افق روشن
www.ofros.com

فراخوان تجمع در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس


اتحاد بین المللی - فرانسه                                                                                      یکشنبه ١٧ مرداد ١٣٨٩

رضا شهابی را آزاد کنید!

فعالان کارگری زندانی را آزاد کنید!

کلیۀ زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

فراخوان تجمع در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس

نزدیک به دو ماه است که از دستگیری رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می گذرد و گزارش­ ها حاکی از آن است که وی در زندان اوین زیر شکنجه های قرون وسطایی قرار دارد.
بدینوسیله از همه آزادیخواهان درخواست می شود که در اعتراض به دستگیری و شکنجۀ رضا شهابی و برای آزادی هر چه سریعتر همۀ فعالین کارگری زندانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور یابند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- فرانسه

زمان: دوشنبه ٩ اوت از ساعت ٣ تا ٦ بعدازظهر

مکان : میدان ایئنا, مترو ایئنا خط ٦ و٩

Lieu : Place Iéna

M : ligne ٩ Iéna/ ligne ٦ Trocadéro