افق روشن
www.ofros.com

پیرامون انفجار در معدن ذغال سنگ طبس

تلاش برای زندگی و معیشت، ماشین کشتار کارگران شده است


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                  شنبه ٢ دی ١٣٩١

بار دیگر انفجار در معدن، کشتاری دسته جمعی و دردناک را برای کارگران معادن رقم زد و جان نان آوران هشت خانواده کارگری در معدن ذغال سنگ طبس(یال شمالی) را گرفت. اینبار نیز همچون فجایع قبلی و کشتار دسته جمعی کارگران در انفجار معادن و کارخانه ها، مسئولین وزارت کار در اولین واکنش به این فاجعه بازرسین خود را تبرئه کردند.
پیام تسلیت، اعلام عزای عمومی و تبرئه بازرسین وزارت کار که گویا طی بازرسیها به موردی از عدم رعایت اصول ایمنی برخورد نکرده اند و بدینگونه تبرئه کارفرمایان، تنها عکس العملی بوده است که در اغلب اوقات وزارت کار و مسئولین محلی در برخورد به کشتار فردی و دسته جمعی کارگران در محیطهای کار از خود نشان داده اند.
طبق آمار پزشکی قانونی در ٧ ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل سوانح منجر به فوت در محیط های کار ١٢ درصد رشد داشته است. صحبت از رشد صنعتی، از رشد رفاه، از رشد و گسترش ابزارهای ایمنی در محیطهای کار و از موفقیت غلبه بر بیکاری و جلوگیری از عدم پرداخت دستمزد کارگران نیست. صحبت از رشد مرگ و سیر صعودی از دست رفتن نان آوران خانواده های کارگری و بی سرپرست شدن همسران و فرزندان چشم براه کارگرانی است که سیستم موجود ارزشی برای زندگی و بقا آنان قائل نیست.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران مسبب اصلی و مستقیم جان باختن روزانه ۵ کارگر در کشور بر اثر سوانح ناشی از کار، چیزی جز آن شرایطی نیست که امروزه در یک بعد عظیم اجتماعی بر طبقه کارگر ایران تحمیل شده است، شرایطی که هر گونه اعتراض آگاهانه کارگری در آن امنیتی تلقی میشود و هر کارگر آگاه و معترضی که جرات سازمانیابی صنفی و اجتماعی کارگران را بر خود میدهد تحت تعقیب قضایی و بازداشت و زندان قرار میگیرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز تاسف عمیق از جان باختن کارگران معدن یال شمالی و اعتراض به شرایط نا امن محیطهای کار، این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده های عزیزان: علی مهدی‌زاده، محمود عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری، رسول غلامی و اسماعیل عابد تسلیت میگوید و مصرانه خواهان محاکمه علنی کلیه دست اندرکاران این حادثه و جبران فوری و بی کم و کاست خسارتهای مادی و معنوی وارده بر خانواده های این کارگران است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٩ آذر ماه ١٣٩١