افق روشن
www.ofros.com

یورش وحشیانه قوای سرکوب سرمایه به تظاهرات کارگران

فعالین جنبش لغو کار مزدی                                                                     چهارشنبه ٦ آبان ۱٣٨٨


مبارزات کارگران لوله سازی اهواز

یورش وحشیانه قوای سرکوب سرمایه به تظاهرات کارگران

کارگران لوله سازی اهواز چند روز است که به طور متوالی و در سطحی گسترده، در حال اعتراض، راه پیمائی و تظاهرات علیه بربرمنشی های سرمایه و جنایات دولت سرمایه داری هستند. صدها کارگر بیش از ١٠ ماه است که هیچ ریالی دستمزد دریافت نکرده اند، آنان سال ها است که علیه تعویق طولانی مدت پرداخت دستمزدها، فقدان هر نوع امنیت شغلی، اخراج های گسترده و مستمر، مصادره حقوق بازنشستگی مربوط به سالیان دراز کار کردن و استثمار شدن توسط سرمایه و بسیاری جنایات دیگر مبارزه می کنند. کارگران به دنبال همه این مبارزات و در شرائطی که شمار کثیری از همزنجیران خویش را بر اثر اخراج ها از دست داده اند باز هم ١٠ ماه است که کل دستمزدها و مطالباتشان توسط دولت سرمایه مصادره گردیده است. فقر، بدهکاری، گرسنگی، بیماری، احساس ذلت و خفت، آوارگی ناشی از عدم پرداخت اجاره بهای کومه های مسکونی و تمامی دردهای دیگر، وجود آنان و هستی زنان و فرزندانشان را به آتش کشیده است. کارگران در چنین شرائطی خواستار پرداخت حقوق معوقه ده ماهه خود هستند. آنان در همین راستا و با هدف حصول همین هدف هر روز به خیابان می آیند، درد و رنج و گرسنگی و بدبختی های خویش را در سطح شهر فریاد می زنند و به گوش همزنجیران خویش می رسانند. جنایات، درندگی ها و تبهکاری های نهاد دولتی موسوم به «سازمان تأمین اجتماعی»، سرمایه دار مالک کارخانه را برای همگان شرح می دهند. کارگران با انجام همه این تلاش ها خواستار پرداخت دستمزدهای خود می شوند. راه پیمائی ها و تظاهرات اعتراضی توده های کارگر چند روز است که به همین صورت جریان داشته است و هر روز با هجوم قوای سرکوب سرمایه مواجه گردیده است. هجوم اشرار سرمایه در روز دوشنبه 4 آبان ابعاد بسیار وحشیانه تر و خونبارتر و سفاکانه تری به خود گرفت. بر اساس گزارشات موجود، نیروی پلیس و بسیج و سایر باندهای سرکوب جمهوری اسلامی به اجتماع کارگران در تقاطع خیابان های نادری و طالقانی و ٣٠ متری اهواز حمله کردند. شمار کثیری از کارگران را با تمامی شقاوت و درندگی مورد ضرب و شتم قرار دادند و جمعیت زیادی را دستگیر نمودند. اخبار حاکی است که بیش از ۵٠ کارگر دستگیر و به سیاهچال های دولت سرمایه داری منتقل شده اند. از وضعیت مجروحان تا این لحظه، اطلاعات دقیقی در دست نیست. همه شواهد حکایت از آن دارد که راه پیمائی توده های کارگر با حمایت قابل توجه همزنجیران آنان در سطح شهر مواجه شده است. عده زیادی در طول تظاهرات به کارگران ملحق شده اند و از مبارزات آنان اعلام جانبداری کرده اند.
ما یورش سبعانه قوای سرکوب دولت سرمایه داری به تظاهرات و راه پیمائی کارگران لوله سازی اهواز را قاطعانه محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون هیچ قید و شرط همه دستگیر شدگان هستیم. همزمان از کلیه کارگران خوزستان، کارگران نفت، نیشکر و کاغذسازی هفت تپه، توده کارگران معلم، دانشجویان و دانش آموزان استان، از کل طبقه کارگر ایران و همزنجیران آن ها در سراسر جهان انتظار می رود که به هر شکل ممکن و از هر طریق مقدور به حمایت از مبارزات کارگران لوله سازی اهواز برخیزند. مبارزه کارگران لوله سازی جزء پیوسته ای از جنبش سراسری ما توده های کارگر علیه سرمایه و نظام سرمایه داری است. در هر کجا که هستیم اعتراضات و مبارزات روز خود را به خیزش ها و مبارزات سایر بخش های طبقه مان از جمله خیزش کارگران اهواز پیوند زنیم. پیکار برای تحمیل منشور مطالبات پایه ای خود بر نظام سرمایه داری را سنگر اتحاد سراسری روز خود سازیم. از درون مبارزه برای تحقق این مطالبات، جنبش خود را شورائی و ضد سرمایه داری سازمان دهیم و با قدرت متحد سازمان یافته طبقه خویش جنگ با سرمایه داری را تا نابودی کامل این نظام ادامه دهیم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

۴ آبان ١٣٨٨