افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری

گروه اتحاد بازنشستگان                                                                                        دوشنبه ٦ مرداد ۱۳۹۹ - ۲٧ ژولای ۲۰۲۰


حمله به جعفر عظیم زاده را در داخل زندان محکوم می کنیم

صبح یکشنبه ۵ مرداد، یکی از زندانیان جرایم خطرناک وارد بند‌ ٨ شده و جعفر عظیم‌زاده را مورد حمله وضرب وشتم قرار می دهد. به گفته جعفر عظیم زاده تا قبل از این اتفاق هیچگونه برخوردی با این فرد نداشته است.ولی مسوولین زندان دربرابر این اتفاق ناگوار,نه تنها هیچگونه ترتیب اثری به آن ندادند بلکه کوچکترین برخوردی هم به شخص ضارب نکردند. واین اتفاق باردیگر حوالی غروب نیز توسط زندانی دیگری از بند دیگر و در محیط هواخوری تکرار گردید وجعفر عظیم زاده مورد حمله قرار گرفت. معمولا اگر دعوا ویا حادثه ای در میان زندانیان رخ دهد مسوولین زندان سریعا دخالت کرده ومانع برخوردهای شدید بین ضاربین با سایر زندانیان می شوند.در حالیکه نسبت به دوبار حمله به جعفر عظیم زاده کوچکترین عکس العملی نشان ندادند.
باتوجه به عدم برخورد لازم ازطرف مسوولین زندان به این اتفاق,میتوان به این نتیجه رسید که اینگونه حملات طراحی شده وسازمان یافته از طرف نهاد های امنیتی وزندانها صورت میگیرد تابه زندانیان سیاسی آسیب رسانده وحتی آنهارا به قتل برسانند,ودر صورت واکنش از سوی زندانی مضروب برای او دست به پرونده سازی جدید بزنند. و بهمین دلیل میتوان گفت نگهداری زندانیان سیاسی همراه زندانیان عادی باجرایٔم خطرناک,از طرف نهادهای امنیتی وسازمان زندان ها عملی شنیع وآگاهانه میباشد.
بنا به دلایل فوق این حمله سازمان یافته توسط نهادهای امنیتی را به جعفر عظیم زاده ویاهر زندانی سیاسی دیگر را قویا محکوم کرده واعلام میداریم حفظ جان وسلامت جعفر عظیم زاده ودیگر زندانیان سیاسی فقط بعهده مسولین زندانها وقوه قضاییه میباشد.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

در روند مبارزه برای ادامه آبان ٩٨،

احکام اعدام صادر شده از سوی دیوان عالی کشور لغو باید گردد.

گروه اتحاد بازنشستگان

٦/۹۹/۵