افق روشن
www.ofros.com

مراسم اولین سالمرگ سامان حسین پور، کارگر فولاد امیرکبیر خزر


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                          پنجشنبه ٢٧ مرداد ماه ١٣٩٠

روز دوشنبه ٢۴/۵/٩٠ بعدازظهر مراسم اولین سالمرگ سامان حسین پور، کارگر جوان کارخانه فولاد امیر کبیر خزر، در سالن پرورشگاه مژدهی رشت برگزار شد. کارخانه فولاد امیر کبیر خزر در شهر صنعتی رشت وابسته به بخش خصوصی و تولید کننده انواع فرآورده های فولاد مانند میل گرد با قطرهای مختلف است.
سامان کارگر جوان سال گذشته (١٣٨٩) هنگام کار در شیفت شب ساعت ۴ بامداد پیراهنش در غلتک دستگاه گیر کرد و او را به کام مرگ کشاند. دستگاه، بدون حفاظ ایمنی بود. سامان فرزند طبقه کارگر بود. پدرش کارگر خیاط کارگاه بود که در حال حاضر در کنار خیابان به دست فروشی مشغول است. سامان قبل از رفتن به کارخانه مدتی به عنوان پارکبان در خیابان مشغول به کار بود و چند ماهی از آمدنش به کارخانه فولاد امیر کبیر نگذشته بود که دچار چنین مرگ فجیعی شد. وی کارگری سرزنده و خوش اخلاق و مودب بود که کارگران همواره به وی احترام می گذاشتند. گفتنی است که تمامی همسنگران وی در مراسم یادبود و اولین سالگرد مرگ وی در سالن پرورشگاه مژدهی رشت شرکت کردند.
ما قبلاً گزارش مفصلی از شرایط برده داری نوین و استثمار شدید در کارخانه امیر کبیر خزر منتشر کرده و ذکر کرده ایم که شیفت کاری در کارخانه ٢ شیفت ١٢ ساعته است و کارگران در هر ٦ روز ۴ روز آن را روزانه ١٢ ساعت در کارخانه کار می کنند و ٢ روز دیگر را به استراحت می پردازند. کارگران بارها خواستار لغو ٢ شیفت بودن ساعت کار شده و تبدیل آن به ٣ شیفت کاری شده اند . بیشترین فشار در زمان شبکاری بر جسم و روان و فکر کارگران وارد می شود که به شدت ضریب دقت آنان را پایین می آورد و منجر به چنین حوادث ناگواری می شود.
سرمایه داری جهت سودجویی بیشتر هر روز بر شدت استثمار کارگران می افزاید و سرمایه داری اصلاحی خود برهوت دیگری از این بربریت قرون وسطی گردیده است. لازم به ذکر است که تمام کارگران این کارخانه همگی قرارداد موقت هستند و با کوچک ترین اعتراضی نسبت به شرایط کار و شدت استثمار و درخواست خواسته های رفاهی معیشتی لغو قرارداد شده و از کارخانه اخراج می شوند.
مهم ترین خواست های فعلی کارگران فولاد امیر کبیر خزر عبارت اند از:
١- تبدیل دو شیفت کاری ١٢ ساعته به سه شیفت ٨ ساعته
٢- تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم
٣- تشکیل شورای مستقل کارگری

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٢٧ مرداد ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری