افق روشن
www.ofros.com

!پشتیبانی از مبارزات مستقل در شمال آفریقا و خاور میانه

!نه به دخالت سوئد و دیگر کشورها


عباس منصوران                                                                                             سه شنبه ۵ مهرماه ١٣٩٠

• ما امضاء کنندگان زیر، ‌قاطعانه به موج خیزشی که در آفریقای شمالی و خاورمیانه، علیه حکومت‌های دیکتاتوری فاسد و علیه پیمان‌های همکاری آنها با اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول فوران کرده، خوش‌آمد می‌گوییم.
• ما قاطعانه، از تمامی مبارزات مستقلی که به‌دست خود مردم این کشورها به پیش برده می‌شود، پشتیبانی می‌کنیم! این وظیفه‌ای است ارزش گرفته از سنت انقلابی کارگران و استوار برمبانی:
- ما قاطعانه،‌ تمامی دخالت‌های نظامی- سیاسی- اقتصادی در قیام‌ها و روند انقلابی جاری را که زیر نام سازمان ملل، بازار مشترک اروپا و یا دیگر کشورها، رهبری می‌شود،‌ مردود می‌شماریم. ما حق تمامی مردم برای خودگردانی و علیه امپریالیسم را تأیید می‌کنیم.
- ما بمباران لیبی زیر رهبری ناتو را محکوم کرده و تبلیغات فریبنده و دروغین ‌آنانی که وانمود می‌کنند، این اقدامات از انسان دوستی و آرمان‌های دمکراتیک سرچشمه‌ می‌گیرد را قاطعانه محکوم می‌کنیم!
- ما تصمیمات دولت سوئد و در عمل،‌ تمامی احزاب پارلمانی از جمله سوسیال دمکرات و حزب چپ برای شرکت سوئد در حمله به لیبی و نیز حضور نظامی در افغانستان را قاطعانه محکوم می‌شماریم!
- ما به رهبری‌های جاری در آفریقا‌ی شمالی و خاور میانه که در همدستی نیروهای امپریالیستی که در واقع چیزی جز عروسک‌های خیمه شب‌بازی امپریالیسم نیستند، هیچ گونه اعتمادی نداریم. ما همانگونه که در لیبی قذافی و پیمان‌های وی با امپریالیسم را محکوم شمرده‌ایم، رهبری‌های تی ان سی و شاخه نظامی‌ آن (ارتش آزادی‌بخش لیبی/ نیروهای مسلح لیبی آزاد) که همکاری نزدیکی با امپریالیسم دارند را محکوم می‌شماریم. - پشتیبانی ما از روند انقلاب جهانی که خیزش‌های جاری در شمال آفریقا و خاورمیانه، بخشی از آن است، از کانال دولت‌ سوئد، ناتو یا رهبری محلی وابسته به امپریالیسم نمی‌گذرد،‌ بلکه پایه در طبقه‌ کارگر مستقل و آمادگی جبهه متحد ضد امپریالیستی دارد.
- بر پایه‌ی آزمون‌های پیشین جنبش کارگران انقلابی (که ما در این فراخوان، در تلاش بیان آن هستیم)، پرسش پیش روی، ضرورت برپایی خطوط مقدم برای یک مقاومت سازمان‌یافته در همبستگی با مبارزات دیگر کشورها می‌باشد. به عنوان بخشی از این تلاش و ضرورت، ما برآنیم که باید یک بلوک ضدامپریالیستی سازمان یابد. ایده‌ی چنین بلوکی، تقویت یکدیگر، در درازای مدت زمانی معین، در بسیج مقاومت علیه دخالت‌گری‌های سوئد و امپریالیسم، وپشتیبانی از مبارزات مستقل در آفریقای شمالی و خاور میانه و دیگر کشورها که هرآینه ممکن است در هرجا فوران کند سر چشمه می‌گیرد.
در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱، نخستین نشست برای برپایی چنین کارزاری برگذار می‌شود.

تماس‌ها:‌ مارکوس کارل‌استد (Marcus Carlstedt)، آموزگار، عضو اتحادیه کارگران، سوئد، بوریه شلین (Börje Schellin)، کارگر ماشین ‌سازی وُلوو، گوتمبرگ، آنیکا بلومبرگ (Annika
Blomberg)، آموزگار ذخیره، کارزار کارگران معدن در کیرونا
دیگر‌همراهان: جان اریک گوستاوسون (Jan-Erik Gustafsson)، آموزگار، عضو اتحادیه کارگران، استکهلم، آندرش وست من(Anders Vestman)، دانشجو، استکهلم، پر- اریک ونتوس(Per-Erik Wentus )، مهندس دریایی، گوتمبرگ، ژری سوی‌رینگی (Jari Söyrinki )، کارگر معدن، نماینده اتحادیه‌کارگری شماره ۱۲، کیرونا، تومی هیربری (Tommy Hjertberg)، کارگر معدن، شورای محلی، عضو تشکل کارزار کارگران، کیرونا، عباس منصوران(Abbas Mansouran)، شورای کار (ایران) در تبعید، استکهلم. -