افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگیرد


اتحادیه کارگران خدمات                                                                                              جمعه ١ دی ١٣٩١

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

۲۰ دسامبر ۲۰۱۲
از طریق ایمیل: 'info@leader.ir'
رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگیرد

به نمایندگی از ۶۲۰ هزار عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا (کیوپی)، ما این نامه را در اعتراض به ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران می نویسیم. ما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از فعالان کارگری در ایران به طرز وحشیانه ای مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان هستند.
ما مشخصا به طور جدی در مورد سلامتی و وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، نگران هستیم. رضا شهابی تا کنون بیش از دو سال و نیم می باشد که در زندان به سر می برد و در طول بازجویی مورد ضرب و شتم شدید نیز قرار گرفته بود. او در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۲ مورد عمل جراحی در ستون فقرات گردنی قرار گرفت و پزشکان توصیه کرده اند که کمر ایشان نیز باید مورد درمان قرار بگیرد. بر خلاف توصیه پزشکان، شهابی به بند ۳۵۰ زندان اوین در تاریخ ۱۴ اگوست ۲۰۱۲ برگردانده شد. از آن زمان تا کنون، سلامت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است. در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، رضا شهابی در اعتراض به رفتار تهدید آمیز زندانبانان و همچنین تداوم عدم درمان مناسب پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است. وی همچنین از مصرف هرگونه دارویی خودداری کرده است.
ما قویا حبس و احکام ناعادلانه علیه رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را محکوم می کنیم. ما همچنین اذیت و آزار مداوم و بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و کلیه فعالان کارگری زندانی در ایران هستیم.

با احترام،
چارلز فلوری
دبیر و خزانه دار کشوری
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا پال مویست
رئیس کشوری
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

رونوشت:

'info@workers-iran.org'; 'info@judiciary.ir'; 'dr-ahmadinejad@president.ir'; 'iran@un.int'; 'ijpr@iranjudiciary.org'; 'info@dadiran.ir'; 'office@justice.ir'; 'support@irimlsa.ir'; 'info@humanrights-iran.ir'; 'avaei@Dadgostary-tehran.ir'; 'bia.judi@yahoo.com'; 'info@mlsa.ir'; Paul Moist; Charles Fleury NST; Pam Beattie; Michael Butler; Kelti Cameron

لینک به اصل نامه:

CUPE National's protest letter in support of Reza Shahabi and jailed labour activists in Iran

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران