افق روشن
www.ofros.com

از اعتصابات سراسری کارگران شرکت

نفت و پتروشیمی و خواسته‌های‌شان حمایت می‌کنیم


اتحاد سراسری بازنشستگان                                                                                                                پنجشنه ۱۰ تیر۱۴۰۰ - ۱ ژوئیه ۲۰۲۱

هزاران کارگر شریف شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی در ۱۰ استان کشور در اقدامی یک پارچه و متحد برای دستیابی به خواسته‌های به حق صنفی و مطالباتی خود در اعتصاب‌اند. اعمال سیاست‌های ضد کارگری شرکت نفت و پتروشیمی در طول دهه‌های گذشته از طریق تبدیل کارگران رسمی به کارگران موقت و اسیر کردن آن‌ها در روابط فوق استثماری پیمانکاری، تحمیل قراردادهای موقت کار به کارگران و زحمتکشان صنعت نفت و پتروشیمی، تحمیل حقوق و مزایای کم‌تر با فشار کار بیشتر در شرایط طاقت فرسای کاری، سرانجام موجب اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران شریف پیمانی صنعت کشور شد. این اعتصابات توسط کارگران پیمانی، یعنی زحمت‌کش‌ترین و بی‌پناه‌ترین کارگران صنعت نفت که درحال حاضر، اکثریت نیرو‌های عملیاتی شرکت نفت در مناطق نفتی کشور را تشکیل می‌دهند به پیش می‌رود.
اعلام کمپین اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و اعلام خواسته‌های صنفی و مطالباتی توسط نمایندگان کارگران اعتصابی، حاکی از ارادۀ مستحکم و متحد کارگران پیمانی شرکت نفت دستیابی در خواسته‌های این کارگران شریف است.با اعمال استانداردهای چند گانه استخدامی، عملا کارگران دچار تبعیض شده‌اند و طی سال‌های اخیر دولت و شرکت‌های پیمانکاری با ایجاد تفرقه، تلاش کردند تا اتحاد طبقاتی در بین کارگرانِ بزرگ‌ترین و کلیدی ترین بخش اقتصاد کشور را دامن زنند و رقابتی غیر طبقاتی را در میان کارگران ایجاد نمایند تا به این وسیله، مانع اعتراضات سراسری کارگران شوند. کارگران پیمانیِ اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی ، امروز خواهان حداقل ۱۲ میلیون تومان حقوق ماهانه، دریافت سایر مزایای عرفی و روال کارگاه‌ها در مقابل کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه هستند. بهره‌مندی از تعطیلات ۱۰ روزه در هرماه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بهره‌مندی از سایر حقوق از جمله تامین ایمنی در محل کار، بهره مندی از حق ایجاد تشکل‌های کارگری بدون دخالت پیمانکاران و هم‌چنین درخواست بازگشت به کار کلیه کارگران اخراجی، بدون اخذ تعهدند. یکی دیگر از خواسته‌های مهم و مورد تاکید کارگران، خواست برچیدن شرکت های پیمانی تامین نیروی انسانی وحذف نیروهای امنیتی در صنعت نفت و پتروشیمی است.
کارگرانِ امروز، بازنشستگان فردا هستند و اقدامات حق‌طلبانه‌ی امروزشان، تضمین کننده‌ی زندگی شرافتمندانه.ی امروز و تامین کننده‌ی زندگی فردای آن‌ها و خانواده هایشان خواهد بود.
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران ، ضمن اعلام حمایت خود از مبارزات و اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنعت نفت و پتروشیمی و با آرزوی موفقیت و پیروزی برای این کارگران مبارز، از تمامی مردم شریف ایران می‌خواهد از این مبارزات و اعتصابات کارگران شریف و زحمت‌کش میهن حمایت کنند.

“پیروز باد مبارزات کارگران صنایع نفتی ایران.”

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

۸ تیر ۱۴۰۰