افق روشن
www.ofros.com

جان باختن ٨ کارگر ایران خودرو و پیام همبستگی و همدردی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            پنجشنبه ٧ بهمن ١٣٨٩

پیام همبستگی و همدردی اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران ایران خودرو و خانواده های کارگران جان باخته

دوستان و یاران عزیز در شرکت ایران خودرو و خانواده های کارگران جان باخته فاجعه دلخراش جان باختن ٨ نفر از همکاران و عزیزان ونان آوران شما در کارخانه ایران خودرو بسیار تکاندهنده بود. کارخانه ایران خودرو در طول سالهای گذشته به قصاب خانه و دژی برای سود آوری نجومی سرمایه تبدیل شده است، هنوز درد جانکاه جان باختن تعدای ازکارگران ایران خودرو بر اثر اجبار به شدت کار، بر روح و روان همه ما التیام نیافته است که این چنین ٨ نفر از همکاران وعزیزانمان بر اثر اجبار به کار در روز تعطیل رسمی به فجیعانه ترین شکلی در مقابل دیدگانمان در خون خود می غلطتند. دوستان! ماکارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران و میلیونها کارگری که امروز درسرتاسر کشور خبر دلخراش جان باختن ٨ نفر از همکاران و عزیزانمان در شرکت ایران خودرو را شنیده ایم همچون شما در اندوه و خشم و انزجاری عمیق فرو رفته ایم. ما در تاثر و اندوه و خشم و نفرت شما در از دست دادن ٨ نفر از همکاران و عزیزانتان سهیم هستیم و بدینوسیله ضمن اعلام همبستگی با مبارزات شما یاران در شرکت ایرانخودرو، جان باختن این عزیزان را به شما و خانواده های داغدار آنان صمیمانه تسلیت میگوئیم. بدون تردید این مبارزه متحدانه ما کارگران درسرتاسر ایران است که برای همیشه قادر خواهد شد به بردگی موجود و جان باختن عزیزانمان در محیطهای کار پایان دهد.

گرامی باد یا دو خاطره کارگران جان باخته شرکت ایران خودرو

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ششم بهمن ماه ٨٩

**********

جان باختن ٨ کارگر ایران خودرو و در گیری شدید کارگران با حراست و نیروهایگارد ویژه

مدیریت ایران خودرو برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگران شیفت صبح این کارخانه را تعطیل کرد. بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت ٣٠/٢٣ دیشب یک کامیون کمپرسی حامل بار با کارگران شیفت شب که در حال ورود به کارخانه و در محل کارت زنی بودند بشدت برخوردکرد و در همان لحظات اولیه بر اثر این حادثه دلخراش ٦ نفر از کارگران جان باختند وبیش از ١۵ نفر زخمی شدند که دو نفراز آنان در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
بنا بر این گزارش بدنبال این حادثه دلخراش، کارگران با سر دادن شعار بر علیه مدیر کارخانه بانیروهای حراست بشدت درگیر شدند و بسیاری از آنان و از جمله چندین تن از مدیران کارخانه را کتک کاری کرده و درپارکینک باغ اناری کارخانه حدود سه هزار نفر از آنان دست به تجمع زدند و جلوانتقال جنازه های همکاران جان باخته خودرا گرفتند. بر اساس این گزارش در همین حال بسیاری دیگر از کارگران نیز بین ساعت ٢۴ تا ١ بامداد اقدام به مسدود کردن جاده های مخصوص و قدیم کرج کردند و تا ساعتها از ورود نیرهای انتظامی به کارخانه ممانعت بعمل آوردند. بدنبال این اقدام از سوی کارگران حدود ساعت ٣ بامداد نیروهای گارد ویژه به کارگران معترض در داخل کارخانه یورش بردند و درگیری شدیدی بین آنان و کارگران آغاز شد در این یورش نیروهای گارد ویژه با استفاده از باتوم کارگران را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و کارگران نیز دست به مقابله زدند تا اینکه حدود ساعت ٦ صبح این نیروها کارگران را وادار به خروج از کارخانه و عزیمت به خانه هایشان کردند.
بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت ایران خودرو برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگران، امروز شیفت صبح این کارخانه را تعطیل کرد. کارگران شیفت بعد از ظهر نیز که بر سر کارهای خود حاضر شده بودند بطور خودجوشی از کار کردن پرهیز کردند اما پس از هشدارهای مدیریت کارخانه بناچار کار را شروع کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ششم بهمن ماه ١٣٨٩