افق روشن
www.ofros.com

نامه به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

در خصوص دستگیری شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ - ٣ ژوئن ۲۰۱۵

نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی

اتحادیه های کارگری در خصوص دستگیری شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده

دبیرکل محترم کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) جناب شارون بارو؛

با درودهای فراوان

احتراما به استحضار میرساند:

شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره و جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ترتیب در روزهای بیست و ششم اردیبهشت(١٦ می) و سوم خرداد(24می) توسط نیروهای امنیتی شهرستان ساوه و با دستور مقامات قضایی این شهرستان دستگیر شده اند و تا کنون در بازداشت به سر میبرند و به دلیل ممانعت مسئولین از ملاقات با خانواده هایشان،هیچگونه اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نیست.
این اقدام دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در ضدیت بااعتصاب قدرتمند و متحدانه کارگران لوله و نورد صفا صورت گرفت که ٣۵ روز در اعتصاب بودند و با قدرت اتحاد خود توانستند کارفرما را وادار به تحقق مطالبات خود نمایند. این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه از حقوقشان دست به اعتصاب زده بودند و در مجمع عمومی قانونی خود شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه ما که نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه نیزهست را به عنوان مشاور و نماینده خود در مذاکره با کارفرما انتخاب نموده بودند.
شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده هیچ جرمی به جز حمایت و مشاوره به همکاران خود در کارخانه لوله و نورد صفا که در سمت نمایندگی آنان بودند مرتکب نشده اند و دستگیری آنان اقدامی آشکار در ضدیت با کارگران ایران از جانب مسئولین قضایی و امنیتی است.
حتما مستحضر هستید که این دو عضو اتحادیه ما به همراه چند نفر دیگر از همکارانمان از سه سال قبل به نمایندگی از چهل هزار کارگر به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزد، از دولت خواهان اجرای ماده ۴١ قانون کار و افزایش دستمزد کارگران متناسب با استاندارد های زندگی برای خانواده های کارگران بوده اند و در این راستا نیز مدام تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشته اند و سال گذشته در آستانه روز جهانی کارگر نیز دستگیر و مدت طولانی را در بازداشت به سر بردند و متعاقب آن جعفر عظیم زاده از سوی مراجع قضایی به ٦ سال حبس و جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه و یکی دیگر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به سه سال و نیم حبس محکوم شده اند که سال گذشته و در زمان بازداشت این دو همکار ما، جنابعالی در نامه ای به رئیس جمهور روحانی به این بازداشت معترض شده و خواهان آزادی ایشان شدید.
مسئولین دولتی در ایران شرایط برده واری را برای کارگران به وجود آورده و با تعیین دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، معیشت و کرامت انسانی کارگران را نشانه گرفته اند و جالب اینجاست که همین میزان نازل دستمزد را نیز به کارگران روا نمیدارند و چنانچه در بالا اشاره شد کارگران لوله و نورد صفا ۵ ماه دستمزد معوقه از کارفرما طلبکار بودند و ضد انسانی تر از آن اینکه زمانی که کارگران کارخانه در اعتراض به حقوق معوقه شان دست به اعتصاب میزنند نیروهای امنیتی شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده را به اتهام نمایندگی و حمایت از این کارگران دستگیر مینمایند.
وضعیت بغایت ضد انسانی در حق کارگران ایران تنها به اعضای اتحادیه ما ختم نشده و در چند ماه گذشته تعداد زیادی ازکارگران از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز دستگیر و یا محکوم به حبس شده اند.
در ایران کارگران اجازه ایجاد تشکل خود را ندارند و کارگرانی که برای پیگیری خواست و مطالبات خود دست به ایجاد تشکل میزنند با خشن ترین سرکوب ها مواجه میشوند و دولت ایران کوچکترین اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و با ارائه گزارش های غیر واقعی به مجامع بین المللی قصد دارد تا نگذارد صدای ما کارگران به نهادهای زیربط برسد.

جناب دبیر کل!
با وجودی که کشور ایران یکی از اولین کشورهایی بود که به سازمان جهانی کار پیوست و اولین مقاوله نامه را در سال ١٩۵٧ امضا کرد، اما کماکان از امضای مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار(٨٧ و ٩٨ و ١٣٨) امتناع نموده و حق تشکل یابی و سازماندهی نشست ها و پیشبرد مذاکرات جمعی کارگران را به رسمیت نمیشناسد.
اکنون شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده در زندان به سر میبرند تنها به این دلیل که نمایندگی و مشاوره کارگران کارخانه لوله و نورد صفا را بر عهده داشته اند و نیز جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند تنها به این دلیل که خواسته اند با مراجعه به وزارت کار بنابر مسئولیتی که در برابر چهل هزار کارگر امضا کننده طومار اعتراضی برای خواست افزایش دستمزد دارند بار دیگر مطالبه کارگران را جلوی میز وزیر کار بگذارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارسال این نامه از شما درخواست میکند تا با اختیاراتی که دارید این مورد را به عنوان یک مورد نقض آشکار حقوق انسانی کارگران به سازمان جهانی کار (ILO) گزارش نموده و با توجه به بی گناهی همکاران ما، مؤکدا از مقامات مسئول در ایران بخواهید حکم آزادی بی قید و شرط شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده را صادر کنند و همچنین احکام ناعادلانه حبس علیه جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی لغو گشته و رفع منع قضایی از این کارگران صورت گیرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٣٩۴/۴/١٣


رونوشت به: سازمان جهانی کار