افق روشن
www.ofros.com

اعضاء و فعالان ((جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان))، زندانیان سیاسی را دریابیم

جمعی از فعالان حقوق کودک                                                                                سه شنبه ٢٧ بهمن ۱٣٨٨

بیش از دوماه است که تعدادی از اعضاء و فعالین ((جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان)) را دستگیر، ربوده و به زندان افکنده اند.
مریم ضیاء، بیتا صمیمی، رضا خندان، (مهابادی)، بابک نظری نژاد، مهدی آمیزش، سعید حسن زاده، این دوستان، هنوز بلاتکلیف بدون هیچگونه تماس تلفنی و یا ملاقات در بند ٢٠٩ بسر میبرند.
حال مریم ضیاء نگران کننده است. از وضعیت جسمی و روحی نامناسبی رنج می برد. قطعأ تحت فشارهای بازجویی به این وضعیت دچار شده است.
ما از تمامی انسانهای آزادیخواه و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که برای آزادی نامبردگان و دیگر زندانیان سیاسی تلاش کنند.

جمعی از فعالان حقوق کودک - ٢٦/١١/١٣٨٨