افق روشن
www.ofros.com

سیاست سرکوب و زندانی کردن کارگران راه به جایی نخواهد برد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                             پنجشنبه ٣٠ مهر ۱٣٨٨


سیاست سرکوب و زندانی کردن کارگران راه به جایی نخواهد برد

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره احکام زندان بر علیه کارگران نیشکر هفت تپه

دادگاه تجدید نظر اهواز احکام صادره توسط دادگاه شعبه ١ انقلاب دزفول را بر علیه ۵ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه تایید کرد. بر اساس این احکام علی ‌نجاتی، فریدون ‌نیکوفر، قربان علی‌پور، جلیل ‌احمدی و محمد حیدری مهر ازاعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به تحمل حبس تعزیری از جهار تا شش ماه و حبس تعلیقی از ٦ تا هشت ماه محکوم شده اند و در حال حاضر پرونده نامبردگان جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ارجاع شده است. همچنین بر اساس این احکام این کارگران بمدت سه سال از هر گونه فعالیتی در دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانشان منع شده اند و روز سه شنبه ٢٨ مهر ماه حراست کارخانه نیشکر هفت تپه طی اعلانی که آنرا در تابلوی اعلانات نصب کرده بود این 5 نفر را به کارخانه ممنوع الورود کرد.
صدور این احکام در دادگاه بدوی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر اهواز بر علیه کارگران نیشکر هفت تپه در حالی صورت گرفته است که پس از دستگیریهای گسترده کارگران در مراسم اول مه در پارک لاله تهران تا کنون ۵ نفر از آنان به دادگاه احضار شده اند و احکام زندان تعلیقی و شلاق بر علیه سه نفر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج صادر شده و مهدی فراحی شاندیز از زمان دستگیری در اول ماه مه امسال در پارک لاله تهران همچنان در زندان بسر می برد.
دستگریهای گسترده و احضار و محکومیت کارگران آگاه در مناطق مختلف کشور در شرایطی در سال ٨٨ ابعاد هر چه گسترده ای به خود گرفته است که سیاست تحمیل بردگی و گرسنگی مطلق بر میلیونها خانواده کارگری از طریق تصویب لایحه قطع یارانه ها و اصلاح قانون کار میرود تا آخرین میخ را بر تابوت زندگی و معیشت طبقه کارگر ایران بکوبد.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، سیاست سرکوب کارگران آگاه، هر چند که بخشی از سیاست دائمی طبقه حاکم برای به تمکین کشاندن طبقه کارگر بوده است اما در شرایط حاضر و با توجه به ابعاد گسترده سرکوب از آغاز سال ٨٨، این سیاست به دنبال تحقق اهداف ضد انسانی تری است و قصد دارد با تشدید بیش از پیش سرکوب کارگران آگاه و ایجاد رعب و وحشت گسترده تر در میان کارگران، تصویب و اجرای قطع یارانه ها و ایجاد تغییر در قانون کار را با کمترین اعتراضی از سوی طبقه کارگر پشت سر بگذارد تا با غارت و چپاول بیش از پیش دسترنج کارگران و تصاحب تمام و کمال ثروتهای حاصل از منابع زیر زمینی حیات تازه ای به سرمایه داری در حال احتضار ایران ببخشد.
اما طبقه کارگر ایران با مبارزات شکوهمند خود در شرکت واحد تهران، نیشکر هفت تپه، لاستیک البرز، صنایع نساجی و صدها مرکز بزرگ و کوچک کارگری دیگر در طی سالهای گذشته که هیچگاه به خاموشی نگرائیده است و هر روزه بر ابعاد آن افزوده شده، نشان داده است در دفاع از زندگی و معیشت خود تسلیم سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت نخواهد شد و این بار نیز سیاست سرکوب کارگران راه به جایی نخواهد برد.
کارگران
کارگران نیشکر هفت تپه در دفاع از حق حیات و زندگی و معیشت خود محکوم به زندان شده اند، اینان جرمی جز اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهای زیر خط فقرشان و ایستادگی در برابر به حراج گذاشتن نیشکر هفت تپه و نابودی آن مرتکب نشده اند، اینان با جسارت اقدام به ایجاد تشکل مستقل خود برای دفاع از زندگی و معیشت و شرافت انسانی خود کرده اند و شایسته بیشترین حمایتها از سوی ما کارگران در جای جای کشور هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم زندان بر علیه کارگران نیشکر هفت تپه و ارجاع آن جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام را قویا محکوم میکند و خواهان لغو فوری و بی قید و شرط این احکام و آزادی عموم فعالین صنفی و عقیدتی و اعتراضات اجتماعی در بند از زندان و پایان دادن به تعقیب قضائی آنهاست و از اعضای خود و عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد تا متحدانه بر علیه به زندان افکندن کارگران نیشکر هفت تپه به اعتراض بر خیزند و با سازمان دادن حمایتهای وسیع و همه جانبه از آنان و خانواده هایشان، سد محکمی را در برابر یورش حامیان سرمایه به این کارگران ایجاد کنند.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران سی ام مهر ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795
>