افق روشن
www.ofros.com

یادبود رفیق کارگرمان سلمان یگانه


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                        چهارشنبه ٨ شهریور ١٣٩١

سپاس، رفقای کارگر
در تاریخ ٢٦ و ٢٧ مرداد ماه ٩١ دوستان کارگر کوهنورد، از سراسر ایران به یادبود رفیق کارگرمان سلمان یگانه، "جانباخته حادثه کارگری" به قله دماوند صعود کردند. این دوستان کارگر با این اقدام بشر دوستانه کارگری نه تنها از شخصیت کارگری و انسانی "سلمان یگانه" تقدیر کردند، بلکه تلاش در این صعود را با یاد تمامی جانباختگان و آسیب دیدگان حوادث کارگری انجام دادند.
ما فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان از تک تک شما دوستان کوهنورد و از تمامی سایت های کارگری بویژه افق روشن، دوستان کمیته ها هماهنگی و حتی KTV به دلیل بازتاب این خبر و شناساندن چهره و شخصیت سلمان یگانه تشکر ویژه داریم.
در ضمن، نوشته ای را که در مراسم سومین سالمرگ سلمان یگانه خوانده شد را برایتان می فرستیم.

پاینده باشید

****************

ویژگی های سلمان یگانه از نگاه ما

سلمان کارگر و کارگر زاده بود رفیق مهربان، دوست داشتنی، شفاف همچون آب زلال رودخانه با لبخندی مهربانانه، نگاهی نافذ و پرسشگرانه کلامی گرم و دلنشین صداقت انقلابی داشت نیک کردار، نیک پندار، نیک گفتار بود ساده زیست و وقت شناس و منظم و نظم پذیر بود ژرف اندیش، تیزبین و واقع بین بود دارای ارتفاع فکری بوده گوش نیوش داشته و مخالف خوان بود.

سلمان جنگنده ای علیه سرمایه داری بوده و سرشت ضد سرمایه داری داشت هرگونه انحراف از منافع کارگری را نفی کرده و به نقد می کشید اهل مماشات نبود بی شیله و پیله و پای بند رفاقت بشر دوستانه کارگری بود او منشوری از دوستی بود و دوستانش را به یک چشم می نگریست. خودی و غیر خودی برایش مفهومی نداشت.
تجربیات سخت زندگی، شخصیت پر صلابت وی را پرداخت کرده بود. در مقابل مشکلات مانند کوه استوار ایستاده بود.

سرآخر!
سلمان، رفیق راه، تا به آخر انقلابی بود. او یگانه بود یگانه

به مناسبت سومین سال جان باختن سلمان یگانه اردیبهشت ٩١

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان