افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه نشست مشترک صندوق های مالی در حمایت از کارگران ایران


نشست مشترک                                                                                                      جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ - ۴ دسامبر ۲۰۱۵

در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۵ نشست مشترک نمایندگان صندوق ها از کشورهای دانمارک و بریتانیا و کانادا با هدف مشورت و همفکری در زمینه ضرورت و اهمیت صندوق های کمک مالی و ضرورت گسترش این صندوق ها و همچنین امکان فعالیت های هماهنگ در آینده برگزار شد. این جلسه که در فضایی رفیقانه و همدلانه برگزار شد اعضای شرکت کننده که نمایندگان صندوق های مالی در کشورهای نام برده در بالا بودند، ابتدا به معرفی خود و طرح انتظاراتشان از این نشست ها پرداختند و سپس پیرامون جنبه های متنوع فعالیت های صندوق ها و چگونگی تشکیل آنها و اساسنامه ها تا ضرورت هماهنگی ارسال کمک ها و غیره مباحث مشروحی انجام گرفت. در پایان رفقا بر ادامه این نشست ها برای تسهیل همفکری در جهت ایجاد هماهنگی های لازم بین صندوق ها تاکید نمودند.

صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک‌

صندوق همياری با كارگران در ايران- بریتانیا

صندوق همبستگی با کارگران ایران - ونکوور

صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا