افق روشن
www.ofros.com

نامۀ سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی

!فرزندمان به چه جرمی محكوم به ٢٠ سال زندان است؟


خانواده بهنام ابراهیم زاده                                                                                    سه شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٠

مردم ایران و جهان كارگران وزحمتكشان!
تمام کسانی که بهنام نیز مانند شما یک زحمت کش بود!
اتحادیه های كارگری كه بهنام نیز مانند یکی اعضای شما یك كارگر بود!

بهنام ابراهیم زاده، فرزندمان در ٢٢ خرداد سال ٨٩ سوار اتوبوس شركت واحد در مسیر میدان انقلاب و ازادی دستگیر می شود. او برای اعتراض به دستگیری بی دلیل اش و حبس در سلول انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد؛ در نتیجه این اعتصاب او دچار بیماری شدید گردید و عاقبت او را به بند ٣۵٠ اوین منتقل كردند. زمان اعتصاب غذایش به 3هفته متمادی كشید.
در دادگاهی كه هیچ شباهتی به دادگاه و عدالت ندارد او به بیست سال زندان محكوم گردید كه این حكم از بیسابقه ترین حكم های جمهوری اسلامی ایران است. طی این یك سال تمام تلاشمان بی حاصل ماند و فقط همان محكومیت بیست سال را از سازمانها و نهادها شنیدیم. ما شاهد سپرش شدن عمر عزیزمان در پشت در های زندان منحوس اوین هستیم.
ما اكنون رو به تمامی انسانهای شریف و ازادی خواه ایران و جهان وتشکل های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق بشر اورده ایم. ما از همه ی کارگران و نهاد های کارگری میخواهیم كه برای ازادی این عزیزمان كه پدر فرزندی است و همسری تنها که چشم به راه وی هستند تلاش کنند . ما برای ازادی بهنام ابراهیم زاده امیدواریم وچشم انتظار كمك برای او و برای دیگر زندانیان سیاسی هستیم.

خانواده بهنام ابراهیم زاده كارگر زندانی محكوم به بیست سال زندان

خرداد ماه ١٣٩٠ - ایران