افق روشن
www.ofros.com

اعتراض به جمهوری اسلامی در مقابل سازمان جهانی کار


اتحاد بین المللی - سوییس                                                                           چهارشنبه ٢١ اردیبهشت ١٣٩٠

فراخوان

اعتراض به جمهوری اسلامی در مقابل سازمان جهانی کار - پنجشنبه ٩ ژوئن

مردم آزاده، فعالین سیاسی - اجتماعی عدالت طلب وآزادیخواه، هواداران وفعالین جنبش کارگری
همانگونه که مطلع هستید سازمان جهانی کار ، اجلاس سالانه خود را طبق روال در شهر ژنو برگزار میکند ،در این جلسات در مورد روابط و اجرای قوانین کار در کشورهای مختلف توسط نماینده دولت ها ،نمایندگان کارفرمایی ونمایندگان کارگری بحث وتبادل نظرانجام میشود ،دراین رابطه و در جهان کنونی معمولا حقوق کارگران وزحمتکشان است که پایمال میشود وطبق معمول کارگران وزحمتکشان ایران هیچ نماینده ای برای رسانیدن صدای اعتراض خود در این اجلاس ندارند ،حکومت ضد کارگری و ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران هرساله بصورت نمادین سه گروه ازنمایندگان وابسته به خود را به این جلسات اعزام میدارد وبا وقاحت تمام در مقابل اعتراضات به نقض مستمر حقوق کارگران ومزد بگیران وعدم رعایت مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به درغگویی و دادن وعده های دروغین متوسل میشود.جمهوری اسلامی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (وارد شدن به بازار آزاد جهانی و کسب سود بیشتر برای تجار محترم !!!!!وغارت بیشتر مردم ایران) احتیاج به تاییدیه سازمان جهانی کار دارد.
اعتراضات کارگران وزحمتکشان در ایران ،نامه های اعتراضی وافشاگرانه نمایندگان تشکلات مستقل کارگری که با موج سرکوب وحشیانه رژیم حاکم در زندان و تبعید هستند،اعتراضات اتحادیه های بین المللی در همبستگی با کارگران ایران،اعتراضات پیگیر فعالین کارگری _سیاسی_اجتماعی ایرانی در خارج از کشور، تا کنون توانسته رژیم غارتگر و آزادی ستیز را افشاء نموده ومانعی شود برای رسیدن به اهداف ضد انسانی حکومت اسلامی ،باید این حرکت های اعتراضی تداوم یابد.
سال ٢٠١١ صدمین اجلاس سالانه در ماه ژوئن در ژنو برگزار میشود ،سندیکاهای فرانسوی در اقدامی مترقی و انترناسیونالیستی در همبستگی کارگری، یک اتحاد عمل بنام (" کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه " در فرانسه)را تشکیل و روز ٩ ژوئن راجهت حمایت وهمبستگی با کارگران و زحمتکشان ایران به تمامی فعالین کارگری و سیاسی واجتماعی فراخوان داده اند.ما از این فراخوان به گرمی استقبال ،و جهت همکاری مجوزهای لازم برای گردهمایی آنروز را تهیه نموده ایم. بدینوسیله از کلیه احزاب ،سازمانها،گروه ها ،فعالین کارگری دعوت مینماییم روز ٩ ژوئن در این مراسم اعتراضی شرکت نمایند.

نابود باد سرمایه داری در جهان، نابود باد حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران.

پیروز باد مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران برای رسیدن به آزادی وعدالت اجتماعی.

برقرار باد همبستگی بین المللی برای رسیدن به عدالت ،صلح، آزادی.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوییس

زمان: پنجشنبه ٠٩ - ٠٦ -٢٠١١ از ساعت ١١ صبح الی ١٦ بعد از ظهر

مکان: Place des Nations-

1202 Genève- - swiss

تماس:

kargar1357@hotmail.com
info@workers-iran.org
info@workers-iran.org
سایت ها : http://jonbeshdartabeed.blogspot.com
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm

______________________________________________________

به پیوست اطلاعیهء تشکیل کلکتیو دفاع از کارگران مغرب و خاورمیانه در پاریس به اطلاع شما می رسد. این کلکتیو که متشکل از پنج سندیکای فرانسوی و دو تشکل مدافع کارگران ایران (اتحاد بین المللی در دفاع از کارگران ایران، و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران) می باشد، کارزاری را در افشای نمایندگان رژیم و جنایات و سیاست های ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ پنج شنبه نهم ژوئن در مقابل "سازمان جهانی کار"؛ همزمان با نشست سالیانهء این نهاد؛ در ژنو برگزار خواهد نمود. لازم به یادآوری است که دو سندیکای فرانسوی ("ث ژ ت" و "ث اف د ت" عضو این نهاد می باشند و سندیکای "س او د" که عضو علی البدل ین نهاد می باشند) صدای ما را مستقیما به اطلاع اجلاس خواهند رساند.

تشکیل " کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه " در فرانسه

بدنبال سالها تلاش و کوشش مدافعان جنبش کارگری ایران در فرانسه و به کوشش دو سندیکای س.ژ.ت و همبستگی "سود" ، در روز ٢٠ آوریل ٢٠١١ جلسه ای در مقر سندیکای س.اف.د.ت و با شرکت ۵ سندیکای س.ژ.ت، همبستگی ، س.اف.د.ت ، اونسا و اف، اس.او و نیز نمایندکان دو نهاد کارگری فعال در پاریس : "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس " و "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس " تشکیل شد. شرکت کنندگان در جوی صمیمانه به تبادل نظر در باره وضعیت جنبش کارگری در منطقه و خیزشهای انقلابی در جهان عرب بویژه تونس و مصر پرداخته و سپس به روی مسا ئل خاص جنبش کارگری و سرکوب بیسابقه فعالین جنبش کارگری در ایران متمرکز شدند.
حاظرین در جلسه پس از نزدیک به ٣ ساعت گفتگوی خلاق و رفیقانه به این نتیجه رسیدند که به منظور هماهنگ کردن مبارزات اتحادیه های فرانسه ، هریک با حفظ موضع و نگرش ویزه خود ، در رابطه با جنبشهای کارگران این منطقه ، کلکتیوهای موجود در حمایت از مبارزات تونس و مصر را به یکدیگر پیوند زده و جنبش کارگری ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را نیز در ارتباط مستقیم با یکدیگر در آورند. بدین ترتیب از خرده کاری و دوباره کاری جلوگیری شده و این کلکتیو جدید قادر خواهد شد تا بسته به وضعیت و ضرورت هر مقطع جنبشهای کارگری این کشورها اقدامات متحدانه ای را با فعالین هر یک از این جنبشها در داخل و خارج به پیش برند . بدین ترتیب برای اولین بار در فرانسه اکثریت اتحادیه های موجود بر سر یک حمایت فراگیر از جنبشهای کارگری کشورهای مغرب و خاورمیانه تصمیم به اتحاد عمل پایدار و درازمدت در چهارچوب یک کلکتیو چند ملیتی گرفتند. بدین ترتیب جنبش کارگری ایران از این به بعد از حمایت فعال و یکپارجه اصلی ترین سندیکاهای جنبش کارگری فرانسه بر خوردار خواهند شد امری که تا کنون ، بدلیل روابط تاریخی فرانسه و مستعمرات سابق آن ، محدود به کشورهای شمال آفریقا میشد .
این کلکتیو در اولین اقدام سمبلیک خویش اعلامیه ای به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه در حمایت از کارگران ایران منتشر کرد که به ضمیمه این گزارش موجود است.
در همان حال به منظور اعتراض به حضور نمایندگان قلابی کارگران ایران در اجلاس ژوئن سازمان بین المللی کار در ژنو از همه مدافعان جنبش مردمی و کارگری ایران دعوت میکند تا در تظاهراتی که به این مناسبت به ابتکار این کلکتیو در برابر مقر آی.ال.او در ژنو در روز ٩ ژوئن برگزار میشود شرکت کنند. در این گردهمائی اعتراضی نمایندگان این سندیکاها در دفاع از همطبقه ایهای ایرانی خود و بر علیه سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و اعتراض ایرانیان و یاران حاضر در ژنو را در صحن کنفرانس منعکس خواهند کرد. ما از همه هموطنان آزاده گروههای مدافع جنبش کارگری و توده ای در ایران دعوت میکنیم تا به این فراخوان پاسخ داده و با بسیج همه جانبه در تظاهرات ٩ ژوئن در ژنو شرکت کنیم .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

٢٨ آوریل ٢٠١١