افق روشن
www.ofros.com

فراخوان کارگران کیان تایر برای تجمع در مقابل وزارت صنایع


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       پنجشنبه ٢٣ دیماه ١٣٨٩


تجمع بزرگی در راه است

فراخوان کارگران کیان تایر برای تجمع در مقابل وزارت صنایع

کارگران کیان تایر از روز شنبه هفته جاری در اعتصاب بسر میبرند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر که از روز شنبه هفته جاری در اعتصاب بسر میبرند با نصب بیانیه ای بر روی تابلو اعلانات کارخانه برگزاری تجمعی بزرگ در مقابل وزارت صنایع و معادن را فراخوان داده اند. در این فراخوان آمده است: تجمع بزرگی در راه است، روز یکشنبه ٢۶/١٠/٨٩ راس ساعت ٣٠/٨ تجمعی در مقابل وزارت صنایع برگزار خواهیم کرد. از همه همکاران درخواست میشود با قدرت تمام در این تجمع شرکت کنند.بنا بر این گزارش بدنبال عدم تحقق وعده های کارفرمای کیان تایر مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران در روز ١٨ دی ماه، این کارگران از صبح همانروز دست از کار کشیدند و خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران کیان تایر در طول ۴ ماه گذشته فقط ۵٠ در صد از دستمزد آبان و آذر ماه خود را دریافت کرده اند. همچنین آنان از سالهای گذشته ۴ ماه دستمزد معوقه بعلاوه عیدی امسال خود را طلبکارند. وزارت صنایع طی ماههای گذشته و در طول اعتراضات قبلی کارگران کیان تایر به آنها وعده پرداخت وام ٧ میلیارد تومانی به کارخانه جهت پرداخت مطالبات معوقه کارگران را داده بود اما نه تنها این وام پرداخت نشده است بلکه این کارگران در طول ماههای گذشته نیز دستمزد معوقه خود را دریافت نکرده اند.کارگران کیان تایر اعلام کرده اند بطور یکپارچه و متحدانه ای در تجمع اعتراضی روز یکشنبه هفته آینده در مقابل وزارت صنایع شرکت خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران -٢١ دی ماه ٨٩

www.etehadeh.comk.ekhraji@gmail.com