افق روشن
www.ofros.com

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره طرح استاد - شاگردی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             یکشنبه ٩ مهر ١٣٩١

"با ضمیمه جزئیات طرح استاد شاگردی و مجموعه خبرهای مرتبط با این طرح"

بر اساس اظهارات مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی طرح استاد- شاگردی جهت اجرا در سراسر کشور به تصویب رسید و برای اجرا به سازمان فنی حرفه ای کشور ابلاغ شد. به گفته علی اکبر لبافی "این طرح پس از بررسیهای دقیق و رفع ابهامات و با استناد به نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب مورخ اول آبانماه سال 90 هیات وزیران و نیز ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور استفاده از ظرفیت های آموزشی محیط کار در بخش غیر دولتی و بکارگیری پتانسیل های این بخش در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای مصوب شده که می تواند منشا اثرات بسیار خوبی در مسیر اشتغال و حرفه آموزی جوانان باشد"
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس رئیس سازمان فنی و حرفه ای در باره این طرح گفته است: " با این روش در سال اول پیش بینی میشود یک میلیون و 550 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

کارگران و جوانان در سراسر کشور
نا گفته و از هم اکنون پیداست که این طرح نه صرفا طرحی برای ساماندهی مسئله آموزش کارگران، بلکه اساسا طرحی است برای بکار گیری برده وار کارگران در مراکز تولیدی و صنعتی . بر اساس این طرح از این پس کارفرمایان میتوانند کارگران فاقد مدرک مهارت سازمان فنی حرفه ای را تحت عنوان دوره آموزشی بمدت سه سال بکار بگیرند. در این مدت کلیه کارگران مشمول این طرح از شمول قانون کار کاملا خارج خواهند بود و حداقل دستمزد مصوب نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت.
بر اساس این طرح کارگران پس از پایان دوره آموزشی سه ساله به سازمان فنی حرفه ای جهت دریافت مدرک این سازمان معرفی خواهند شد و پس از دریافت مدرک این سازمان جزو آندسته از کارگرانی خواهند بود که میتواند تحت پوشش قوانین کار قرار بگیرند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه امروزه داشتن مدرک سازمان فنی حرفه ای در بسیاری از مشاغل اجباری شده است و از سوئی داشتن این مدرک یک مزیت در کاریابی کارگران محسوب میشود به همین دلیل از این پس صدها هزار کارگر جویای کار بالاجبار ناچار خواهند بود بدون اینکه تحت پوشش قوانین کار قرار بگیرند و یا حداقل دستمزد مصوب را دریافت کنند بمدت سه سال برای کارفرمایان مفت و مجانی کار کنند. همچنین پدید آمدن چنین شرایطی به خودی بخود زمینه مساعدی را فراهم خواهد کرد تا کارفرمایان بطور مداوم و هر سه سال به سه سال با بکار گیری کارگران فاقد مدرک سازمان فنی حرفه ای از نیروی کار مفت و رایگانی برخودار شوند و به این ترتیب همیشه صدها هزار کارگر تحت برده وارترین شرایط در مراکز تولیدی صنعتی و خدماتی ناچار بکار خواهند بود.

کارگران و همکاران در سراسر ایران
طرح استاد - شاگردی یک طرح بغایت برده وار و ضد کارگری جهت تامین و تضمین سودهای نجومی برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه است. این طرح هیچ ربطی به آموزش ما کارگران ندارد بلکه یک تهاجم بسیار افسار گسیخته به طبقه کارگر ایران بر متن فقر و بیکاری و استیصال و درماندگی فی الحال تحمیل شده بر ما کارگران است. تنظیم کنندگان و مجریان چنین طرحی درصدد آن هستند تا ما را همچون بردگان هزاران سال پیش مفت و مسلم در اختیار کارفرمایان و صاحبان سرمایه قرار دهند. باید در مقابل تحمیل چنین ابعاد وحشتناکی از بردگی، متحد و یکپارچه ایستادگی کرد و خواهان توقف فوری اجرای این طرح شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - نهم مهر ماه ١٣٩١

جزئیات کامل طرح آموزش استاد شاگردی نوین در ١۴ ماده اینجا کلیک کنید.