افق روشن
www.ofros.com

جهت اقدام فوری: کارزار مبارزه علیه آپارتاید اسرائیل


اتحاد بین المللی - واحد کانادا                                                                          سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰ مه ۲۰۱٦

تلاش مشترک دو حزب محافظه کار و لیبرال در استان انتاریو

برای ممنوعیت حمایت از مبارزات مردم در فلسطین و جنایی کردن جنبش بایکوت،

عدم سرمایه گذاری و تحریم (بی دی اس) علیه دولت اسرائیل را محکوم می کنیم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-واحد کانادا قویا تلاش مشترک نمایندگان دو حزب محافظه کار و لیبرال در استان انتاریو برای ممنوعیت حمایت از مبارزات مردم در فلسطین و جنایی کردن تبلیغ به نفع بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم (بی دی اس) علیه دولت اسرائیل را محکوم می کند و آنرا اقدامی از طرف طیف راست در سطح بین المللی و هماهنگ شده از سوی کلیه جناحهای سرمایه داری جهانی و به طور مشخص در آمریکای شمالی می داند. مجلس فدرال کانادا چندی پیش جنبش بی دی اس را "محکوم" کرده بود، اما لایحه ۲۰۲ در استان انتاریو، بی سر و صدا و هر چه بی شرمانه تر پا را از آن نیز فراتر گذاشته و در واقع هدفش این است که هر گونه همبستگی با فلسطینیان تحت اشغال دولت اسرائیل را محکوم و ممنوع نماید و حمایت از جنبش بی دی اس به خصوص در دانشگاه و کالجها را ممنوع و تبدیل به امری تحت تعقیب نماید. این لایحه در مرحله اول در مجلس انتاریو روز ۱۷ مه مورد قرائت قرار گرفت و فردا پنجشنبه ۱۹ مه برای بار دوم مورد قرائت قرار خواهد گرفت. این لایحه بطور مشترک توسط یک نماینده محافظه کار و یک نماینده لیبرال مجلس انتاریو تهیه شده است. این در حالیست که خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو در حال حاضر در اسرائیل می باشد و اعلام کرده است که در نشست امروز خود با بنیامین نتانیاهو بر سر گسترش و تقویت شراکت بین انتاریو و اسرائیل تبادنظر و همفکری کرده است.
دولتهای عمیقا ضدکارگر لیبرال و محافظه کار در کانادا بارها نشان داده اند که آنگاه که به منافع آنها در سطح محلی یا بین المللی بر می گردد حتی به همان حقوق نیم بند و آزادیهای بورژوایی نیز پایبند نیستند. حزب سوسیال دمکرات "ان دی پی" نیز در این زمینه از اعتبار چندانی برخوردار نیست.
در استان انتاریو و در شهر تورتنو، چندین سیاستمدار ایرانی به عنوان نماینده منتخب مجلس استانی و فدرال وجود دارند. حزب لیبرال که این افراد به آن تعلق دارند عملا در کنار حزب محافظه کار و دولت نژاد پرست و آپارتاید اسرائیل ایستاده است. اکثریت این سیاستمداران از یک سو مشغول زد و بندهای مستقیم و غیرمستقیم در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران هستند و از سوی دیگر در کنار آپارتاید اسرائیل و در مقابل مردم محروم فلسطین ایستاده اند.
دلیل گسترش حساسیت دولتها نسبت به جنبش بی دی اس تاثیر این جنبش و گسترش آن در سالهای اخیر بوده است که فشار بین المللی بر روی دولت اسرائیل را برای پایان دادن به سرکوب خشن و بی حقوقی مردم فلسطین افزون کرده ست.
ما از کلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و جریانات کارگری، مترقی و سوسیالیستی می خواهیم به لایحه ۲۰۲ در استان انتاریو و تهاجم دولتی به مدافعین مردم فلسطین با قدرت هر چه تمام تر اعتراض کنند. به لینکهای زیر که از طرف فعالین و همکاران در کارزارهای مبارزه علیه آپارتاید اسرائیل تهیه شده است مراجعه نمایید و در اقدامی فوری به نمایندگان مجلس و دولت لیبرال انتاریو اعتراض کنید.

http://www.caiaweb.org

http://conta.cc/25bMFbR

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد کانادا

۱۸ مه ۲۰۱۶

www.workers-iran.org

iaswi.can@gmail.com