افق روشن
www.ofros.com

اعلام همبستگی و پشتیبانی برای نجات جان رضا شهابی


فعالان کارگری ضدسرمایه داری                                                                             سه شنبه ٧ مرداد ۱۳۹۳

اعلام همبستگی و پشتیبانی برای نجات جان رضا شهابی کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

ما کارگران و فعالان کارگری نامبرده در ذیل بدینوسیله خواهان آزادی بی قید و شرط و درمان هر چه سریعتر آقای رضا شهابی کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران هستیم . ما کارگران از خواسته های بر حق رضا شهابی ومطالبات مشترک مان حمایت می کنیم چون این خواسته ها و مطالبات مشترک ما کارگران بخشهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی-نیز می باشد.
از جمله
١- لغو قراردادهای موقت و تبدیل آن به قرار دادهای دایمی و استخدامی
٢- پرداخت دستمزدهای معوقه
٣- افزایش حداقل دستمزدها به بالاتر از خط فقر-دو میلیون و پانصد هزار تومان برای هر خانوار 4نفری کارگری بر اساس سر شکن کردن تولید نا خالص داخلی
۴- بهداشت و درمان رایگان
۵- آموزش رایگان تا سطح آموزش عالی
٦- برابری دستمزد زنان و مردان کارگر در سطوح مختلف مهارت
٧- لغو کار کودکان و نوجوانان و ساماندهی کودکان و نوجوانان خیابانی
٨- پرداخت بیمه بیکاری برای کارگران اخراجی تا زمان اشتغال مجدد کارگران بر اساس حداقل دستمزد پیشنهادی بالاتر از خط فقر
٩- حذف تبعیض های استخدامی
١٠- محاکمه عاملان بحران و رکود فعلی اقتصادی ایران
١١- داشتن تشکل کارگری مستقل - از دولت و کارفرما
١٢- آزادی کلیه دستگیر شدگان و زندانیان کارگر، معلم و دانشجو فعالان کارگری و فعالان سیاسی بدون قید و شرط

جمعی از کارگران خدمات شهری رشت و حومه - جمعی از کارگران شهرک صنعتی سیاهکل (از برم) - گروهی از کارگران پینک جمعی از کارگران بازنشسته ایران کنف - جمعی از کارگران بازنشسته نساجی پارس و فعال نساجی پوشش - جمعی از کارگران بازنشسته و فعال نساجی خاور - جمعی از کارگران بازنشسته نساجی فومنات - جمعی از کارگران فولاد امیر کبیر - جمعی از کارگران پارس خزر- جمعی از کارگران بازنشسته چینی خزر - جمعی از کارگران ذوب فولاد خزر - جمعی از کارگران فولاد گیلان - جمعی از کار گران فرآورده های بتنی شعاع شرق - جمعی از کارگران نیروگاه لوشان - جمعی از کارگران بازنشسته فرش گیلان - جمعی از کارگران بازنشسته و شاغل پوپلین - جمعی از کارگران کاشی خزر- جمعی از کارگران فومن شیمی - جمعی از کارگران پروژه ای خلخال دشت - جمعی از کارگران چوکا - جمعی از کارگران ساختمانی رشت - جمعی از کارگران نقاش ساختمانی - جمعی از فارغ التحصلان بیکار - جمعی از رانندگان برون شهری و درون شهری اتوبوس و مینی بوس و سواری مسافر بر - جمعی از دست فروشان- جمعی از معلمان باز نشسته و حق التدریسی و آموزش و پرورش-جمعی از کارگران صافکار رشت- جمعی از کارگران مکانیک و شاگرد مکانیک رشت و حومه - جمعی از کارگران پارس وی - جمعی از رانندگان تاکسی رشت - جمعی از نقاشان اتومبیل رشت و حومه - جمعی از کارگران سپید رود رشت - مرغداری، کشتارگاه، شیلات - جمعی ا زکارگران ایران رادیاتور - جمعی از کارگران و کار کنان اداره برق گیلان - جمعی از کار گران پگاه - جمعی از کارگران سیکل ترکیبی رشت - جمعی از کارگران شهرک صنعتی انزلی (حسن رود) - جمعی از کارگران آهنگر اتومبیل - جمعی از باطری سازان رشت و حومه - جمعی از کارگران کابینت ساز - جمعی از کارگران اشی مشی و ایستک - جمعی از کارگران پروژه ای ماگما - جمعی از کارگران پروژه ای چولاب - جمعی از کارگران یراق سازان - جمعی از آهنگران در و پنجره رشت - جمعی از کارگران کارتن شمال- جمعی از کارگران آیین کارتن شمال - جمعی از کارگران کاسپین تامین - جمعی از کار گران کاله - جمعی از کارگران سپید ماکیان - جمعی از کارگران فولاد سازان پارسای شمال - جمعی از ماهیگیران پره زن شرکتهای تعاونی انزلی - جمعی از کارگران کشاورز شالیکار، چایکار، رشت، صومعه سرا، فومن - کوچصفهان، لاهیجان، لنگرود، جمعی از کارگران درب و پنجره آلومینیوم ساز - جمعی از کارگران اسکلت ساز - جمعی از شاعران نویسندگان، و فرهیختگان گیلانی

فعالان کارگری ضدسرمایه داری گیلان