افق روشن
www.ofros.com

ما خواستار آزادی بی قید و شرط فریبرز رئیس دانا هستیم


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                       جمعه ٣ دی ١٣٨٩

ما فعالان ضدسرمایه داری گیلان، ستمدیدگان طبقه کارگر، بدین وسیله دستگیری فریبرز رئیس دانا و هر فعال کارگری معترض به شرایط اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده توسط نظام سرمایه داری اسلامی ایران و تهاجم به معیشت و سفره خالی کارگران را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و فعال کارگری، هستیم.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

پنجشنبه ، ٢ دی ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری