افق روشن
www.ofros.com

،در حمایت از حقوق کارگران ایران

آزادی فعالین کارگری و حرکت اعتراضی ٩ ژوئن


اتحادیه ساختمانی جنگلبانی - استرالیا                                                                       جمعه ٢٠ خرداد ١٣٩٠

این نامه در حمایت از حقوق کارگران ایران، آزادی فعالین کارگری و حرکت اعتراضی ٩ ژوئن علیه رژیم جمهوری اسلامی درمقابل سازمان جهانی کاردر ژنو و بدنبال پیگیریهای کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا از جانب اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استرالیا- شعبه نیوساوث ویلز نوشته شده و توسط کمیته فوق ترجمه و تکثیر شده است.

اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استرالیا - شعبه ایالت نیوساوث ویلز
Union - New South Wales Branch Construction Forestry Mining and Engery
cfmeu-construction-nsw.com.au
٧ ژوئن ٢٠١١
آقای مارک لنون
دبیر اتحادیه های کارگری ایالت نیوساوث ویلز
فاکسیمیل: ٩٢٦١٨٩٨٢ - ٠٢
دوست گرامی،

اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استرالیا (سی اف ام ای یو) و اعضای آن نسبت به خود داری نمودن رژیم ایران از معالجه فوری پزشکی دو فعال اتحادیه کارگری که بطور ناعادلانه ای زندانی شده اند نگران است. این اتحادیه از وخامت وضع سلامتی منصور اسانلو و رضا شهابی باخبر شده و خواهان آزادی آنان است. این فعالین بترتیب پرزیدنت و خزانه دار سندیکای شرکت واحد - عضو فدراسیون جهانی حمل ونقل - میباشند. آنها همراه با تعدادی دیگر فعال کارگری هستند که در نتیجه فعالیتهای اتحادیه ای شان در ایران زندانی شده اند.
سی اف ام ای یو نگرانی جدی خود را نسبت به وضع این دو فعال اتحادیه ای ابراز میدارد. ما بر این باوریم که دوباره منصور اسانلو از ناراحتی شدید قلبی رنج برده و در اول ماه مه نیز به بیمارستان برده شده است. ما مطلع هستیم که دکتر او توصیه جراحی فوری قلب را نموده است. آقای شهابی مکررا و بیدلیل دچار خونریزی بینی شده است اما علیرغم درخواست او در طی این مدت باز هم معالجه پزشکی مناسب از او دریغ شده است. خانواده و همکاران او عمیقا نگران او هستند.
سی اف ام ای یو قبلا نیز خواهان آزادی فعالین کارگری زندانی منجمله منصور اسانلو ، رضا شهابی و ابراهیم مددی شده است. اتحادیه های کارگری در سراسر جهان رفتار ظالمانه رژیم نسبت به انسانهائی که در تلاش برای دفاع از حقوق کارگران در ایران هستند را محکوم نموده اند. در نظر داشته شود که آزادی منصور اسانلو جهت درمان پزشکی در ٢ ژوئن مشروط به بازگشت او به زندان است. قولی که ظاهرا دولت ایران مبنی بر بخشودگی منصور اسانلو در سال گذشته داده بود عملی نشد. بنابراین بار دیگر ما به نشانه همبستگی مان از رژیم ایران قویا بخواهیم که بدون هیچ تاخیری معالجات پزشکی مناسب را برای منصور اسانلو و رضا شهابی فراهم کند.
دولت ایران همچنین یکی از امضا کننده های اولیه اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل و عضو سازمان جهانی کار بوده است . ایران، بنابراین، ملزم به انجام تعهدات و مسئولیتهای خویش و احترام گذاشتن به حقوق اساسی بشر است. رژیم ایران در تلاش است که برای ارتقاء مشروعیت خویش در جهان به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. اما ایران در زمانهای اخیر رکورد بسیار بدی از زندانی نمودن رهبران اتحادیه ای و حملات بیرحمانه و ظالمانه به جنبش های اعتراضی داشته است و باید با ورودش به سازمان تجارت جهانی مخالفت شود.
در روز ٩ ژوئن، دریک روز اقدام جهانی، ایرانیان جهت حمایت از کارگران ایران که توسط اتحادیه های کارگری اروپا حمایت شده است، مقابل کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو گردهمائی انجام خواهند داد. سی اف ام ای یو اتحادیه های کارگری نیوساوث ویلز را فرا میخواند تا مبارزه برای برخورد انسانی و عادلانه و نیز آزادی فعالین کارگری از زندان را برسمیت شناخته و از روز جهانی اقدام اعتراضی ٩ ژوئن ٢٠١١ در ژنو حمایت کنند.

ارادتمند شما در همبستگی
مالکوم تولاچ - دبیر ایالتی

ترجمه و تکثیر از: کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

proletarianunite@gmail.com