افق روشن
www.ofros.com

کارگران زندانی آزاد باید گردند

بیانیه پیرامون وضعیت رضا شهابی و دیگر کارگران در بند

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           یکشنبه ٢٨ مهر ۱۳۹٢

رضا شهابی برای چندمین بار روانه بیمارستان شد. بر اساس نظر پزشکان در صورت عدم معالجه این فعال کارگری، چه بسا که وی بمرور زمان با فلج بخشی از بدنش مواجه شود. تحمیل این شرایط بر رضا شهابی در حالی ادامه دارد که محمد جراحی دیگر فعال کارگری با تنی بیمار و رنجور همچنان در بند است و فرزند بیمار بهنام ابراهیم زاده چشم انتظار پدر. بارها پزشکان بر ادامه درمان این انسانهای شریف در بیرون از محیط زندان تاکید گذاشته اند، اما گویا در این مملکت تحمیل زندان برای کارگران معترض و حق طلب جزای کمتری است و آنان باید شرایط غیر انسانی تری را متحمل شوند. تداوم زندان کارگرانی چون رضا شهابی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده با شرایطی که آنان دارند نقض بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران با خشن ترین شکلی است و می باید به آن پایان داده شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام همبستگی با کارگران زندانی و مطالبات و خواستهای آنان، اعلام میدارد مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی، محمد جراحی و نیما ابراهیم زاده در نبود پدر و یا پیش آمدن هر گونه ضایعه جبران ناپذیری در حق این عزیزان، مستقیما متوجه بالاترین مقامات مملکتی بویژه دولت روحانی است. این کارگران هیچکدام هیچ جرمی جز دفاع از شرافت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان مرتکب نشده اند و می باید به فوریت و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند.
ما با محکوم کردن تداوم حبس این کارگران بار دیگر توجه همه انسانهای شریف و آزادیخواه در ایران و نهادهای حقوق بشری و سازمانهای کارگری در سرتاسر جهان را به شرایط بسیار سختی که بر این عزیزان تحمیل شده است جلب میکنیم و از همه آنان میخواهیم همدوش با کارگران ایران خواهان آزادی فوری رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی و دیگر کارگران در بند از زندان شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ مهر ماه ١٣٩٢