمايه داری   مراد عظيمی ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخچه مختصری از مبارزات معلمان (تصحیح شده)   ستار رحمانی ٢۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
منتخب آثار جلد یک    منتخب آثار جلد دوم   آوتيس ميکائيليان (سلطانزاده) ٢۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخچه کشت صنعت نیشکر هفت تپه ـ فصل اول   سندیکای هفت تپه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ریشه فلاکت از دَرسهای مارکسیسم   بابک فرزام ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
نظام مزدبری مجموعه مقالات  فردریش انگلس - برگردان: نیکو پورورزان ٨ اردیبهشت ۱۴۰۰
دربارۀ اعتصاب   لنین - ترجمه بهرام کیوان ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
رابطه سرمايه داری با قدرت سياسی و قانون   مرادعظيمی ۲٦ فروردین ۱۴۰۰
بدهی دولتی   فریده ثابتی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
تئوری مارکسیستی و پرولتاریا  رزا لوکزامبورگ - مترجمان: تراب ثالث و ی. کهن ۲٧ اسفند ٩٩
در نکوهش مجازات اعدام  کارل مارکس - نیکو پورورزان ۲۳ اسفند ٩٩
از کشمکش بین ایران و آمریکا تا برآمد جنبش کارگری در ایران
  نوشتۀ وَین اسپنسر- ترجمۀ محسن حکیمی ۲۱ اسفند ٩٩
متا کاپیتال جلد اول، دوم و سوم   بهمن شرف نیا ۱۸ اسفند ٩٩
کارِ دستمزدي و سرمايه   کارل مارکس - ترجمۀ: م.دهقان ۱۱ اسفند ٩٩
مبارزه طبقاتی و رهایی زنان   اثر تونی کلیف - مترجمان ٧ اسفند ٩٩
علیه مردم، به سوی انقلاب   روزبه راسخ ۳۰ بهمن ٩٩
نکاتی انتقادی دربارۀ مقالۀ «پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی»
  نوشتۀ کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی ۴ بهمن ٩٩
چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران
  نسرین و سام سالور- مترجم: ایدا الایاری ٢۷ دی ٩٩
پاندمی کرونایی: ارزیابی یکساله!  نازنین و یامین ٢۵ دی ٩٩
ترجمه تازه چه باید کرد؟ (لنین)  با یادداشتی از مترجمان: تراب ثالث، ی.کھن ٢۵ دی ٩٩
چپ علیه کمونیسم   وحید اسدی ٢٠ دی ٩٩
   مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با میثم آل مهدی از سازماندهندگان اعتراضات فولاد  شورای فعالین استرالیا ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتگو با ستار رحمانی نگاهی به سه اتفاق در روزهای اخیر  رادیو پیام کانادا ٢٠ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشتار سوختبران در سراوان   امید علی‌زاده ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰