افق روشن
www.ofros.com

اقدام ضد کارگری شرکت نیشگر هفت تپه و حکم اخراج کارگران زندانی

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  جمعه ١٣ آذر ۱٣٨٨


فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران

شرکت نیشکر هفت تپه در اقدامی ضد کارگری اقدام به صدور حکم اخراج کارگران زندانی این شرکت کرد

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در اقدامی عجولانه و سناریوئی از پیش طراحی شده و پس از اخراج علی نجاتی ۴ نفر دیگر از نمایندگان زندانی کارگران شرکت نیشکر هفت به نامهای فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمدحیدری مهر و جلیل احمدی با حکم کارگزینی این شرکت به بهانه ١۵ روز غیبت از کار خود اخراج شدند.
این اقدام ضد کارگری از سوی کارگزینی شرکت نیشکر هفت تپه سناریوئی ضد انسانی از سوی طبقه حاکم بر علیه کارگرانی است که در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و ایجاد تشکل، پیشاپیش و دوشادوش همکاران خود دست به اعتراض زدند و فریاد حق طلبی سر دادند. این حکم اخراج در حالی از سوی کارگزینی شرکت نیشکر هفت تپه صادر شده است که این کارگران به دلیل دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی خود و همکارانشان به شش ماه زندان محکوم شده اند و هم اکنون دوران زندان خود را سپری میکنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران زندانی کردن و صدور حکم اخراج ۵ کارگر زندانی شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکند و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و عموم کارگران ایران را به حمایت قاطعانه از این کارگران فرا میخواند و از کارگران و عموم مردم شریف ایران در سراسر کشور میخواهد با شرکت در کمپین های جمع آوری کمک مالی برای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلها در جریان است به حمایت قاطعانه از کارگران زندانی شرکت نیشکر هفت تپه بر خیزند و از این طریق اعتراض خود را به زندانی شدن و اخراج این کارگران اعلام نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم آذر ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵